Преносими заземители за въздушни тягови електропроводи за железопътен транспорт

Преносими заземители за въздушни тягови електропроводи за железопътен транспорт

Преносими заземители за временно заземяване на контактен проводник за железопътен транспорт. 
Преносимите заземители са проектирани, произведени и изпитани съгласно: БДС EN 61230. Използват се с цел осигуряване на безопасна работа на обслужващия персонал при работа по съоръженията и оборудването в случай на неправилно подаване на напрежение.
Изпитване: преносимите заземители не се подлагат на електрическо изпитване.

Тип ЕР: за въздушни тягови електропроводи за железопътен транспорт.

Клеми:

 • Фазни - за проводник: Клема тип "Clamp-C" ("Стяга - C"), C-образна, за меден, алуминиев или алуминиево-стоманен (АС, АСО, АСУ) проводник със сечение 50-500 mm² (за АСО до 700 mm).
 • Заземителни: Клема заземителна тип "Rail" (Релса) за присъединяване към основа на железопътна релса с максимален обхват на захващане до 150mm.
Филтър по производители - виж всички
Технически Характеристики

Конструкция:

 • Клема за свързване към фаза (фазни клеми)
 • Клема за свързване към земя (заземителна клема)
 • Гъвкав медeн проводник - с прозрачна изолация, устойчива на UV лъчи, със сечение в съответствие с допустимия ток на късо съединение за 1s, за който са проектирани и произведени преносимите заземители.

Сечение на гъвкавото медно въже, мм2

Допустим ток на късо съединение за 1s в кА

16

4

25

6.5

35

9

50

13

70

18.5

95

25

120

31.5

 •  Кабелни обувки - медни покалаени
 •  Влагоизолиращи елементи - от прозрачен силикон, покриват присъединяването на проводника с кабелната обувка и с четириполюсния съединител

Технически предимства

 • Клеми, които са удобни за поставяне и са с разширен обхват за захващане на проводник
 • Механично усилена конструкция на клемите - допълнителни ребра и дъги
 • Високоякостна некорозираща сплав като материал за клемите
 • Кербоване на съединенията с хидравлична преса и шестостенни камъни
 • Изолация на гъвкавите проводници от високо устойчив на стареене от UV лъчи поливинилхлорид
 • Изолиране на местата на присъединяване със водоизолиращи прозрачни силиконови елементи
 • Надеждна кутия за съхраняване и пренасяне на заземителя
 • Преносимите заземители предлагат безопасност при работа и висок експлоатационен ресурс - срок на използване над 15 години.

 

 

Продукти
Продуктов номер Наименование Производител
EPC310800250000004 Заземление преносимо изол.екстр.за шина 1х8м/25mm2 с клемa "Релса"за железопътна релса 150 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
ERC1112002500000T4 Заземление преносимо изол.за контактна мрежа 1х12м/25mm2, заз.кл. Релса и заземителна щанга ER35 с искрище - телескопична, с дълж. 5.50 м Контрагент 35
ERC111200250000004 Заземление преносимо изол.за контактна мрежа 1х12м/25mm2, заз.кл. Релса и заземителна щанга ER35 с искрище, с дълж. 5.50 м Контрагент 35
ERC1112002500000K4 Заземление преносимо изол.за контактна мрежа 1х12м/25mm2, заз.кл. Релса и заземителна щанга ER35 с искрище, с дълж. 5.50 м Контрагент 35
ERC1112002500006K4 Заземление преносимо изол.за контактна мрежа 1х12м/25mm2, заз.кл. Релса и заземителна щанга ER35 с искрище, с обща дълж. 6.00 м (2.50+3.50) Контрагент 35
ERC1120002500000T4 Заземление преносимо изол.за контактна мрежа 1х20м/25mm2, заз.кл. Релса и заземителна щанга ER35 с искрище - телескопична, с дълж. 5.50 м Контрагент 35
ERC112000250000004 Заземление преносимо изол.за контактна мрежа 1х20м/25mm2, заз.кл. Релса и заземителна щанга ER35 с искрище, с дълж. 5.50 м Контрагент 35
ERC1120002500000K4 Заземление преносимо изол.за контактна мрежа 1х20м/25mm2, заз.кл. Релса и заземителна щанга ER35 с искрище, с дълж. 5.50 м Контрагент 35
ERC1120002500006K4 Заземление преносимо изол.за контактна мрежа 1х20м/25mm2, заз.кл. Релса и заземителна щанга ER35 с искрище, с обща дълж. 6.00 м (2.50+3.50) Контрагент 35
ERC1106002500000T4 Заземление преносимо изол.за контактна мрежа 1х6м/25mm2, заз.кл. Релса и заземителна щанга ER35 с искрище - телескопична, с дълж. 5.50 м Контрагент 35
ERC1106002500006K4 Заземление преносимо изол.за контактна мрежа 1х6м/25mm2, заз.кл. Релса и заземителна щанга ER35 с искрище, с обща дълж. 6.00 м (2.50+3.50) Контрагент 35
ERC110750250055VK4 Заземление преносимо изол.за контактна мрежа 1х7,5м/25mm2, заз.кл. Релса и заземителна щанга ER35 с винт, с искрище, с дълж. 5.50 м Контрагент 35
ERC110750350055VK4 Заземление преносимо изол.за контактна мрежа 1х7,5м/35mm2, заз.кл. Релса и заземителна щанга ER35 с винт, с искрище, с дълж. 5.50 м Контрагент 35
ERC1107503500000K4 Заземление преносимо изол.за контактна мрежа 1х7,5м/35mm2, заз.кл. Релса и заземителна щанга ER35 с искрище, с дълж. 5.50 м Контрагент 35
ERC110700250055VK4 Заземление преносимо изол.за контактна мрежа 1х7м/25mm2, заз.кл. Релса и заземителна щанга ER35 с винт, с искрище, с дълж. 5.50 м Контрагент 35
ERC110700250000004 Заземление преносимо изол.за контактна мрежа 1х7м/25mm2, заз.кл. Релса и заземителна щанга ER35 с искрище, с дълж. 5.00 м (2x1.60m+1.80m) Контрагент 35
ERC1107003500000K4 Заземление преносимо изол.за контактна мрежа 1х7м/35mm2, заз.кл. Релса и заземителна щанга ER35 с искрище, с дълж. 5.50 м Контрагент 35
ERC110800250055VK4 Заземление преносимо изол.за контактна мрежа 1х8м/25mm2, заз.кл. Релса и заземителна щанга ER35 с винт, с искрище, с дълж. 5.50 м Контрагент 35
ERC110800250055TK4 Заземление преносимо изол.за контактна мрежа 1х8м/25mm2, заз.кл. Релса и заземителна щанга ER35 с Т- образен накрайник, с искрище, с дълж. 5.50 м Контрагент 35
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems