Тръбни медни по DIN

Тръбни медни по DIN

Накрайник меден тръбен KDR - меден, покалаен

Размери и маркировка съгласно DIN, сечение 10 - 1000 мм2.

Съединяване чрез пресоване (кримпване). Препоръчва се хексагонална хидравлична или ръчна преса с голямо рамо, за да се постигнат добри механични и електрически параметри на съединението.

За свързване на кабели с помощта на винтов съединител (болт) към сборна шина, корпус на разпределително устройство, захранване на електрическо устройство и др.

Филтър по производители - виж всички
Каталози и техническа документация
Продукти
Продуктов номер Наименование Производител
C095_16_KU Обувки кабелни Cu 95/16 KU по DIN
C120_16_KU Обувки кабелни Cu 120/16 KU по DIN
340-125380 Обувки кабелни Cu/tin KDR16/8, DIN46235, ERGOM 340-125380 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
340-126820 Обувки кабелни под ъгъл 90° Cu /tin K90D 50/12, ERGOM 340-126820 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
340-126842 Обувки кабелни под ъгъл 90° Cu /tin K90D 185/16, ERGOM 340-126842 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
340-126950 Обувки кабелни под ъгъл 45о Cu /tin K45D 50/12, ERGOM 340-126950 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
340-126974 Обувки кабелни под ъгъл 45о Cu /tin K45D 185/14, ERGOM 340-126974 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
340-12697401 Обувки кабелни под ъгъл 45о Cu /tin K45D 185/14, ERGOM 340-126974 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
340-129030 Обувки кабелни Cu/tin KDM10/6, DIN46235, ERGOM 340-129030 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
340-129060 Обувки кабелни Cu/tin KDM16/8, DIN46235, ERGOM 340-129060 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
340-129110 Обувки кабелни Cu/tin KDM25/10, DIN46235, ERGOM 340-129110 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
340-129120 Обувки кабелни Cu/tin KDM25/12, DIN46235, ERGOM 340-129120 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
340-129180 Обувки кабелни Cu/tin KDM35/12, DIN46235, ERGOM 340-129180 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
340-129230 Обувки кабелни Cu/tin KDM50/12, DIN46235, ERGOM 340-129230 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
340-129290 Обувки кабелни Cu/tin KDM70/14, DIN46235, ERGOM 340-129290 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
340-129340 Обувки кабелни Cu/tin KDM95/14, DIN46235, ERGOM 340-129340 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
340-129390 Обувки кабелни Cu/tin KDM120/14, DIN46235, ERGOM 340-129390 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C010_06_ERGOM_KDR Обувки кабелни Cu/tin KDR10/6, DIN46235, ERGOM 340-125320 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C0150_20_ERGOM_KDM Обувки кабелни Cu/tin KDM150/20, DIN46235, ERGOM 340-129460 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C016_06_ERGOM Обувки кабелни Cu/tin KDR16/6, DIN46235, ERGOM 340-125370 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C016_10_ERGOM Обувки кабелни Cu/tin KDR16/10, DIN46235, ERGOM 340-125390 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C016_12_ERGOM Обувки кабелни Cu/tin KDR16/12, DIN46235, ERGOM 340-125400 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C025_08_ERGOM Обувки кабелни Cu/tin KDR25/8, DIN46235, ERGOM 340-125420 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C025_10_ERGOM Обувки кабелни Cu/tin KDR25/10, DIN46235, ERGOM 340-125430 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C025_12_ERGOM Обувки кабелни Cu/tin KDR25/12, DIN46235, ERGOM 340-125440 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C035_08_ERGOM Обувки кабелни Cu/tin KDR35/8, DIN46235, ERGOM 340-125470 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C035_10_GKUL Обувки кабелни Cu/tin KDR35/10, DIN46235, ERGOM 340-125480 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C035_12_ERGOM Обувки кабелни Cu/tin KDR35/12, DIN46235, ERGOM 340-125490 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C050_08_ERGOM_KDR Обувки кабелни Cu/tin KDR50/8, DIN46235, ERGOM 340-125511 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C050_10_ERGOM_KDR Обувки кабелни Cu/tin KDR50/10, DIN46235, ERGOM 340-125521 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C050_12_GKUFV Обувки кабелни Cu /tin KDR50/12, DIN46235, ERGOM 340-125531 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C070_10_ERGOM_KDR Обувки кабелни Cu/tin KDR70/10, DIN46235, ERGOM 340-125561 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C070_12_ERGOM_KDR Обувки кабелни Cu/tin KDR70/12, DIN46235, ERGOM 340-125571 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C095_10_ERGOM_KDR Обувка кабелна KDR 95/10, DIN46235, ERGOM 340-125601 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C095_12_ERGOM_KDR Обувки кабелни Cu/tin KDR95/12, DIN46235, ERGOM 340-125611 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C095_20_ERGOM_KDM Обувки кабелни Cu/tin KDM95/20, DIN46235, ERGOM 340-129360 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C120_10_ERGOM_KDR Обувка кабелна KDR 120/10, DIN46235, ERGOM 340-125641 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C120_12_ERGOM_KDR Обувки кабелни Cu/tin KDR120/12, DIN46235, ERGOM 340-125651 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C150_10_ERGOM_KDR Обувка кабелна KDR 150/10, DIN46235, ERGOM 340-125681 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C150_12_ERGOM_KDR Обувки кабелни Cu/tin KDR150/12, DIN46235, ERGOM 340-125961 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C150_16_ERGOM_KDR Обувки кабелни Cu/tin KDR150/16, DIN46235, ERGOM 340-125701 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C185_12_ERGOM_KDR Обувки кабелни Cu/tin KDR185/12, DIN46235, ERGOM 340-125731 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C300_16_ERGOM_KDR Обувки кабелни Cu/tin KDR300/16, DIN46235, ERGOM 340-125801 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C400_16_ERGOM_KDR Обувки кабелни Cu/tin KDR400/16, DIN46235, ERGOM 340-125821 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C500_16_ERGOM_KDR Обувки кабелни Cu/tin KDR500/16, DIN46235, ERGOM 340-125841 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
C625_16_ERGOM_KDR Обувки кабелни Cu/tin KDR625/16, DIN46235, ERGOM 340-125901 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
E11KM-02020102800 Обувки кабелни Cu/tin KDR70/14, DIN46235, ERGOM 340-125575, E11KM-02020102800 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
E11KM-02020103400 Обувки кабелни Cu/tin KDR 95/14, DIN46235, ERGOM 340-125615, E11KM-02020103400 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
E11KM-02020103500 Обувки кабелни Cu/tin KDR 95/16, DIN46235, ERGOM 340-125621 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
E11KM-02020104100 Обувки кабелни Cu/tin KDR120/20, DIN46235, ERGOM 340-125671 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
E11KM-02020104600 Обувки кабелни Cu/tin KDR150/20, DIN46235, ERGOM 340-125711 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
E11KM-02020104700 Обувки кабелни Cu/tin KDR185/10, DIN46235, ERGOM 340-125721 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
E11KM-02020104900 Обувки кабелни Cu/tin KDR 185/14, DIN46235, ERGOM 340-125735, E11KM-02020104900 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
E11KM-02020105300 Обувки кабелни Cu/tin KDR240/12, DIN46235, ERGOM 340-125761 E11KM-02020105300 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
E11KM-02020105800 Обувки кабелни Cu/tin KDR300/14, DIN46235, ERGOM 340-125795, E11KM-02020105800 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
E11KM-02020106200 Обувки кабелни Cu/tin KDR400/14, DIN46235, ERGOM 340-125820, E11KM-02020106200 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
E11KM-02020106600 Обувки кабелни Cu/tin KDR500/14, DIN46235, ERGOM 340-125837, E11KM-02020106600 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
E11KM-02020107001 Обувки кабелни Cu/tin KDR625/14, DIN46235, ERGOM 340-125870, E11KM-02020107001 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems