Преносими заземители за шина с клеми фазни тип "Наклонена"

Преносими заземители за шина с клеми фазни тип "Наклонена"

Преносими заземители за шина за временно заземяване на тоководещи шинни системи в разпределителни уредби и устройства НН, СрН и ВН с цел осигуряване на безопасна работа на обслужващия персонал при работа по съоръженията и оборудването в случай на неправилно подаване на напрежение.

Преносимите заземители са проектирани, произведени и изпитани съгласно: БДС EN 61230:2003.

Преносимите заземители могат да се използват на закрито и на открито.

Изпитване: преносимите заземители не се подлагат на електрическо изпитване

Тип М3 - EB за шина: за заземяване на медна или алуминиева шина

Клеми:

 • Фазни клеми: Клема тип "Tilted" ("Наклонена") за медна или алуминиева шина с обхват на захващане 2-40 мм или 2-30 мм
 • Заземителни клеми:
 • Клема заземителна тип "Heel-Vice" ("Пета-менгеме") за стоманена заземителна шина с дебелина 2-30 мм
 • Клема заземителна тип "Heel" ("Пета") за стоманена заземителна шина с дебелина 2- 30 мм, за стоманен стълб или за мълниезащитен проводник със сечение до 70 мм²
 • Клема заземителна тип
 • "Heel-W"("Пета-W") за пробиване на боята при затягане към боядисана заземителна шина с дебелина 2-30 мм

 

Филтър по производители - виж всички
Технически Характеристики

Технически характеристики

Видове:

 • n Тип М3 - EB за шина: за заземяване на медна или алуминиева шина

Видове фазни клеми:

    Клема тип "Tilted" ("Наклонена") за медна или алуминиева шина с обхват на захващане 2-40 мм или 2-30 мм

Видове заземителни клеми:

 • Клема заземителна тип "Heel-Vice"("Пета-менгеме") за стоманена заземителна шина с дебелина 2-30 мм
 • Клема заземителна тип "Heel" ("Пета") за стоманена заземителна шина с дебелина 2- 30 мм, за стоманен стълб или за мълниезащитен проводник със сечение до 70 мм²
 • Клема заземителна тип
 • "Heel-W"("Пета-W")  за пробиване    на боята при затягане към боядисана заземителна шина с дебелина 2-30 мм

Конструкция:

 •  Клеми за свързване към фаза (фазни клеми)
 •  Клема за свързване към земя (заземителна клема)

    Клемите са изработени от високоякостна и некорозираща алуминиева сплав AlSi6Cu7Mg. На клемите има трайна маркировка, указваща допустимия ток на късо съединение и сечението на заземителния проводник. Затварянето и отварянето на клемите се осъществява посредством стержен с резба и с Т-образен накрайник съгласно DIN 48087. Клемите позволяват поставянето и зарепването на заземителите да става от земята чрез използване на изолационна щанга с байонетен накрайник предназначен за Т-образен стержен с диаметър на стержена Ф = 14 мм или Ф = 12 мм, съгласно посочените от възложителя  техническите изисквания.

     Гъвкав медeн проводник - с прозрачна изолация, устойчива на UV лъчи, със сечение в съответствие с допустимия ток на късо съединение за 1s, за който са проектирани и произведени преносимите заземители

 

Сечение на гъвкавото медно въже, мм2

Допустим ток на късо съединение за 1s в кА

16

4

25

6.5

35

9

50

13

70

18.5

95

25

120

31.5

 • Съединител на отделните полюси на заземителя:

    - Четириполюсен фабрично изпълнен тръбен съединител за свързване на трите проводника, които се присъединяват към фаза и четвъртия проводник, който се присъединява към земя (в случаите на преносими заземители с три фазни и един заземителен полюс)

    - Болтово съединение на кабелни обувки, монтирани на всеки от краищата на полюсите (при повече от три полюса)

    Проводниците се присъединяват към четириполюсния тръбен съединител чрез кербоване

 •  Кабелни обувки - медни покалаени
 • Влагоизолиращи елементи - от прозрачен силикон, покриват присъединяването на проводника с кабелната обувка и с четириполюсния съединител

Технически предимства

 •  Клеми, които са удобни за поставяне и са с разширен обхват за захващане на шина
 •  Клемите за шина тип "Наклонена" са специално разработени така, че захващането на вертикални или хоризонтални шини да става като щангата се държи под ъгъл 45о спрямо шините, а не перпендикулярно. Това изключително улеснява работата на обслужващия персонал, който ще поставя заземителя
 • Механично усилена конструкция на клемите - допълнителни ребра и дъги
 •  Високоякостна некорозираща сплав като материал за клемите
 •  Клема за боядисана заземителна шина с надлъжен пробивен ефект за повишаване на качеството на контакта
 •  Кербоване на съединенията с хидравлична преса и шестостенни камъни
 •  Използване на тръбен четирполюсен меден покалаен съединител за свързване на отделните лъчи на заземителя чрез кербоване - сигурен и надежден контакт от електрическа и механична гледна точка
 •  Изолация на гъвкавите проводници от високо устойчив на стареене от UV лъчи поливинилхлорид
 •  Изолиране на местата на присъединяване със водоизолиращи прозрачни силиконови елементи
 •  Надеждна кутия за съхраняване и пренасяне на заземителя
 •  Преносимите заземители предлагат безопасност при работа и висок експлоатационен ресурс - срок на използване над 15 години

 

Продукти
Продуктов номер Наименование Производител
EBT230060350180353 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х0,60м/35mm2/+1.8м/35mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета-менгеме Контрагент 35
EBT230060350300351 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х0,60м/35mm2/+3м/35mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230050250150251 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х0.50м/25mm2/+1.5м/25mm2 с фаз. клеми Наклонен Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230050950200953 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х0.50м/95mm2(2х50)/+2м/95mm2(2х50) с фаз.клеми Накл.Т2,2-40 mm и заз.кл.Пета-менгеме Контрагент 35
EBT330050950100951 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х0.50м/95mm2/+1м/95mm2 с фаз.клеми Наклонена Т3 за шина 2-30 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230080250200251 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х0.80м/25mm2/+2м/25mm2 с фаз. клеми Наклонен Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330080950300951 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х0.80м/95mm2/+3м/95mm2 с фаз.клеми Наклонена Т3 за шина 2-30 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230151200301201 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1,5м/120mm2/+3м/120mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230151200301202 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1,5м/120mm2/+3м/120mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EBT230151400501401 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1,5м/2х70mm2/+5м/2х70mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330150350300251 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1,5м/35mm2/+3м/25mm2 с фаз. клеми Наклонена Т3 за шина 2-40 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230150350300352 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1,5м/35mm2/+3м/35mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EBT230150500150501 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1,5м/50mm2/+1,5м/50mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230150500150502 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1,5м/50mm2/+1,5м/50mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EBT230150500200501 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1,5м/50mm2/+2м/50mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330150500300251 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1,5м/50mm2/+3м/25mm2 с фаз. клеми Наклонена Т3 за шина 2-40 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330150500300252 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1,5м/50mm2/+3м/25mm2 с фаз. клеми Наклонена Т3 за шина 2-40 mm и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EBT230150500300251 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1,5м/50mm2/+3м/25mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230150500300501 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1,5м/50mm2/+3м/50mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230150500300502 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1,5м/50mm2/+3м/50mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета-W Контрагент 35
EBT230150500300503 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1,5м/50mm2/+3м/50mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета-менгеме Контрагент 35
EBT330150500500501 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1,5м/50mm2/+5м/50mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230150500600501 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1,5м/50mm2/+6м/50mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230150500700501 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1,5м/50mm2/+7м/50mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230150700150352 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1,5м/70mm2/+1,5м/35mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EBT230150700300351 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1,5м/70mm2/+3м/35mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230150700300502 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1,5м/70mm2/+3м/50mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EBT230150700300701 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1,5м/70mm2/+3м/70mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230150700300703 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1,5м/70mm2/+3м/70mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 и заз.кл. Пета-менгеме Контрагент 35
EBT330150700300701 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1,5м/70mm2/+3м/70mm2 с фаз.клеми Наклонена Т3 за шина 2-40 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330150700300703 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1,5м/70mm2/+3м/70mm2 с фаз.клеми Наклонена Т3 за шина 2-40 и заз.кл. Пета - менгеме Контрагент 35
EBT230150950250951 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1,5м/95mm2/+2.50м/95mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230150950300951 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1,5м/95mm2/+3м/95mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330150950400953 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1,5м/95mm2/+4м/95mm2 с фаз.клеми Наклонена Т3 за шина 2-30 и заз.кл. Пета-менгеме Контрагент 35
EBT330150250200252 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1.5м/25mm2/+2м/25mm2 с фаз. клеми Наклонен Т3 за шина 2-40 mm и заз.кл. Пета-W Контрагент 35
EBT230150250350251 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1.5м/25mm2/+3,5м/25mm2 с фаз. клеми Наклонен Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230150250300251 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1.5м/25mm2/+3м/25mm2 с фаз. клеми Наклонен Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230150250300252 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1.5м/25mm2/+3м/25mm2 с фаз. клеми Наклонен Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EBT23015025030R252 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1.5м/25mm2/+3м/25mm2 с фаз. клеми Наклонен Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета W и зазем. щанга ER001 Контрагент 35
EBT330150250300252 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1.5м/25mm2/+3м/25mm2 с фаз. клеми Наклонен Т3 за шина 2-40 mm и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EBT230150250400252 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1.5м/25mm2/+4м/25mm2 с фаз. клеми Наклонен Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EBT230150250500251 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1.5м/25mm2/+5м/25mm2 с фаз. клеми Наклонен Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330150350300351 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1.5м/35mm2/+3м/35mm2 с фаз. клеми Наклонен Т3 за шина 2-40 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBTF30150350300351 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1.5м/35mm2/+3м/35mm2 с фаз. клеми Наклонен Т3 за шина 2-40 mm,ф 14 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230150350400351 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1.5м/35mm2/+4м/35mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230150350500351 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1.5м/35mm2/+5м/35mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330180950300951 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1.80м/95mm2/+3м/95mm2 с фаз.клеми Наклонена Т3 за шина 2-30 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330180950300952 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1.80м/95mm2/+3м/95mm2 с фаз.клеми Наклонена Т3 за шина 2-30 и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EBT230101200251201 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1м/120mm2/+2,5м/120mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330101200301202 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1м/120mm2/+3м/120mm2 с фаз. клеми Наклонена Т3 за шина 2-40 mm и заз.кл. Пета-W Контрагент 35
EBT230101200451201 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1м/120mm2/+4,5м/120mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230101200751201 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1м/120mm2/+7,5м/120mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330100350180351 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1м/35mm2/+1.80м/35mm2 с фаз. клеми Наклонен Т3 за шина 2-40 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230100350100351 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1м/35mm2/+1м/35mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330100350200351 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1м/35mm2/+2м/35mm2 с фаз. клеми Наклонен Т3 за шина 2-40 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230100350200351 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1м/35mm2/+2м/35mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230100350200353 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1м/35mm2/+2м/35mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета-менгеме Контрагент 35
EBT230100350300351 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1м/35mm2/+3м/35mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230100350300353 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1м/35mm2/+3м/35mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета-менгеме Контрагент 35
EBT230100500150500 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1м/50mm2/+1,5м/50mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330100500100501 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1м/50mm2/+1м/50mm2 с фаз. клеми Наклонена Т3 за шина 2-40 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230100500250251 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1м/50mm2/+2,5м/25mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330100500200501 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1м/50mm2/+2м/50mm2 с фаз. клеми Наклонена Т3 за шина 2-40 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330100500200502 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1м/50mm2/+2м/50mm2 с фаз. клеми Наклонена Т3 за шина 2-40 mm и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EBT330100500300501 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1м/50mm2/+3м/50mm2 с фаз. клеми Наклонена Т3 за шина 2-40 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330100500300503 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1м/50mm2/+3м/50mm2 с фаз. клеми Наклонена Т3 за шина 2-40 mm и заз.кл. Пета -менгеме Контрагент 35
EBT230100700150701 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1м/70mm2/+1,5м/70mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230100700200351 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1м/70mm2/+2м/35mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330100700200701 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1м/70mm2/+2м/70mm2 с фаз.клеми Наклонена Т3 за шина 2-40 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330100700600701 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1м/70mm2/+6м/70mm2 с фаз.клеми Наклонена Т3 за шина 2-40 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330100950150951 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1м/95mm2/+1.5м/95mm2 с фаз.клеми Наклонена Т3 за шина 2-30 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330100950150952 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1м/95mm2/+1.5м/95mm2 с фаз.клеми Наклонена Т3 за шина 2-30 и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EBT230100950300951 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1м/95mm2/+3м/95mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230100950300952 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х1м/95mm2/+3м/95mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EBT330251200401201 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х2,5м/120mm2/+4м/120mm2 с фаз. клеми Наклонена Т3 за шина 2-40 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230250350250352 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х2,5м/35mm2/+2,5м/35mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EBT230250350700352 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х2,5м/35mm2/+7м/35mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EBT23025035070R352 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х2,5м/35mm2/+7м/35mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета W и зазем. щанга ER020 Контрагент 35
EBT330250500200251 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х2,5м/50mm2/+2м/25mm2 с фаз. клеми Наклонена Т3 за шина 2-40 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330250500200252 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х2,5м/50mm2/+2м/25mm2 с фаз. клеми Наклонена Т3 за шина 2-40 mm и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EBT330201200201201 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х2м/120mm2/+2м/120mm2 с фаз. клеми Наклонена Т3 за шина 2-40 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230200350200352 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х2м/35mm2/+2м/35mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EBT330200350300251 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х2м/35mm2/+3м/25mm2 с фаз. клеми Наклонен Т3 за шина 2-40 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330200350300351 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х2м/35mm2/+3м/35mm2 с фаз. клеми Наклонен Т3 за шина 2-40 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330200500200501 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х2м/50mm2/+2м/50mm2 с фаз. клеми Наклонена Т3 за шина 2-40 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230200500200501 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х2м/50mm2/+2м/50mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330200500300501 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х2м/50mm2/+3м/50mm2 с фаз. клеми Наклонена Т3 за шина 2-40 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330200500300521 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х2м/50mm2/+3м/50mm2 с фаз. клеми Наклонена Т3 за шина 2-40 mm, ф 12 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230200500300501 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х2м/50mm2/+3м/50mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230200500400352 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х2м/50mm2/+4м/35mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EBT330200500500251 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х2м/50mm2/+5м/25mm2 с фаз. клеми Наклонена Т3 за шина 2-40 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330200500500351 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х2м/50mm2/+5м/35mm2 с фаз. клеми Наклонена Т3 за шина 2-40 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330200500500501 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х2м/50mm2/+5м/50mm2 с фаз. клеми Наклонена Т3 за шина 2-40 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230200500500501 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х2м/50mm2/+5м/50mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330200700200701 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х2м/70mm2/+2м/70mm2 с фаз.клеми Наклонена Т3 за шина 2-40 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330200700200703 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х2м/70mm2/+2м/70mm2 с фаз.клеми Наклонена Т3 за шина 2-40 и заз.кл. Пета -менгеме Контрагент 35
EBT330200700300701 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х2м/70mm2/+3м/70mm2 с фаз.клеми Наклонена Т3 за шина 2-40 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230200700500701 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х2м/70mm2/+5м/70mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330200950200953 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х2м/95mm2/+2м/95mm2 с фаз.клеми Наклонена Т3 за шина 2-30 и заз.кл. Пета -менгеме Контрагент 35
EBT230200950300951 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х2м/95mm2/+3м/95mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230200950500951 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х2м/95mm2/+5м/95mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230200950800951 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х2м/95mm2/+8м/95mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330350500300251 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х3,5м/50mm2/+3м/25mm2 с фаз. клеми Наклонена Т3 за шина 2-40 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330350500300501 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х3,5м/50mm2/+3м/50mm2 с фаз. клеми Наклонена Т3 за шина 2-40 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330350500300503 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х3,5м/50mm2/+3м/50mm2 с фаз. клеми Наклонена Т3 за шина 2-40 mm и заз.кл. Пета-менгеме Контрагент 35
EBT330350500300521 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х3,5м/50mm2/+3м/50mm2 с фаз. клеми Наклонена Т3 за шина 2-40 mm, ф 12, и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330300351500352 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х3м/35mm2/+15м/35mm2 с фаз. клеми Наклонен Т3 за шина 2-40 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230300350300352 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х3м/35mm2/+3м/35mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EBT330300350500351 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х3м/35mm2/+5м/35mm2 с фаз. клеми Наклонен Т3 за шина 2-40 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230300350500352 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х3м/35mm2/+5м/35mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EBT230300350900352 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х3м/35mm2/+9м/35mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EBT230300500300501 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х3м/50mm2/+3м/50mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330300500400502 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х3м/50mm2/+4м/50mm2 с фаз. клеми Наклонена Т3 за шина 2-40 mm и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EBT230300500500503 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х3м/50mm2/+5м/50mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 и заз.кл. Пета-менгеме Контрагент 35
EBT330300500600502 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х3м/50mm2/+6м/50mm2 с фаз. клеми Наклонена Т3 за шина 2-40 mm и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EBT330401201001201 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х4м/120mm2/+10м/120mm2 с фаз. клеми Наклонена Т3 за шина 2-40 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230401200401201 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х4м/120mm2/+4м/120mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230500250500251 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х5м/25mm2/+5м/25mm2 с фаз. клеми Наклонен Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330500500300251 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х5м/50mm2/+3м/25mm2 с фаз. клеми Наклонена Т3 за шина 2-40 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330500500600501 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х5м/50mm2/+6м/50mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230500500700501 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 3х5м/50mm2/+7м/50mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT240150350200351 Заземление преносимо изол. екстр. за шина 4х1.5м/35mm2/+2м/35mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230150250100252 Заземление преносимо изол. за шина 3х1.5м/25mm2/+1м/25mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EBT230150250250251 Заземление преносимо изол. за шина 3х1.5м/25mm2/+2.5м/25mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230150250200251 Заземление преносимо изол. за шина 3х1.5м/25mm2/+2м/25mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230150250200252 Заземление преносимо изол. за шина 3х1.5м/25mm2/+2м/25mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EBT230150350150351 Заземление преносимо изол. за шина 3х1.5м/35mm2/+1.5м/35mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330050500200503 Заземление преносимо изол.екстр. за шина 3х0.50м/50mm2/+2м/50mm2 с фаз.клеми Наклонена Т3 за шина 2-40 mm и заз.кл. Пета-менгеме Контрагент 35
EBT230050350200351 Заземление преносимо изол.екстр. за шина 3х0.5м/35mm2/+2м/35mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230150350250351 Заземление преносимо изол.екстр. за шина 3х1.5м/35mm2/+2,5м/35mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230150350200351 Заземление преносимо изол.екстр. за шина 3х1.5м/35mm2/+2м/35mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230150350200353 Заземление преносимо изол.екстр. за шина 3х1.5м/35mm2/+2м/35mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета-менгеме Контрагент 35
EBT230150350350351 Заземление преносимо изол.екстр. за шина 3х1.5м/35mm2/+3,5м/35mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230150350300351 Заземление преносимо изол.екстр. за шина 3х1.5м/35mm2/+3м/35mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230150350300353 Заземление преносимо изол.екстр. за шина 3х1.5м/35mm2/+3м/35mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета-менгеме Контрагент 35
EBT330150500150501 Заземление преносимо изол.екстр. за шина 3х1.5м/50mm2/+1.5м/50mm2 с фаз.клеми Наклонена Т3 за шина 2-40 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330150500300501 Заземление преносимо изол.екстр. за шина 3х1.5м/50mm2/+3м/50mm2 с фаз.клеми Наклонена Т3 за шина 2-40 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330150500300502 Заземление преносимо изол.екстр. за шина 3х1.5м/50mm2/+3м/50mm2 с фаз.клеми Наклонена Т3 за шина 2-40 mm и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EBT330150500300503 Заземление преносимо изол.екстр. за шина 3х1.5м/50mm2/+3м/50mm2 с фаз.клеми Наклонена Т3 за шина 2-40 mm и заз.кл. Пета-менгеме Контрагент 35
EBT230200350300351 Заземление преносимо изол.екстр. за шина 3х2м/35mm2/+3м/35mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330200350300352 Заземление преносимо изол.екстр. за шина 3х2м/35mm2/+3м/35mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EBT210120500000003 Заземление преносимо изол.екстр.за шина 1х1.2м/50mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета-менгеме Контрагент 35
EBT210151200000000 Заземление преносимо изол.екстр.за шина 1х1.5м/120mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Наклонена Т2 за шина Контрагент 35
EBT311000350000001 Заземление преносимо изол.екстр.за шина 1х10м/35mm2 с фаз.клеми Наклонена Т3 за шина 2-40 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT311500250000001 Заземление преносимо изол.екстр.за шина 1х15м/25mm2 с фаз.клеми Наклонена Т3 за шина 2-40 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT310200350000001 Заземление преносимо изол.екстр.за шина 1х2м/35mm2 с фаз.клема Наклонена Т3 за шина 2-40 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT310400700000001 Заземление преносимо изол.екстр.за шина 1х4м/70mm2 с фаз.клема Наклонена Т3 за шина 2-40 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT310400700000002 Заземление преносимо изол.екстр.за шина 1х4м/70mm2 с фаз.клема Наклонена Т3 за шина 2-40 и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EBT210500700000003 Заземление преносимо изол.екстр.за шина 1х5м/70mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета-менгеме Контрагент 35
EBT310600700000002 Заземление преносимо изол.екстр.за шина 1х6м/70mm2 с фаз.клема Наклонена Т3 за шина 2-40 и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EBT230060500100501 Заземление преносимо изол.екстр.за шина 3х0,6м/50mm2/+1м/50mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230150501000501 Заземление преносимо изол.екстр.за шина 3х1,5м/50mm2/+10м/50mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330150500500502 Заземление преносимо изол.екстр.за шина 3х1,5м/50mm2/+5м/50mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm, заз.кл. Пета W и заземителна щанга ER020 Контрагент 35
EBT230150700500711 Заземление преносимо изол.екстр.за шина 3х1,5м/70mm2/+5м/70mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm, заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230150700500701 Заземление преносимо изол.екстр.за шина 3х1,5м/70mm2/+5м/70mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm, заз.кл. Пета и заземителна щанга ER020 Контрагент 35
EBT330150950300501 Заземление преносимо изол.екстр.за шина 3х1,5м/95mm2/+3м/50mm2 с фаз.клеми Наклонена Т3 за шина 2-40 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230150501000503 Заземление преносимо изол.екстр.за шина 3х1.5м/50mm2/+10м/50mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета-менгеме Контрагент 35
EBT230150501100501 Заземление преносимо изол.екстр.за шина 3х1.5м/50mm2/+11м/50mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230150500700503 Заземление преносимо изол.екстр.за шина 3х1.5м/50mm2/+7м/50mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета-менгеме Контрагент 35
EBT230100250150251 Заземление преносимо изол.екстр.за шина 3х1м/25mm2/+1,5м/25mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230100250200251 Заземление преносимо изол.екстр.за шина 3х1м/25mm2/+2м/25mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230100250300251 Заземление преносимо изол.екстр.за шина 3х1м/25mm2/+3м/25mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230100250500251 Заземление преносимо изол.екстр.за шина 3х1м/25mm2/+5м/25mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230100500150502 Заземление преносимо изол.екстр.за шина 3х1м/50mm2/+1,5м/50mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета-менгеме Контрагент 35
EBT230100500150501 Заземление преносимо изол.екстр.за шина 3х1м/50mm2/+1,5м/50mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm, заз.кл. Пета и заземителна щанга ER001-1, НН Контрагент 35
EBT230100500200501 Заземление преносимо изол.екстр.за шина 3х1м/50mm2/+2м/50mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230100500300501 Заземление преносимо изол.екстр.за шина 3х1м/50mm2/+3м/50mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230100500450501 Заземление преносимо изол.екстр.за шина 3х1м/50mm2/+4.5м/50mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230100500500501 Заземление преносимо изол.екстр.за шина 3х1м/50mm2/+5м/50mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230200251200251 Заземление преносимо изол.екстр.за шина 3х2м/25mm2/+12м/25mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230200250200251 Заземление преносимо изол.екстр.за шина 3х2м/25mm2/+2м/25mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230200250400252 Заземление преносимо изол.екстр.за шина 3х2м/25mm2/+4м/25mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета W Контрагент 35
EBTF30200500700501 Заземление преносимо изол.екстр.за шина 3х2м/50mm2/+7м/50mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm,ф 14 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330350700300701 Заземление преносимо изол.екстр.за шина 3х3,5м/70mm2/+3м/70mm2 с фаз.кл. Наклонена Т3 за шина 2-40 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330350950300501 Заземление преносимо изол.екстр.за шина 3х3,5м/95mm2/+3м/50mm2 с фаз.клеми Наклонена Т3 за шина 2-40 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230350950300951 Заземление преносимо изол.екстр.за шина 3х3,5м/95mm2/+3м/95mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT330300700300701 Заземление преносимо изол.екстр.за шина 3х3м/70mm2/+3м/70mm2 с фаз.кл. Наклонена Т3 за шина 2-40 и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230300950300951 Заземление преносимо изол.екстр.за шина 3х3м/95mm2/+3м/95mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230150500250501 Заземление преносимо изол.за шина 3х1.5м/50mm2/+2.5м/50mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
EBT230150500550501 Заземление преносимо изол.за шина 3х1.5м/50mm2/+5.5м/50mm2 с фаз.клеми Наклонена Т2 за шина 2-30 mm и заз.кл. Пета Контрагент 35
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems