Щанцовани медни неизолирани

Щанцовани медни неизолирани

Накрайник меден щанцован неизолиран KO - меден, покалаен, с отвор

  • Сечение 0.1 - 300 mm2;
  • Съединяване чрез пресоване (кримпване) чрез един или два зъба;

Накрайник меден щанцован неизолиран KW - меден, покалаен, с вилица

  • Сечение 0.1 - 16 mm2
  • Съединяване чрез пресоване (кримпване) чрез един или два зъба;

За свързване на кабели с помощта на винтов съединител (болт) към сборна шина, корпус на разпределително устройство, захранване на електрическо устройство и др.

Филтър по производители - виж всички
Продукти
Продуктов номер Наименование Производител
C001_03_ERGOM_KO Обувки кабелни Cu щан/tin KO 0.5 .. 1/3/100 бр./ ERGOM 360-106000 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C001_04_ERGOM_KO Обувки кабелни Cu щан/tin KO 0.5 .. 1/4 /100бр./ ERGOM 360-106200 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C001_05_ERGOM_KO Обувки кабелни Cu щан/tin KO 0.5 .. 1/5 /100 бр/ERGOM 360-106300 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C002_04_GK Обувки кабелни Cu щан/tin B311 - 2.5/4, ERGOM 360-650711 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C003_04_ERGOM_KO Обувки кабелни Cu щан/tin KO 1.5 .. 2.5/4 ERGOM 360-107200 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C003_05_ERGOM_KO Обувки кабелни Cu щан/tin KO 1.5 .. 2.5/5 ERGOM 360-107300 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C003_06_ERGOM_KO Обувки кабелни Cu щан/tin KO 1.5 .. 2.5/6 ERGOM 360-107400 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C003_08_ERGOM_KO Обувки кабелни Cu щан/tin KO 1.5 .. 2.5/8 ERGOM 360-107500 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C004_05_G Обувки кабелни Cu щан/tin B311 - 4/4 ERGOM 360-650721 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C006_04_ERGOM_KO Обувки кабелни Cu щан/tin KO 4 .. 6/4, ERGOM 360-109200 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C006_05_ERGOM_KO Обувки кабелни Cu щан/tin KO 4 .. 6/5, ERGOM 360-109300 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C006_05_GO Обувки кабелни Cu щан/tin B311- 6/5, ERGOM 360-650732 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C006_06_ERGOM_KO Обувки кабелни Cu щан/tin KO 4 .. 6/6 ERGOM 360-109400 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C006_08 Обувки кабелни Cu щан/tin KO 4 .. 6/8 ERGOM 360-109500 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C006_10_ERGOM_KO Обувки кабелни Cu щан/tin KO 4 .. 6/10 ERGOM 360-109600 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C010_05_ERGOM_KO Обувки кабелни Cu щан/tin KO 10/5, ERGOM 360-110300 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C010_06_ERGOM_KO Обувки кабелни Cu щан/tin KO 10/6 ERGOM 360-110400 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C010_06_GKO Обувки кабелни Cu /tin B311- 10/6 ERGOM 360-650743 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C010_08_ERGOM_KO Обувки кабелни Cu щан/tin KO 10/8 ERGOM 360-110500 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C010_08_GKO54 Обувки кабелни Cu /tin B311- 10/8 ERGOM 360-650745 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C010_10_ERGOM_KO Обувки кабелни Cu щан/tin KO 10/10 ERGOM 360-110600 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C010_10_GKO Обувки кабелни Cu /tin B311- 10/10 ERGOM 360-650746 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C016_06_ERGOM_KO Обувки кабелни Cu щан/tin KО 16/6, ERGOM 360-111400 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C016_08_ERGOM_KO Обувки кабелни Cu щан/tin KO 16/8 ERGOM 360-111500 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C016_10_ERGOM_KO Обувки кабелни Cu щан/tin КО 16/10 ЕРГОМ 360-111600 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C025_03_ERGOM_KO Обувки кабелни Cu щан/tin KO 2.5/3, /100бр/ERGOM 360-107000 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C025_06_ERGOM_KO Обувки кабелни Cu щан/tin KO 25/6, ERGOM 360-112400 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C025_08_ERGOM_KO Обувки кабелни Cu щан/tin KO 25/8, ERGOM 360-112500 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C025_10_ERGOM_KO Обувки кабелни Cu щан/tin KO 25/10, ERGOM 360-112600 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C035_06_ERGOM_KO Обувки кабелни Cu щан/tin KO 35/6, ERGOM 360-113400 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C035_08_ERGOM_KO Обувки кабелни Cu щан/tin KO 35/8, ERGOM 360-113500 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C035_10_ERGOM_KO Обувки кабелни Cu щан/tin KO 35/10, ERGOM 360-113600 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C050_06_ERGOM_KO Обувки кабелни Cu щан/tin KO 50/6 ERGOM 350-114401 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C050_08_ERGOM_KO Обувки кабелни Cu щан/tin KO 50/8, ERGOM 360-114501 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C050_10_ERGOM_KO Обувки кабелни Cu щан/tin KO 50/10, ERGOM 360-114601 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C050_12_ERGOM_KO Обувки кабелни Cu щан/tin KO 50/12, ERGOM 360-114701 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C070_10_ERGOM_KO Обувки кабелни Cu щан/tin KO 70/10, ERGOM 360-115601 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C070_12_ERGOM_KO Обувки кабелни Cu щан/tin KO 70/12, ERGOM 360-115701 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C095_08_ERGOM_KO Обувки кабелни Cu щан/tin KO 95/8, ERGOM 360-116501 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C095_10_ERGOM_KO Обувки кабелни Cu щан/tin KO 95/10, ERGOM 360-116601 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C095_12_ERGOM_KO Обувки кабелни Cu щан/tin KO 95/12, ERGOM 360-116701 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C120_10_ERGOM_KO Обувки кабелни Cu щан/tin KO 120/10, ERGOM 360-117601 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C120_12_ERGOM_KO Обувки кабелни Cu щан/tin KO 120/12 ERGOM 360-117701 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C150_12_ERGOM_KO Обувки кабелни Cu щан/tin KO 150/12, ERGOM 360-118701 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C185_12_ERGOM_KO Обувки кабелни Cu щан/tin KO 185/12, ERGOM 360-119701 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
E09KO-01010104701 Обувки кабелни Cu щан/tin KO 25/16, ERGOM 360-112800, E09KO-01010104701 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
E09KO-01020101100 Накрайник неизолиран Cu /tin KW 1/4 W, ERGOM 360-305250, E09KO-01020101100 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
E09KO-01020101800 Накрайник неизолиран Cu /tin KW 2.5/4 W, ERGOM 360-307200 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems