Пръстени обозначителни

Пръстени обозначителни

Пръстените имат овална или триъгълна форма с печатни надписи и нарези за облекчаване на откъсването. Монтаж с помощта на инструменти и възможност за ръчно надписване. Предназначени за кабели със сечение от 0,12÷185 мм2. Материалът на профилите е PVC, устойчив на разтворители, масла, плесен и др.

  • Работна температура: -30о ÷ +70о С
Филтър по производители - виж всички
Каталози и техническа документация
Продукти
Продуктов номер Наименование Производител
136-10003003 Маркировка кабелна OZ 0 - "3" (100 бр.) ERGOM 136-10003001 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-11072001 Маркировка кабелна OZ 1 - "-" (100 бр.) ERGOM 136-11072001 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-110XL1 Маркировка кабелна OZ 1 - "L1" (100 бр.) ERGOM 136-110810 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-110XL2 Маркировка кабелна OZ 1 - "L2" (100 бр.) ERGOM 136-110820 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-110XL3 Маркировка кабелна OZ 1 - "L3" (100 бр.) ERGOM 136-110830 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-110XX+ Маркировка кабелна OZ 1 - "+" (100 бр.) ERGOM 136-110710 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-110XX0 Маркировка кабелна OZ 1 - "0" (100 бр.) ERGOM 136-110260 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-110XX1 Маркировка кабелна OZ 1 - "1" (100 бр.) ERGOM 136-110010 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-110XX2 Маркировка кабелна OZ 1 - "2" (100 бр.) ERGOM 136-110020 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-110XX3 Маркировка кабелна OZ 1 - "3" (100 бр.) ERGOM 136-110030 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-110XX4 Маркировка кабелна OZ 1 - "4" (100 бр.) ERGOM 136-110040 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-110XX5 Маркировка кабелна OZ 1 - "5" (100 бр.) ERGOM 136-110050 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-110XX6 Маркировка кабелна OZ 1 - "6" (100 бр.) ERGOM 136-110060 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-110XX7 Маркировка кабелна OZ 1 - "7" (100 бр.) ERGOM 136-110070 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-110XX8 Маркировка кабелна OZ 1 - "8" (100 бр.) ERGOM 136-110080 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-110XX9 Маркировка кабелна OZ 1 - "9" (100 бр.) ERGOM 136-110090 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-110XXB Маркировка кабелна OZ 1 - "B" (100 бр.) за проводници с ф2.5-4.5mm, ERGOM 136-110xxB ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-110XXC Маркировка кабелна OZ 1 - "C" (100 бр.) за проводници с ф2.5-4.5mm, ERGOM 136-110xxC ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-110XXD Маркировка кабелна OZ 1 - "D" (100 бр.) за проводници с ф2.5-4.5mm, ERGOM 136-110xxD ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-110XXH Маркировка кабелна OZ 1 - "H" (100 бр.) за проводници с ф2.5-4.5mm, ERGOM 136-110xxH ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-110XXL Маркировка кабелна OZ 1 - "L" (100 бр.) за проводници с ф2.5-4.5mm, ERGOM 136-110xxL ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-110XXN Маркировка кабелна OZ 1 - "N" (100 бр.) ERGOM 136-110250 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-110XXU Маркировка кабелна OZ 1 - "U" (100 бр.) за проводници с ф2.5-4.5mm, ERGOM 136-110xxU ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-110XXV Маркировка кабелна OZ 1 - "V" (100 бр.) за проводници с ф2.5-4.5mm, ERGOM 136-110xxV ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-110XXW Маркировка кабелна OZ 1 - "W" (100 бр.) за проводници с ф2.5-4.5mm, ERGOM 136-110xxW ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-110XXА Маркировка кабелна OZ 1 - "А" (100 бр.) за проводници с ф2.5-4.5mm, ERGOM 136-110xxА ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-11220005 Маркировка кабелна OZ 1-0-9 (100 бр.) ERGOM 136-11220005 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-1208000 Маркировка кабелна OZ 2 - "Без надпис" (100 бр.) за проводници с ф4.0-6.5mm, ERGOM 136-1208000 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-120PEN Маркировка кабелна OZ 2 - "PEN" (100 бр.) за проводници с ф4.0-6.5mm, ERGOM 136-120PEN ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-120XL1 Маркировка кабелна OZ 2 - "L1" (100 бр.) за проводници с ф4.0-6.5mm, ERGOM 136-120xL1 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-120xL2 Маркировка кабелна OZ 2 - "L2" (100 бр.) за проводници с ф4.0-6.5mm, ERGOM 136-120xL2 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-120xL3 Маркировка кабелна OZ 2 - "L3" (100 бр.) за проводници с ф4.0-6.5mm, ERGOM 136-120xL3 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-120xPE Маркировка кабелна OZ 2 - "PE" (100 бр.) за проводници с ф4.0-6.5mm, ERGOM 136-120xPE ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-120XX0 Маркировка кабелна OZ 2 - "0" (100 бр.) за проводници с ф4.0-6.5mm, ERGOM 136-120xx0 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-120XX1 Маркировка кабелна OZ 2 - "1" (100 бр.) за проводници с ф4.0-6.5mm, ERGOM 136-120xx1 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-120XX2 Маркировка кабелна OZ 2 - "2" (100 бр.) за проводници с ф4.0-6.5mm, ERGOM 136-120xx2 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-120XX3 Маркировка кабелна OZ 2 - "3" (100 бр.) за проводници с ф4.0-6.5mm, ERGOM 136-120xx3 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-120XX4 Маркировка кабелна OZ 2 - "4" (100 бр.) за проводници с ф4.0-6.5mm, ERGOM 136-120xx4 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-120XX5 Маркировка кабелна OZ 2 - "5" (100 бр.) за проводници с ф4.0-6.5mm, ERGOM 136-120xx5 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-120XX6 Маркировка кабелна OZ 2 - "6" (100 бр.) за проводници с ф4.0-6.5mm, ERGOM 136-120xx6 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-120XX7 Маркировка кабелна OZ 2 - "7" (100 бр.) за проводници с ф4.0-6.5mm, ERGOM 136-120xx7 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-120XX8 Маркировка кабелна OZ 2 - "8" (100 бр.) за проводници с ф4.0-6.5mm, ERGOM 136-120xx8 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-120XX9 Маркировка кабелна OZ 2 - "9" (100 бр.) за проводници с ф4.0-6.5mm, ERGOM 136-120xx9 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-130010 Маркировка кабелна OZ 3 - "1" (100 бр.) ERGOM 136-130010 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-130020 Маркировка кабелна OZ 3 - "2" (100 бр.) ERGOM 136-130020 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-130030 Маркировка кабелна OZ 3 - "3" (100 бр.) ERGOM 136-130030 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-130040 Маркировка кабелна OZ 3 - "4" (100 бр.) ERGOM 136-130040 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-130050 Маркировка кабелна OZ 3 - "5" (100 бр.) ERGOM 136-130050 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-130060 Маркировка кабелна OZ 3 - "6" (100 бр.) ERGOM 136-130060 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-130070 Маркировка кабелна OZ 3 - "7" (100 бр.) ERGOM 136-130070 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-130080 Маркировка кабелна OZ 3 - "8" (100 бр.) ERGOM 136-130080 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-130090 Маркировка кабелна OZ 3 - "9" (100 бр.) ERGOM 136-130090 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
136-130260 Маркировка кабелна OZ 3 - "O" (100 бр.) ERGOM 136-130260 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
ERGOM130_182010 Маркировка кабелна OPM-3/1 за проводници с ф 2.5-6mm/1оп.=10 пръчици по 30пръстена/, ERGOM 130-182010 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
ERGOM130_182020 Маркировка кабелна OPM-3/2 за проводници с ф 2.5-6mm,/1оп.=10 пръчици по 30пръстена/ ERGOM 130-182020 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
ERGOM130_182310 Маркировка кабелна OPM-3/U за проводници с ф 2.5-6mm,/1оп.=10 пръчици по 30пръстена/ ERGOM 130-182310 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
ERGOM130_182320 Маркировка кабелна OPM-3/V за проводници с ф 2.5-6mm,/1оп.=10 пръчици по 30пръстена/ ERGOM 130-182320 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
ERGOM130_182330 Маркировка кабелна OPM-3/W за проводници с ф 2.5-6mm,/1оп.=10 пръчици по 30пръстена/ ERGOM 130-182330 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
ERGOM132_200700 Пръстени обозначителни (бананки) OS4 бели /100 бр./ ERGOM ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
ERGOM132_210000 Пръстени обозначителни (бананки) OFB-4 сини /100 бр./ ERGOM ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
ERGOM132_210300 Пръстени обозначителни (бананки) OFG-4 зелени /100 бр./ ERGOM ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
ERGOM132_210700 Пръстени обозначителни (бананки) OFY-4 жълти /100 бр./ ERGOM ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
ERGOM136_110840 Маркировка кабелна OZ1-"PE" (100 бр.) за проводници с ф2.5-4.5mm, ERGOM 136-110840 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
ERGOM136_130810 Маркировка кабелна OZ3-"L1" (100 бр.) за проводници с ф 6-10.5mm, ERGOM 136-130810 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
ERGOM136_130820 Маркировка кабелна OZ3-"L2" (100 бр.) за проводници с ф 6-10.5mm, ERGOM 136-130820 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
ERGOM136_130830 Маркировка кабелна OZ3-"L3" (100 бр.) за проводници с ф 6-10.5mm, ERGOM 136-130830 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
ERGOM136_130840 Маркировка кабелна OZ3-"PE" (100 бр.) за проводници с ф 6-10.5mm, ERGOM 136-130840 ERGOM Zaklad Aparatry Elektrycznej
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems