Преносими заземители за НН с фазни полуизолирани ножови клеми

Преносими заземители за НН с фазни полуизолирани ножови клеми

Преносимите заземители за НН служат за временно заземяване на основи за високомощни предпазители НН или прекъсвачи-разединители с високомощни предпазители НН с цел осигуряване на безопасна работа на обслужващия персонал при работа по съоръженията и оборудването в случай на неправилно подаване на напрежение.

Преносимите заземители са проектирани, произведени и изпитани съгласно: БДС EN 61230:2003.

Изпитване: преносимите заземители не се подлагат на електрическо изпитване

Тип ELHI с фазни полуизолирани ножови клеми: за поставяне в основи за високомощни предпазители НН или в прекъсвачи-разединители с високомощни предпазители НН, предназначени за разпределителни табла НН за заземяване само на изводи, без да се заземява разпределителната шинна система

Клеми:

 • Фазни клеми за ниско напрежение: Клема тип "полуизолиран нож" за поставяне в основи за високомощни предпазители НН или в прекъсвачи-разединители с високомощни предпазители НН, предназначени за разпределителни табла НН за  заземяване само на изводи, без да се заземява разпределителната шинна система
 • Заземителни клеми:
 • Клема заземителна тип "Heel-Vice"("Пета-менгеме") за стоманена заземителна шина с дебелина 2-30 мм
 • Клема заземителна тип "Heel" ("Пета") за стоманена заземителна шина с дебелина 2- 30 мм, за стоманен стълб или за мълниезащитен проводник със сечение до 70 мм²
 • Клема заземителна тип
 • "Heel-W"("Пета-W") за пробиване на боята при затягане към боядисана заземителна шина с дебелина 2-30 мм
Технически Характеристики

Технически характеристики

Конструкция:

 •  Клеми за свързване към фаза (фазни клеми)
 •  Клема за свързване към земя (заземителна клема)
 • Гъвкав медeн проводник - с прозрачна изолация, устойчива на UV лъчи, със сечение в съответствие с допустимия ток на късо съединение за 1s, за който са проектирани и произведени преносимите заземители.

Сечение на гъвкавото медно въже, мм2

Допустим ток на късо съединение за 1s в кА

16

4

25

6.5

35

9

50

13

70

18.5

95

25

120

31.5

 

 • Съединител на отделните полюси на заземителя:

    - Четириполюсен фабрично изпълнен тръбен съединител за свързване на трите проводника, които се присъединяват към фаза и четвъртия проводник, който се присъединява към земя (в случаите на преносими заземители с три фазни и един заземителен полюс)

    - Болтово съединение на кабелни обувки, монтирани на всеки от краищата на полюсите (при повече от три полюса)

Проводниците се присъединяват към четириполюсния тръбен съединител чрез кербоване

 •  Кабелни обувки - медни покалаени
 •  Влагоизолиращи елементи - от прозрачен силикон, покриват присъединяването на проводника с кабелната обувка и с четириполюсния съединител

Технически предимства

 • Клеми, които са удобни за поставяне с електроизолационна ръкохватка
 • Високоякостна некорозираща сплав като материал за клемите
 • Клема за боядисана заземителна шина с надлъжен пробивен ефект за повишаване на качеството на контакта
 • Кербоване на съединенията с хидравлична преса и шестостенни камъни
 • Използване на тръбен четирполюсен меден покалаен съединител за свързване на отделните лъчи на заземителя чрез кербоване - сигурен и надежден контакт от електрическа и механична гледна точка
 • Изолация на гъвкавите проводници от високо устойчив на стареене от UV лъчи поливинилхлорид
 • Изолиране на местата на присъединяване със водоизолиращи прозрачни силиконови елементи
 • Надеждна кутия за съхраняване и пренасяне на заземителя
 • Преносимите заземители предлагат безопасност при работа и висок експлоатационен ресурс - срок на използване над 15 години

 

© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems