Преносими заземители за шина с клеми фазни тип "Наклонена"

Преносими заземители за шина с клеми фазни тип "Наклонена"

Преносими заземители за шина за временно заземяване на тоководещи шинни системи в разпределителни уредби и устройства НН, СрН и ВН с цел осигуряване на безопасна работа на обслужващия персонал при работа по съоръженията и оборудването в случай на неправилно подаване на напрежение.

Преносимите заземители са проектирани, произведени и изпитани съгласно: БДС EN 61230:2003.

Преносимите заземители могат да се използват на закрито и на открито.

Изпитване: преносимите заземители не се подлагат на електрическо изпитване

Тип М3 - EB за шина: за заземяване на медна или алуминиева шина

Клеми:

 • Фазни клеми: Клема тип "Tilted" ("Наклонена") за медна или алуминиева шина с обхват на захващане 2-40 мм или 2-30 мм
 • Заземителни клеми:
 • Клема заземителна тип "Heel-Vice" ("Пета-менгеме") за стоманена заземителна шина с дебелина 2-30 мм
 • Клема заземителна тип "Heel" ("Пета") за стоманена заземителна шина с дебелина 2- 30 мм, за стоманен стълб или за мълниезащитен проводник със сечение до 70 мм²
 • Клема заземителна тип
 • "Heel-W"("Пета-W") за пробиване на боята при затягане към боядисана заземителна шина с дебелина 2-30 мм

 

Технически Характеристики

Технически характеристики

Видове:

 • n Тип М3 - EB за шина: за заземяване на медна или алуминиева шина

Видове фазни клеми:

    Клема тип "Tilted" ("Наклонена") за медна или алуминиева шина с обхват на захващане 2-40 мм или 2-30 мм

Видове заземителни клеми:

 • Клема заземителна тип "Heel-Vice"("Пета-менгеме") за стоманена заземителна шина с дебелина 2-30 мм
 • Клема заземителна тип "Heel" ("Пета") за стоманена заземителна шина с дебелина 2- 30 мм, за стоманен стълб или за мълниезащитен проводник със сечение до 70 мм²
 • Клема заземителна тип
 • "Heel-W"("Пета-W")  за пробиване    на боята при затягане към боядисана заземителна шина с дебелина 2-30 мм

Конструкция:

 •  Клеми за свързване към фаза (фазни клеми)
 •  Клема за свързване към земя (заземителна клема)

    Клемите са изработени от високоякостна и некорозираща алуминиева сплав AlSi6Cu7Mg. На клемите има трайна маркировка, указваща допустимия ток на късо съединение и сечението на заземителния проводник. Затварянето и отварянето на клемите се осъществява посредством стержен с резба и с Т-образен накрайник съгласно DIN 48087. Клемите позволяват поставянето и зарепването на заземителите да става от земята чрез използване на изолационна щанга с байонетен накрайник предназначен за Т-образен стержен с диаметър на стержена Ф = 14 мм или Ф = 12 мм, съгласно посочените от възложителя  техническите изисквания.

     Гъвкав медeн проводник - с прозрачна изолация, устойчива на UV лъчи, със сечение в съответствие с допустимия ток на късо съединение за 1s, за който са проектирани и произведени преносимите заземители

 

Сечение на гъвкавото медно въже, мм2

Допустим ток на късо съединение за 1s в кА

16

4

25

6.5

35

9

50

13

70

18.5

95

25

120

31.5

 • Съединител на отделните полюси на заземителя:

    - Четириполюсен фабрично изпълнен тръбен съединител за свързване на трите проводника, които се присъединяват към фаза и четвъртия проводник, който се присъединява към земя (в случаите на преносими заземители с три фазни и един заземителен полюс)

    - Болтово съединение на кабелни обувки, монтирани на всеки от краищата на полюсите (при повече от три полюса)

    Проводниците се присъединяват към четириполюсния тръбен съединител чрез кербоване

 •  Кабелни обувки - медни покалаени
 • Влагоизолиращи елементи - от прозрачен силикон, покриват присъединяването на проводника с кабелната обувка и с четириполюсния съединител

Технически предимства

 •  Клеми, които са удобни за поставяне и са с разширен обхват за захващане на шина
 •  Клемите за шина тип "Наклонена" са специално разработени така, че захващането на вертикални или хоризонтални шини да става като щангата се държи под ъгъл 45о спрямо шините, а не перпендикулярно. Това изключително улеснява работата на обслужващия персонал, който ще поставя заземителя
 • Механично усилена конструкция на клемите - допълнителни ребра и дъги
 •  Високоякостна некорозираща сплав като материал за клемите
 •  Клема за боядисана заземителна шина с надлъжен пробивен ефект за повишаване на качеството на контакта
 •  Кербоване на съединенията с хидравлична преса и шестостенни камъни
 •  Използване на тръбен четирполюсен меден покалаен съединител за свързване на отделните лъчи на заземителя чрез кербоване - сигурен и надежден контакт от електрическа и механична гледна точка
 •  Изолация на гъвкавите проводници от високо устойчив на стареене от UV лъчи поливинилхлорид
 •  Изолиране на местата на присъединяване със водоизолиращи прозрачни силиконови елементи
 •  Надеждна кутия за съхраняване и пренасяне на заземителя
 •  Преносимите заземители предлагат безопасност при работа и висок експлоатационен ресурс - срок на използване над 15 години

 

© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems