Преносими заземители за проводник с клеми фазни тип "Стяга C"

Преносими заземители за проводник с клеми фазни тип "Стяга C"

Преносимите заземители за проводник служат за временно заземяване на въздушни електропроводни линии НН, СрН и ВН с цел осигуряване на безопасна работа на обслужващия персонал при работа по съоръженията и оборудването в случай на неправилно подаване на напрежение. Преносимите заземители са проектирани, произведени и изпитани съгласно: БДС EN 61230:2003.

Тип М3 - ЕW за проводници: за заземяване на меден, алуминиев или алуминиево-стоманен проводник (АС, АСО, АСУ)

Фазни клеми за проводник:

 • Клема тип "Clamp-C" ("Стяга - C"), C-образна, за меден, алуминиев или алуминиево-стоманен (АС, АСО, АСУ) проводник със сечение 25-185 мм².
 • Клема тип "Clamp-C" ("Стяга - C"), C-образна, за меден, алуминиев или алуминиево-стоманен (АС, АСО, АСУ) проводник със сечение 50-500 мм² (за АСО до 700 мм2).

Заземителни клеми:

 • Клема заземителна тип "Heel-Vice"("Пета-менгеме") за стоманена заземителна шина с дебелина 2-30 мм 
 • Клема заземителна тип "Heel" ("Пета") за стоманена заземителна шина с дебелина 2- 30 мм, за стоманен стълб или за мълниезащитен проводник със сечение до 70 мм²
 • Клема заземителна тип "Heel-W" ("Пета-W") за пробиване на боята при затягане към боядисана заземителна шина с дебелина 2-30 мм

Изпитване: преносимите заземители не се подлагат на електрическо изпитване

Филтър по производители - виж всички
Технически Характеристики
Конструкция:
 • Клеми за свързване към фаза (фазни клеми)
 • Клема за свързване към земя (заземителна клема)

    Клемите са изработени от високоякостна и некорозираща алуминиева сплав AlSi6Cu7Mg. На клемите има трайна маркировка, указваща допустимия ток на късо съединение и сечението на заземителния проводник. Затварянето и отварянето на клемите се осъществява посредством стержен с резба и с Т-образен накрайник съгласно DIN 48087. Клемите позволяват поставянето и зарепването на заземителите да става от земята чрез използване на изолационна щанга с байонетен накрайник предназначен за Т-образен стержен с диаметър на стержена Ф = 14 мм или Ф = 12 мм, съгласно посочените от възложителя  техническите изисквания.

 • Гъвкав медeн проводник - с прозрачна изолация, устойчива на UV лъчи, със сечение в съответствие с допустимия ток на късо съединение за 1s, за който са проектирани и произведени преносимите заземители.

Сечение на гъвкавото медно въже, мм2

Допустим ток на късо съединение за 1s в кА

16

4

25

6.5

35

9

50

13

70

18.5

95

25

120

31.5

 • Съединител на отделните полюси на заземителя:

    - Четириполюсен фабрично изпълнен тръбен съединител за свързване на трите проводника, които се присъединяват към фаза и четвъртия проводник, който се присъединява към земя (в случаите на преносими заземители с три фазни и един заземителен полюс)

    - Болтово съединение на кабелни обувки, монтирани на всеки от краищата на полюсите (при повече от три полюса)

    Проводниците се присъединяват към четириполюсния тръбен съединител чрез кербоване

 •  Кабелни обувки - медни покалаени
 •  Влагоизолиращи елементи - от прозрачен силикон, покриват присъединяването на проводника с кабелната обувка и с четириполюсния съединител

Технически предимства

 • Клеми, които са удобни за поставяне и са с разширен обхват за захващане на проводник
 • Механично усилена конструкция на клемите - допълнителни ребра и дъги
 • Високоякостна некорозираща сплав като материал за клемите
 • Клема за боядисана заземителна шина с надлъжен пробивен ефект за повишаване на качеството на контакта
 • Кербоване на съединенията с хидравлична преса и шестостенни камъни
 • Използване на тръбен четирполюсен меден покалаен съединител за свързване на отделните лъчи на заземителя чрез кербоване - сигурен и надежден контакт от електрическа и механична гледна точка
 • Изолация на гъвкавите проводници от високо устойчив на стареене от UV лъчи поливинилхлорид
 • Изолиране на местата на присъединяване със водоизолиращи прозрачни силиконови елементи
 • Надеждна кутия за съхраняване и пренасяне на заземителя
 • Преносимите заземители предлагат безопасност при работа и висок експлоатационен ресурс - срок на използване над 15 години

 

Продукти
Продуктов номер Наименование Производител
EWC330150350300351 Заземление преносимо изол. екстр. за пров. 3х1,5м/35mm2+3м/35mm2 с фаз.клеми Стяга-С (50-500 mm2) и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330150350300353 Заземление преносимо изол. екстр. за пров. 3х1,5м/35mm2+3м/35mm2 с фаз.клеми Стяга-С (50-500 mm2) и заз.кл. Пета-менгеме Контрагент 35
EWC330150700300701 Заземление преносимо изол. екстр. за пров. 3х1,5м/70mm2/+3м/70mm2 с фаз.клеми Стяга-С (50-500mm2) и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330150700300702 Заземление преносимо изол. екстр. за пров. 3х1,5м/70mm2/+3м/70mm2 с фаз.клеми Стяга-С (50-500mm2) и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EWC330150700700702 Заземление преносимо изол. екстр. за пров. 3х1,5м/70mm2/+7м/70mm2 с фаз.клеми Стяга-С (50-500mm2) и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EWC330100250150252 Заземление преносимо изол. екстр. за пров. 3х1м/25mm2+1,5м/25mm2 с фаз.клеми Стяга-С (50-500 mm2) и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EWC330100350300351 Заземление преносимо изол. екстр. за пров. 3х1м/35mm2+3м/35mm2 с фаз.клеми Стяга-С (50-500 mm2) и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330100350400351 Заземление преносимо изол. екстр. за пров. 3х1м/35mm2+4м/35mm2 с фаз.клеми Стяга-С (50-500 mm2) и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330200350300351 Заземление преносимо изол. екстр. за пров. 3х2м/35mm2+3м/35mm2 с фаз.клеми Стяга-С (50-500 mm2) и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330200350300352 Заземление преносимо изол. екстр. за пров. 3х2м/35mm2+3м/35mm2 с фаз.клеми Стяга-С (50-500 mm2) и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EWC130150250300251 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х1,5м/25mm2+3м/25mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета Контрагент 35
EWC130150250300253 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х1,5м/25mm2+3м/25mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета-менгеме Контрагент 35
EWC130150250400251 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х1,5м/25mm2+4м/25mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета Контрагент 35
EWC130150250500251 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х1,5м/25mm2+5м/25mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета Контрагент 35
EWC130150351000251 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х1,5м/35mm2+10м/25mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета Контрагент 35
EWC130150351000352 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х1,5м/35mm2+10м/35mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета W Контрагент 35
EWC130150350300351 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х1,5м/35mm2+3м/35mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета Контрагент 35
EWC130150350300352 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х1,5м/35mm2+3м/35mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета W Контрагент 35
EWC130150350300353 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х1,5м/35mm2+3м/35mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета-менгеме Контрагент 35
EWC130150350500351 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х1,5м/35mm2+5м/35mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета Контрагент 35
EWC130150350800353 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х1,5м/35mm2+8м/35mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета-менгеме Контрагент 35
EWC130150501100501 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х1,5м/50mm2+11м/50mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета Контрагент 35
EWC130150501500501 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х1,5м/50mm2+15м/50mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета Контрагент 35
EWC130150500250501 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х1,5м/50mm2+2,5м/50mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета Контрагент 35
EWC130150500300501 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х1,5м/50mm2+3м/50mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета Контрагент 35
EWC130150500300503 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х1,5м/50mm2+3м/50mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета-менгеме Контрагент 35
EWC130150500500501 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х1,5м/50mm2+5м/50mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета Контрагент 35
EWC130150500500502 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х1,5м/50mm2+5м/50mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета-W Контрагент 35
EWC130150500600502 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х1,5м/50mm2+6м/50mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета-W Контрагент 35
EWC130100350100252 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х1м/100mm2(2х50)+1м/100mm2(2х50)с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета-W Контрагент 35
EWC130100250200251 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х1м/25mm2+2м/25mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета Контрагент 35
EWC130100250300251 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х1м/25mm2+3м/25mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета Контрагент 35
EWC130100350400351 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х1м/35mm2+4м/35mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета Контрагент 35
EWC130100700200701 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х1м/70mm2+2м/70mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2, заз.кл.Пета Контрагент 35
EWC130250351200352 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х2,5м/35mm2+12м/35mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета W Контрагент 35
EWC13025035120R352 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х2,5м/35mm2+12м/35mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета W+зазе.щанга ER020, 1500 mm Контрагент 35
EWC130250350600352 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х2,5м/35mm2+6м/35mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета-W Контрагент 35
EWC130250350700352 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х2,5м/35mm2+7м/35mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета W Контрагент 35
EWC130250500700502 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х2,5м/50mm2+7м/50mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета W Контрагент 35
EWC130200251000251 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х2м/25mm2+10м/25mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета Контрагент 35
EWC130200251500251 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х2м/25mm2+15м/25mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета Контрагент 35
EWC130200250200252 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х2м/25mm2+2м/25mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета W Контрагент 35
EWC130200250300251 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х2м/25mm2+3м/25mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета Контрагент 35
EWC130200250400252 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х2м/25mm2+4м/25mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета W Контрагент 35
EWC130200250600252 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х2м/25mm2+6м/25mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета W Контрагент 35
EWC130200250700253 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х2м/25mm2+7м/25mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета-менгеме Контрагент 35
EWC130200250900252 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х2м/25mm2+9м/25mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета W Контрагент 35
EWC130200351200352 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х2м/35mm2+12м/35mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2, заз.кл.Пета W и заземителна щанга ER020 Контрагент 35
EWC13020035120N352 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х2м/35mm2+12м/35mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета-W Контрагент 35
EWC130200350250351 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х2м/35mm2+2,5м/35mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета Контрагент 35
EWC130200350300351 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х2м/35mm2+3м/35mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета Контрагент 35
EWC130200350500351 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х2м/35mm2+5м/35mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета Контрагент 35
EWC130200350700351 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х2м/35mm2+7м/35mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета Контрагент 35
EWC130200501100252 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х2м/50mm2+11м/25mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета-W Контрагент 35
EWC130200501100501 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х2м/50mm2+11м/50mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета Контрагент 35
EWC130200501200352 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х2м/50mm2+12м/35mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета-W Контрагент 35
EWC130200500200501 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х2м/50mm2+2м/50mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета Контрагент 35
EWC130200500200503 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х2м/50mm2+2м/50mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета-менгеме Контрагент 35
EWC130200500300501 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х2м/50mm2+3м/50mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета Контрагент 35
EWC130200500500501 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х2м/50mm2+5м/50mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета Контрагент 35
EWC130200500500502 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х2м/50mm2+5м/50mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета-W Контрагент 35
EWC130200701200711 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х2м/70mm2+12м/70mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2, заз.кл.Пета Контрагент 35
EWC130200701200701 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х2м/70mm2+12м/70mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2, заз.кл.Пета и заземителна щанга ER020 Контрагент 35
EWC130300251200251 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х3м/25mm2+12м/25mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета Контрагент 35
EWC130300250500252 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х3м/25mm2+5м/25mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета W Контрагент 35
EWC13030025090025 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х3м/25mm2+9м/25mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета Контрагент 35
EWC130300351300353 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.3х3м/35mm2+13м/35mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета-менгеме Контрагент 35
EWC140150250150250 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.4х1.5м/25mm2+1,5м/25mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Стяга-С Контрагент 35
EWC140100250800251 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.4х1м/25mm2+8м/25mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета Контрагент 35
EWC140100350300351 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.4х1м/35mm2+3м/35mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета Контрагент 35
EWC140230950600952 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.4х2.30м/95mm2+6м/95mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета W Контрагент 35
EWC140300350300351 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.4х3м/35mm2+3м/35mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета Контрагент 35
EWC240400350800352 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.4х4м/35mm2+8м/35mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета W Контрагент 35
EWC150150250000000 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.5х1,5м/25mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и зазем. щанга 1 kV Контрагент 35
EWC150150250000010 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.5х1,5м/25mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и зазем. щанга 1 kV Контрагент 35
EWC150150350900352 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.5х1,5м/35mm2+9м/35mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2, заз.кл.Пета W Контрагент 35
EWC150100351000352 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.5х1м/35mm2+10м/35mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2, заз.кл.Пета W и заземителна щанга ER001 Контрагент 35
EWC150100501000502 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.5х1м/50mm2+10м/50mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета-W Контрагент 35
EWC150100501000511 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.5х1м/50mm2+10м/50mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2, заз.кл.Пета Контрагент 35
EWC150100501000501 Заземление преносимо изол. екстр. за пров.5х1м/50mm2+10м/50mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2, заз.кл.Пета и заземителна щанга ER001 Контрагент 35
EWC330350351200351 Заземление преносимо изол. екстр.за пров. 3х3,5м/35mm2+12м/35mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров. 50-500 mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330350350300252 Заземление преносимо изол. екстр.за пров. 3х3,5м/35mm2+3м/25mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров. 50-500 mm2 и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EWC330350350300351 Заземление преносимо изол. екстр.за пров. 3х3,5м/35mm2+3м/35mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров. 50-500 mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330300351000351 Заземление преносимо изол. екстр.за пров. 3х3м/35mm2+10м/35mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров. 50-500 mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330300350700351 Заземление преносимо изол. екстр.за пров. 3х3м/35mm2+7м/35mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров. 50-500 mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330500350300351 Заземление преносимо изол. екстр.за пров. 3х5м/35mm2+3м/35mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров. 50-500 mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330250350700351 Заземление преносимо изол. за пров. 3х2,5м/35mm2+7м/35mm2 с фаз.клеми Стяга-С (50-500 mm2) и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330200251000251 Заземление преносимо изол. за пров. 3х2м/25mm2+10м/25mm2 с фаз.клеми Стяга-С (50-500 mm2), заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330200250500251 Заземление преносимо изол. за пров. 3х2м/25mm2+5м/25mm2 с фаз.клеми Стяга-С (50-500 mm2), заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330200351000351 Заземление преносимо изол. за пров. 3х2м/35mm2+10м/35mm2 с фаз.клеми Стяга-С (50-500 mm2) и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330200351200351 Заземление преносимо изол. за пров. 3х2м/35mm2+12м/35mm2 с фаз.клеми Стяга-С (50-500 mm2) и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330200350700351 Заземление преносимо изол. за пров. 3х2м/35mm2+7м/35mm2 с фаз.клеми Стяга-С (50-500 mm2) и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330400250400251 Заземление преносимо изол. за пров. 3х4м/25mm2+4м/25mm2 с фаз.клеми Стяга-С (50-500 mm2), заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330080250170251 Заземление преносимо изол.екстр. за пров. 3х0.80м/25mm2+1.70м/25mm2 с фаз.клеми Стяга-С (50-500 mm2) и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330150251000253 Заземление преносимо изол.екстр. за пров. 3х1,5м/25mm2+10м/25mm2 с фаз.клеми Стяга-С(50-500 mm2) и заз.кл. Пета-менгме Контрагент 35
EWC330300250700253 Заземление преносимо изол.екстр. за пров. 3х3м/25mm2+7м/25mm2 с фаз.клеми Стяга-С (50-500 mm2) и заз.кл. Пета-менгме Контрагент 35
EWCZ30200501200352 Заземление преносимо изол.екстр. за пров.3х2м/50mm2+12м/35mm2,Стяга-С(25-185mm2)ф14,заз.кл.Пета-W+3 заз.щанги(1400mm) Контрагент 35
EWCZ50100501000502 Заземление преносимо изол.екстр. за пров.5х1м/50mm2+10м/50mm2,Стяга-С(25-185mm2)ф14, заз.кл.Пета-W+5 заз.щанги(620mm) Контрагент 35
EWC311001000000002 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х(2х10м)/50mm2 фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EWC311000250000001 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х10м/25mm2 фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC311000500000001 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х10м/50mm2 фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC311000500000002 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х10м/50mm2 фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EWC311000500000003 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х10м/50mm2 фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета-менгеме Контрагент 35
EWC311000700000011 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х10м/70mm2 фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC311000700000002 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х10м/70mm2 фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EWC311200500000001 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х12м/50mm2 фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC311501200000001 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х15м/120mm2 фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC311501200000002 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х15м/120mm2 фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EWC311500500000002 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х15м/50mm2 фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EWC311500700000002 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х15м/70mm2 фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EWC311500950000001 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х15м/95mm2 фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC311500950000002 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х15м/95mm2 фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EWC312000500000001 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х20м/50mm2 фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC312000500000002 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х20м/50mm2 фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EWC312000500000003 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х20м/50mm2 фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета-менгеме Контрагент 35
EWC312000950000001 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х20м/95mm2 фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC312500700000001 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х25м/70mm2 с фаз.клема Стяга-С (50-500 mm2) и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC110350250000000 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х3,5м/25mm2 с фаз.клема Стяга-С (25-185 mm2) и без заземителна клема Контрагент 35
EWC313000500000003 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х30м/50mm2 фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета-менгеме Контрагент 35
EWC110300250000003 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х3м/25mm2 с фаз.клема Стяга-С (25-185 mm2) и заз.кл. Пета-менгеме Контрагент 35
EWC110400250000003 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х4м/25mm2 с фаз.клема Стяга-С (25-185 mm2) и заз.кл. Пета-менгеме Контрагент 35
EWC110400350000003 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х4м/35mm2 с фаз.клема Стяга-С (25-185 mm2) и заз.кл. Пета-менгеме Контрагент 35
EWC310400500000001 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х4м/50mm2 фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC310400500000002 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х4м/50mm2 фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EWC310400500000003 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х4м/50mm2 фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета-менгеме Контрагент 35
EWC310400700000001 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х4м/70mm2 с фаз.клема Стяга-С (50-500 mm2) и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EWC30400950000001 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х4м/95mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC310500250000003 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х5м/25mm2 фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета-менгеме Контрагент 35
EWC310500500000001 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х5м/50mm2 с фаз.клема Стяга-С (50-500 mm2) и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC310500500000002 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х5м/50mm2 фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EWC310500500000003 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х5м/50mm2 фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета-менгеме Контрагент 35
EWC310500700000001 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х5м/70mm2 с фаз.клема Стяга-С (50-500 mm2) и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC310500700000002 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х5м/70mm2 с фаз.клема Стяга-С (50-500 mm2) и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EWC310500700000003 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х5м/70mm2 с фаз.клема Стяга-С (50-500 mm2) и заз.кл. Пета-менгеме Контрагент 35
EWC110500950000002 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х5м/95mm2 с фаз.кл. Стяга-С за пров. 25-185 mm2 и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EWC310500950000001 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х5м/95mm2 с фаз.кл. Стяга-С за пров. 50-500 mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC30500950000001 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х5м/95mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC110650500000003 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х6,5м/50mm2 с фаз.клема Стяга-С (25-185 mm2) и заз.кл. Пета-менгеме Контрагент 35
EWC310601200000001 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х6м/120mm2 фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC310600350000002 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х6м/35mm2 фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EWC310600500000001 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х6м/50mm2 фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC310600500000002 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х6м/50mm2 фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EWC310600500000003 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х6м/50mm2 фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета-менгеме Контрагент 35
EWC110600700000003 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х6м/70mm2 с фаз.клема Стяга-С (25-185 mm2) и заз.кл. Пета-менгеме Контрагент 35
EWC310600700000001 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х6м/70mm2 с фаз.клема Стяга-С (50-500 mm2) и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC310600700000002 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х6м/70mm2 с фаз.клема Стяга-С (50-500 mm2) и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EWC310600950000001 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х6м/95mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC310750250000002 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х7.5м/25mm2 фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EWC310700500000001 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х7м/50mm2 фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC310700500000002 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х7м/50mm2 фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EWC310700700000001 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х7м/70mm2 с фаз.клема Стяга-С (50-500 mm2) и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC310800250000001 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х8м/25mm2 фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC310800500000001 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х8м/50mm2 фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC310800500000003 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х8м/50mm2 фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета-менгеме Контрагент 35
EWC310800500000006 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х8м/50mm2 фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Релса 120-150 mm Контрагент 35
EWC310800700000002 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х8м/70mm2 с фаз.клема Стяга-С (50-500 mm2) и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EWC310800950000121 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х8м/95mm2, фаз.кл.Стяга-С, ф 12, за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC310800950000001 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х8м/95mm2, фаз.кл.Стяга-С, ф 14, за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC310800980000001 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х8м/95mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC310800950000002 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 1х8м/95mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EWC130060950060951 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х0.60м/95mm2/+0.60/95mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330150500300251 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х1,5м/50mm2/+3м/25mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330150500300351 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х1,5м/50mm2/+3м/35mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330150500300501 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х1,5м/50mm2/+3м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330150500300502 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х1,5м/50mm2/+3м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EWC330150953500951 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х1,5м/95mm2/+35м/95mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330101000201001 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х1м/2х50mm2/+2/2х50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330101900201901 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х1м/2х95mm2/+2м/2х95mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330100501000501 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х1м/50mm2/+10м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330100500200501 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х1м/50mm2/+2м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330100500200503 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х1м/50mm2/+2м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета-менгеме Контрагент 35
EWC330100500300501 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х1м/50mm2/+3м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330100500300502 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х1м/50mm2/+3м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EWC330100700200701 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х1м/70mm2/+2/70mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330100950100951 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х1м/95mm2/+1/95mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330100950200951 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х1м/95mm2/+2/95mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330100950300951 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х1м/95mm2/+3/95mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330250500100503 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х2,5м/50mm2/+1м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета-менгеме Контрагент 35
EWC330201200201201 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х2м/120mm2/+2м/120mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330201200501201 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х2м/120mm2/+5м/120mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330201401201401 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х2м/2x70mm2/+12м/2x70mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330200501000501 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х2м/50mm2/+10м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330200500300501 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х2м/50mm2/+3м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330200700200701 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х2м/70mm2/+2м/70mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330200700200703 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х2м/70mm2/+2м/70mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета-менгеме Контрагент 35
EWC330200700300702 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х2м/70mm2/+3м/70mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EWC330200700500701 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х2м/70mm2/+5м/70mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330200700500702 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х2м/70mm2/+5м/70mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EWC330200700800701 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х2м/70mm2/+8м/70mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330200700800702 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х2м/70mm2/+8м/70mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EWC330200950800951 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х2м/95mm2/+8м/95mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330350500500512 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х3,5м/50mm2/+5м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EWC330350501400502 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х3,5м/50mm2+14м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EWC330350500300251 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х3,5м/50mm2+3м/25mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330350500300501 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х3,5м/50mm2+3м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330350500300502 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х3,5м/50mm2+3м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EWC330350700300701 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х3,5м/70mm2/+3м/70mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330350700300351 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х3,5м/70mm2+3м/35mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330350500600501 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х3.5м/50mm2/+6м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330350950500952 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х3.5м/95mm2/+5м/95mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2, заз.кл. Пета W и заземителна щанга ER110 Контрагент 35
EWC330350950500951 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х3.5м/95mm2/+5м/95mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2, заз.кл. Пета и заземителна щанга ER110 Контрагент 35
EWC330350950500953 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х3.5м/95mm2/+5м/95mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2, заз.кл. Пета-менгеме Контрагент 35
EWC330350950800953 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х3.5м/95mm2/+8м/95mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2, заз.кл. Пета-менгеме Контрагент 35
EWC330300501000501 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х3м/50mm2/+10м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330300501000502 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х3м/50mm2/+10м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EWC330300501200501 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х3м/50mm2/+12м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330300501500501 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х3м/50mm2/+15м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330300500300501 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х3м/50mm2/+3м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330300500300502 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х3м/50mm2/+3м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета-W Контрагент 35
EWC330300500300503 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х3м/50mm2/+3м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета-менгеме Контрагент 35
EWC330300500400501 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х3м/50mm2/+4м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330300500500503 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х3м/50mm2/+5м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета-менгеме Контрагент 35
EWC330300500600501 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х3м/50mm2/+6м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330300500700501 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х3м/50mm2/+7м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330300500800501 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х3м/50mm2/+8м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330300950450951 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х3м/95mm2/+4,5м/95mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330300950600951 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х3м/95mm2/+6м/95mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330300950600952 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х3м/95mm2/+6м/95mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EWC330300950700951 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х3м/95mm2/+7м/95mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330401000601001 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х4м/2х50mm2/+6/2х50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330400501600501 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х4м/50mm2/+16м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330400500800501 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х4м/50mm2/+8м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330400701500701 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х4м/70mm2/+15м/70mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330400700250702 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х4м/70mm2/+2,5м/70mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета-W Контрагент 35
EWC330400951500951 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х4м/95mm2/+15м/95mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330400950200951 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х4м/95mm2/+2м/95mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330400950200953 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х4м/95mm2/+2м/95mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета- менгеме Контрагент 35
EWC330400950800951 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х4м/95mm2/+8м/95mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330501203501202 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х5м/120mm2/+35м/120mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EWC330501000501005 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х5м/2х50mm2/+5м/2х50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Паралелна за шина Контрагент 35
EWC330500351200351 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х5м/35mm2+12м/35mm2 с фаз.клеми Стяга-С (50-500 mm2) и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330500501000351 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х5м/50mm2/+10м/35mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330500501000352 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х5м/50mm2/+10м/35mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EWC330500502100503 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х5м/50mm2/+21м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета -менгеме Контрагент 35
EWC330500500200502 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х5м/50mm2/+2м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EWC330500500300251 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х5м/50mm2/+3м/25mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330500500300501 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х5м/50mm2/+3м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330500500300502 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х5м/50mm2/+3м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EWC330500500300503 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х5м/50mm2/+3м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета-менгеме Контрагент 35
EWC330500500500501 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х5м/50mm2/+5м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330500500500502 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х5м/50mm2/+5м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EWC330500500600351 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х5м/50mm2/+6м/35mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330500500600501 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х5м/50mm2/+6м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330500500700351 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х5м/50mm2/+7м/35mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330500500700501 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х5м/50mm2/+7м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330500700500701 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х5м/70mm2/+5м/70mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330600501000501 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х6м/50mm2/+10м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC130600502500252 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х6м/50mm2/+25м/25mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл. Пета-W Контрагент 35
EWC330600500200501 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х6м/50mm2/+2м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330600500700501 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х6м/50mm2/+7м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330600500700503 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х6м/50mm2/+7м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета-менгеме Контрагент 35
EWC330700500500501 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х7м/50mm2/+5м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330700500700351 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х7м/50mm2/+7м/35mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330700500700501 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х7м/50mm2/+7м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330700500700502 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х7м/50mm2/+7м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EWC330700500700503 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х7м/50mm2/+7м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета-менгеме Контрагент 35
EWC330700500900501 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х7м/50mm2/+9м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330700503000502 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х7м/50mm2+30м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EWC330800500700501 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х8м/50mm2/+7м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330800500800501 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х8м/50mm2/+8м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330900503000502 Заземление преносимо изол.екстр.за пров. 3х9м/50mm2+30м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EWC130600950200953 Заземление преносимо изол.екстр.за пров.3х6м/95mm2(2х50)+2м/95mm2(2х50) с фаз.кл.Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета-менгеме Контрагент 35
EWC311000700000001 Заземление преносимо изол.за пров. 1х10м/70mm2(2x35) с фаз.клеми Стяга-С (50-500 mm2) и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC330200501200501 Заземление преносимо изол.за пров. 3х2м/50mm2/+12м/50mm2 с фаз.кл.Стяга-С за пров.50-500mm2 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EWC150060250060250 Заземление преносимо изол.за пров.5х0,6м/25mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 Контрагент 35
EWC150150250700251 Заземление преносимо изол.за пров.5х1,5м/25mm2+7м/25mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета Контрагент 35
EWC150100251000251 Заземление преносимо изол.за пров.5х1м/25mm2+10м/25mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета Контрагент 35
EWC160300250300251 Заземление преносимо изол.за пров.6х3м/25mm2+3м/25mm2 с фаз.клеми Стяга-С за пров.25-185mm2 и заз.кл.Пета Контрагент 35
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems