Разединители закрит монтаж РММ, РМЗК и РМЗ

Разединители закрит монтаж РММ, РМЗК и РМЗ

Триполюсните разединители за вътрешен монтаж с порцеланови изолатори са предназначени видимо да прекъснат електрическата верига. Те се използват в закрити електроразпределителни уредби. Изработват се и със заземителни ножове, като могат да бъдат кабелен или въздушен тип. Поръчват се по следната схема:

РМмЗкП 20/400

  • Р - разединител триполюсен
  • М - малогабаритен
  • З - със заземяване
  • К - кабелен тип (ако е въздушен тип - буква липсва)
  • П - с предпазители
  • 20 - за номинално напрежение 20 кV
  • 400 - за номинален ток 400А.

Можете да заявявате разединителя с изолатори ПАМ20, ПАМ20М или Р70.

За избягване на погрешни манипулации със заземителния вал е поставена блокировка между него и основния вал.

Разединителят се включва и изключва от РЛЗ 15 (ръчно-лостово задвижване) осигурено от несанкционирани манипулации със стопорно устройство. То е оразмерено за усилие 150Nm.

Таблица с техническите им характеристики вижте по-долу в раздел „Технически характеристики“.

Специалистите в търговските ни отдели са на ваше разположение за консултация,  допълнителна информация и запитване за цени и наличности! 

Как да се свържете с нас? Вижте тук!

Технически Характеристики

Тип

Номинално напрежение Un, kV

Максимално напрежение Um, кV 

Номинален ток In, A

Ток на термична устойчивост Ieff, kA

Ток на динамична устойчивост, кА

Изпитвателно едноминутно напрежение с честота 50Hz, kV

Изпитвателно импулсно напрежение с пълна вълна ±1.2/50µs, kV

Между отворена контактна система на един и същи полюс

По отношение на земята и между полюсите

Между отворена контактна система на един и същи полюс

По отношение на земята и между полюсите

РМ, РМЗк, РМЗкП

20

24

200

20

50

75

55

145

125

400

30

75

630

40

100

Продукти
Продуктов номер Наименование Производител
PMZK_20_0630_B Разединител РМЗК 20/630 без РЛЗ
RMM_01_2000 Разединител РМм 1/2000 + черв. задвижване тип ЧЗ
RMM_01_2000_1 Разединител РМм 1/2000
RMM_20_0630_B Разединител РМм 20/630 без РЛЗ
RMM_20_1600 Разединител РМм 20/1600 + РЛЗ
RMZK_35_2500 Разединител РМЗК 35/2500
ZN_010_1250_RM Заземителен нож за РМЗК 10/1250 А
Rmm? 0400_NA Разединител РМM 20-400 NA-MA
DRIBO_73614111 Разединител триполюсен ITr12-2500/40 UEV Ur=12kV, Ir=2500A, Ik=40кА, Ip=100kA със заземителен нож, DRIBO DRIBO
DRIBO_77441100 Ръчно задвижване за разединител, тип SHA 10, сиво, DRIBO DRIBO
DRIBO_77443600 Ръчно задвижване за разединител, тип SHA 30, червено, DRIBO DRIBO
DRIBO_77491500 Блокировка за ръчно задвижване тип SHA I=515 мм, DRIBO DRIBO
DRIBO_77493501 Контролна щанга I=2000 мм, DRIBO DRIBO
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems