Указатели за напрежение - безконтактни

Указатели за напрежение - безконтактни

Безконтактният указател за напрежение е разработен за акустично и визуално сигнализиране за наличие или липса  на променлив ток в електрически мрежи с честота 50 Hz с номинално напрежение от 1 kV до и включително 380 kV – чрез превключване на три обхвата: 1...30 kV, 30...220 kV, 220...380 kV. Проверява отсъствието или наличието на напрежение чрез приближаването на уреда на безопасно разстояние от тоководещите части.

Безконтактният указател за напрежение проектиран, произведен и изпитан в съответствие на стандарт DIN VDE 0681.

Използва се при работа в разпределителни уредби и при електропроводи.
Технически Характеристики
Технически характеристики
 •  Широкообхватен идикатор за напрежение с номинален напреженов обхват 1...380 kV/50 Hz
 •  Превключване на трите обхвата с превключвателен пръстен: 1...30 kV, 30...220 kV, 220...380 kV
 • С оптична и акустична индикация
 • Самотестване
 • Може да се използва в сухо и във влажно време
 • С ремък за ръката против изплъзване
 • Черен калъф от изкуствена кожа
 • Сменяема батерия 9 v
 • Работи надеждно при температура от -25ºС до +55ºС

Оптична и акустична индикация:

 • Налично напрежение на батериите (зелена индикация)
 • Самотестване (Индикация готовност за работа - червена индикация и акустичен сигнал в 4-секунден такт)
 • Сигнали при изпитване (оптични и акустични)
 • Изтощени батерии (продължителен оптичен и акустичен сигнал)

Готовност за работа Зелена мигаща светлина и звуков сигнал при 2s интервали
Напрежение до момента мигаща червена светлина и звуков сигнал с по-голяма честота
Не напрежение настоящата зелена мигаща светлина и звуков сигнал при 2s интервали

Конструкция:

 • Безконтактната фазоуказателна щанга представлява командна щанга, състояща се от дръжка, изолирана част, удължител и работна глава:

      1. Халка за захващане
      2. Дръжка с дължина LH -170 mm
      3. Ограничителен пръстен: Ясно видимо и осезателно ограничение на достъпа от дръжката към изолиращата част. Предназначено е за предотвратяване на хлъзгането или хващането по-напред на изолиращата част. 
      4. Изолираща част с дължина Li - 540 mm
      5. Червен пръстен: Представлява една червена пръстенообразна ясно забележима маркировка на щангата. Тя показва на потребителя доколко може да се доближава съблюдавайки отстоянието до частите, които са под напрежение.
      6. Удължителна част
      7.Работна глава с индикаторна част (измервателна глава)

      LG = Обща дължина на фазоуказателната щанга  935 mm

      LV = Дължина на удължителната част           225 mm

Продукти
Продуктов номер Наименование Производител
BG_01_110_UBVN Щанга фазоуказателна, безконтактна УБВН - 110kV
HSA180_01_380 Щанга фазоуказ. HSA180 1-380kV
HSA193_01_380 Щанга фазоуказaтелна HSA193 1-380kV
HSA205_01_420 Щанга фазоуказaтелна HSA205 1-420kV
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems