Указатели за напрежение - контактни

Указатели за напрежение - контактни

Контактният указател за напрежение е разработен за акустично и визуално сигнализиране за наличие или липса на променлив ток в електрически мрежи с честота 50 Hz с номинално напрежение от 3 kV  до и включително 400 kV, в зависимост от вида на щангата. Използва се при работа в разпределителни уредби и при електропроводи. Конструиран е да проверява отсъствието или наличието на напрежение чрез директен контакт към линията. Обикновено се използва преди операциите по заземяване на трифазни напреженови системи.

Усъвършенстваният дизайн, включващ специфична конфигурация на сензорите и цифров процесор, осигурява необходимата прецизност при работа.

Окомплектовка:

 • Контактен детектор за напрежение в калъф
 • Контактни електроди 3 бр: стандартен, Y-образен, кука за въздушни линии
 • Изолационна щанга с калъф
Технически Характеристики

Технически характеристики

Указателят за напрежение се състои от детектор за напрежение и изолационна щанга:

Детектор за напрежение

Детекторът за напрежение е проектиран, произведен и изпитан съгласно  БДС EN 61243-1.

 • Напреженов обхват (няма превключване, за всеки обхват отделен детектор), в съответствие със БДС EN 61243-1
 • 6  kV/ 50  Hz; 
 • 10 kV / 50 Hz,
 • 20  kV / 50 Hz
 • 110 kV / 50 Hz
 • 220 kV / 50 Hz
 • 400 kV / 50 Hz

      Характеристики:

 • Синя поликарбонатна кутия
 • Звукова индикация чрез зумер
 • Светлинна индикация чрез 3 червени светлини
 • Вградена характеристика „All check" („самопроверка") - осигурява проверката на цялата електроника и състоянието на батерията. Зелена светлина показва, че уредът е в готовност.
 • Контактни електроди: прав електрод, електрод 40 мм във формата на „Y" , електрод - кука за въздушни линии
 • Захранване: 9 V алкална батерия тип 6LR61
 • Корпус: Ø49мм, L=195мм
 • Универсална свръзка (адаптер тип слънце)
 • Тегло: 0.270 кг
 • Околна температура на въздуха: от -25 ºС до +55 º:

Предназначена е за работа  при всякакви атмосферни условия

Периодично изпитване: изпитвания на 12 месеца при нормална експлоатация

Изолационна щанга:

Изолационната щанга е конструирана, произведена и изпитана в съответствие с БДС EN 6085.

 • Изолационна пенопълнена тръба с дължина, съответна на обхвата на напрежение, изработена от фибростъкло, обработена срещу влага
 • Диелектрична якост 100 kV / 30см / 5'
 • U-образен накрайник (унивесален тип) за монтиране на детектора за напрежение
 • Червен ограничителен пръстен, указващ безопасното разстояние, до което могат да се поставят ръцете на работещия
 • Дръжка с противоплъзгаща обвивка
 • Диаметър на тръбата: Ø32 мм
 • Тегло: 0.900 кг

Условия на експлоатация:

Предлаганите изолационни щанги могат да бъдат използвани при следните експлоатационни условия:

 • Околна температура на въздуха: от -25 ºС до +55 ºС
 • Влажност на въздуха: 98% при 25º С

Периодично изпитване: изпитвания на 12 месеца при нормална експлоатация

Употреба и експлоатация и поддръжка на указателя за напрежение:

 • Всяко устройство трябва да е снабдено с изолационна щанга с минимална изолационна дължина в съответствие със съществуващите наредби.
 • Може да се свърже директно към всяка изолационна щанга с универсален (тип слънце) край или към всяка друга с помощта на адаптер.
 • Указване на напрежение

 1. Проверка преди употреба: Натиснете тест бутона: ще се включат 3 червени светлини и зумера. След теста се включва зелена светлина, която показва, че теста е положителен.
 2. Проверка на напрежението: Допрете фазоуказателя към проводника, който ще се проверява:
 • при контакт с напрежение, достигащо или надвишаващо прага на 1-то напрежение или напреженов обхват - светва 1 червена светлина и се включва зумера
 • при контакт с напрежение достигащо или надвишаващо 2-то напрежение или напреженов обхват - светват 3-те червени светлини и се включва зумера
     3. Проверка след употреба: натиснете бутона и изчакайте зелена светлина
 • Почистете корпуса с плат напоен със силикон (ТС53) преди употреба.
 • Сменяйте батерията веднъж годишно.
 • Пренасяйте указателя в чантата му и съхранявайте на сухо.
Продукти
Продуктов номер Наименование Производител
PR_840012 Указател за напрежение, контактен 12 kV, за работа при влага, светлинна и звук. с-я, дълж.0.95м, EN61243-1
PR_85007 Указател за напрежение, контактен 7,2 kV, светлинна и звук. с-я,дълж.0.950м, EN61243-1
PR_85012 Указател за напрежение, контактен 12kV, светлинна и звук. с-я,дълж.0.950м, EN61243-1
PR_85024 Указател за напрежение, контактен 24kV, светлинна и звук. с-я,дълж.0.950м, EN61243-1
BG_01_031 Щанга фазоуказателна контактна УКВН-35 1 - 35kV
PR_840024 Указател за напрежение, контактен 24 kV, за работа при влага, светлинна и звук. с-я, дълж.0.95м, EN61243-1
PR_850024_A Изолираща щанга за детектор за напрежение, 24kV, 760мм
PR_85024_1 Детекторна глава за указател за напрежение, контактен 24kV, светлинна и звук. с-я,дълж.0.950м, EN61243-1
TAG2000_30_1125 Указател за напрежениеTAG2000, контактен от 11 до 33kV, 50Hz,светлина и звук,щанга - 1,25м, SFE
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems