Изолиращи оперативни щанги

Изолиращи оперативни щанги

Изолиращите оперативни (манипулационни) щанги се използват като помощно средство при извършване на манипулации при разединители СрН и ВН и служат за ръчно изключване и довключване на контактите на разединителите.

Изолиращите оперативни щанги са проектирани, произведени и изпитани съгласно стандарт БДС EN 61235.

Видове:

 • OR010 - за Un 10 kV
 • OR020 - за Un 20 kV
 • OR035 - за Un 35 kV
 • OR110 - за Un 110 kV

За номинални напрежения, различни от посочените в таблицата, се изработват изолиращи щанги по заявка на клиента.

Окомплектовка:

 • Изолираща оперативна щанга
 • Транспортен калъф
Филтър по производители - виж всички
Технически Характеристики

Технически характеристики:

Конструкция:

 • Изолационна тръба от стъклофибър, имрегниран с епоксидни или полиестерни смоли. Тръбата е с висока механична якост и е удароустойчива
 • Накрайник от алуминиева сплав
 • Червен ограничителен пръстен, показващ безопасната изолационна дължина
 • Ограничител на ръкохватката - гумен пръстен, който ограничава движението на ръката по щангата до място където ръката ще бъде на безопасно разстояние от тоководещи части
 • Тапа на тръбата

Легенда:

Lg (mm)

Обща дължина на изолационната щанга

Li  (mm)

Минимална изолационна дължина

Lh  (mm)

Дължина на участъка, който може да се хваща с ръце

Lv  (mm)

Разстояние от червения ограничителен пръстен до манипулационния накрайник

d (mm)

Външен диаметър на изолационната тръба

Модели и технически характеристики

 

Модел

 

ОR010

ОR020

ОR035

ОR110

Предназначена за уредби с номинално работно напрежение

Un, kV

10

20

35

110

Максимално работно напрежение на уредбата

Umax, kV

12

24

36

123

Дължина на изолационната тръба на щангата

L, mm

1200

1600

1600

2100

Минимална изолационна дължина

Li, mm

575

525

525

1300

Разстояние от червения изолационен пръстен до байонетния накрайник

Lv, mm

225

495

495

165

Дължина на участъка, който може да се хваща с ръце

Lh, mm

400

580

580

635

Диаметър на изолационната тръба

d, mm

32

32

32

34

Брой на елементите (тръби) на щангата

 

1

1

1

1

Обща дължина на изолационната щанга

Lg=, mm

1240

1640

1640

2140

 

 

 

 

 

 

Работа при влажно време

 

 

 

 

да

Тегло на щангата

kg

 0,650

 0,860

 0,860

 1,300

 При поръчка на клиента е възможна изработка на щанги с по-голяма дължина след съгласуване с производителя за стандартни размери на дължините на тръбите

Условия на експлоатация:

1.1. Преглед на щангата преди употреба:

Щангата се изважда от калъфа, в който е транспортирана до обекта и внимателно се преглежда визуално като се проверява:

 • Има ли нарушение на целостта на изолационната тръба
 • Има ли замърсяване по щангата или по накрайника
 • Здраво ли е фиксиран накрайник към изолационната тръба
 • Налична ли е тапата в долния край на щангата и има ли някакви замърсявания вътре в тръбата.
 • Преминал ли е срокът, в който е било необходимо щангата да бъде повторно изпитана

Ако проверката покаже, че липсват описаните нарушения щангата може да се използва.

1.2. Оперативната щанга може да се използва само от безопасно място, като човекът който борави с нея трябва да е достатъчно отдалечен от частите, които са под напрежение, за да е сигурен, че не е изложен на опасност.

1.3. Оперативната щанга трябва да се използва така, че да остане суха и да е предпазена от замърсявания.

1.4. Оперативната щанга може да се използва само върху инсталации с такова номинално напрежение, каквото е обозначено на щангата.

1.5. Оперативната  щанга може да се използва на закрито и на открито, но само ако няма валежи (да не се използва и при мъгла).

1.6. Всеки, който работи с щангата, трябва да я хваща само за дръжката. (Никога не я докосвайте над протектора за ръката)

1.7. Изолиращата част, измерена за номинално напрежение е маркирана от протектора за ръката и от червения пръстен.

 

При използване на изолираща оперативна щанга и трябва да се спазват всички изисквания и разпоредби на "Правилник по безопасност и здраве при работа в  електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и електрически мрежи".

Съхранение и поддържане:

След приключване на работа щангата се почиства и подсушава (при необходимoст) и се прибира в транспортния калъф.

Съхранението и транспортът да се осъществяват при следните условия:

 • Околна температура на въздуха: от -25 оC до +55 оC
 • Да не се излага постоянно на директно слънцегреене

Ремонтни дейности по изолираща оперативна  щанга:

Изолиращите оперативни щанги могат да бъдат ремонтирани в случай на нужда само от производителя. Производителят не носи отговорност на ремонтни работи или промени в изолационните щанги, извършени от клиента или от други лица, които не са оторизирани от производителя.

Периодично изпитване

Изолиращите оперативни щанги подлежат на първоначално изпитване (преди въвеждане в експлоатация) и на периодични изпитвания на минимум 24 месеца при нормална експлоатация на щангата.

Гаранция

Изделието "Изолираща оперативна щанга" се предлага с гаранционен период 24 месеца от датата на доставка.

Гаранцията покрива дефекти, възникнали поради неправилно производство, дефекти на материалите, неспазване на технологията за производство.

За дефекти, възникнали поради неправилна експлоатация, фирмата производител не носи отговорност.

 

 

Продукти
Продуктов номер Наименование Производител
MANIP_OR01_K_1500 Щанга изолационна, манипулационна 1 kV, 1500 mm Контрагент 35
MANIP_OR010_K_21 Щанга изолационна, манипулационна 10.5 kV, дълж. 2100 mm Контрагент 35
MANIP_OR12_K_21 Щанга изолационна, манипулационна 10.5kV, дълж. 2100 mm Контрагент 35
MANIP_OR10_K_11 Щанга изолационна, манипулационна 10kV, дълж. 1100 mm Контрагент 35
MANIP_OR10_K_12 Щанга изолационна, манипулационна 10kV, дълж. 1200 mm Контрагент 35
MANIP_OR10_K Щанга изолационна, манипулационна 10kV, дълж. 1500 mm Контрагент 35
MANIP_OR110_K Щанга изолационна, манипулационна 110kV, 2100 mm Контрагент 35
MANIP_OR110U_K Щанга изолационна, манипулационна 110kV, 2100 mm, за работа при влажно време Контрагент 35
MANIP_OR110_K_2500 Щанга изолационна, манипулационна 110kV, 2500 mm Контрагент 35
MANIP_OR110_K_2 Щанга изолационна, манипулационна 110kV, 3000 mm, 2 части (2x1500mm) Контрагент 35
MANIP_OR110_K_3200 Щанга изолационна, манипулационна 110kV, 3200 mm, 2 части (2100mm+1100mm) Контрагент 35
MANIP_OR12_K Щанга изолационна, манипулационна 12kV, дълж. 1100 mm Контрагент 35
MANIP_OR20_K_2400 Щанга изолационна, манипулационна 20 kV, 2400 mm, 2 части (1200mm+1200mm) Контрагент 35
MANIP_OR20_K_1100 Щанга изолационна, манипулационна 20kV, 1100 mm Контрагент 35
MANIP_OR20_K_1500 Щанга изолационна, манипулационна 20kV, 1500 mm Контрагент 35
MANIP_OR20U_K_1500 Щанга изолационна, манипулационна 20kV, 1500 mm, за работа при влажно време Контрагент 35
MANIP_OR20_K Щанга изолационна, манипулационна 20kV, 1600 mm Контрагент 35
MANIP_OR20_K_34 Щанга изолационна, манипулационна 20kV, 1600 mm Контрагент 35
MANIP_OR20_K_35_28 Щанга изолационна, манипулационна 20kV, 1600 mm, 35/28 mm Контрагент 35
MANIP_OR20U_K Щанга изолационна, манипулационна 20kV, 1600 mm, за работа при влажно време Контрагент 35
MANIP_OR20_K_2100 Щанга изолационна, манипулационна 20kV, 2100 mm Контрагент 35
MANIP_OR20_K_2600 Щанга изолационна, манипулационна 20kV, 2600 mm, 2 части (1100mm+1500mm) Контрагент 35
MANIP_OR20_K_3000 Щанга изолационна, манипулационна 20kV, 3000 mm, 2 части (1500mm+1500mm) Контрагент 35
MANIP_OR20_K_3600 Щанга изолационна, манипулационна 20kV, 3600 mm, 2 части (2100mm+1500mm) Контрагент 35
MANIP_OR20_K_4200 Щанга изолационна, манипулационна 20kV, 4200 mm, 2 части (2100mm+2100mm) Контрагент 35
MANIP_OR20_K_I Щанга изолационна, манипулационна 20kV, за поставяне на индикатори за електропроводи,2100 mm Контрагент 35
MANIP_OR20_K_I_2 Щанга изолационна, манипулационна 20kV, за поставяне на индикатори за електропроводи,2100 mm, 2 Контрагент 35
MANIP_OR220U_K36 Щанга изолационна, манипулационна 220kV, 3600 mm, 2 части (2100mm+1500mm) Контрагент 35
MANIP_OR220_K_2 Щанга изолационна, манипулационна 220kV, 3700 mm, 2 части (2100mm+1600mm) Контрагент 35
MANIP_OR220_K_4200 Щанга изолационна, манипулационна 220kV, 4200 mm, 2 части (2100mm+2100mm) Контрагент 35
MANIP_OR220U_K_420 Щанга изолационна, манипулационна 220kV, 4200 mm, 2 части (2100mm+2100mm) за работа при влажно време Контрагент 35
MANIP_OR35_K_1500 Щанга изолационна, манипулационна 35 kV, 1500 mm Контрагент 35
MANIP_OR35_K Щанга изолационна, манипулационна 35 kV, 1600 mm Контрагент 35
MANIP_OR35_K_2100 Щанга изолационна, манипулационна 35 kV, 2100 mm Контрагент 35
MANIP_OR35_K_2600 Щанга изолационна, манипулационна 35kV, 2600 mm, 2 части (1100mm+1500mm) Контрагент 35
MANIP_OR60_K_2600 Щанга изолационна, манипулационна 60kV, 2600 mm, 2 части (1100mm+1500mm) Контрагент 35
MANIP_OR06_K Щанга изолационна, манипулационна 6kV, дълж. 1500 mm Контрагент 35
MANIP_MR20_K_K Щанга изолационна, манипулационна с кука и дръжка за издърпване на кабел 20kV, дълж. 1190 mm Контрагент 35
MANIP_MR6-20_K_K Щанга изолационна, манипулационна с кука и дръжка за издърпване на кабел 6 -20 kV, дълж. 1190 mm Контрагент 35
MANIP_MR06_K_K Щанга изолационна, манипулационна с кука и дръжка за издърпване на кабел 6kV, дълж. 1150 mm Контрагент 35
RAZR_DR01_K Щанга изолационна, разрядна 1 kV, дълж. 1100 mm, МГВ 25 mm2 - 1500 mm Контрагент 35
RAZR_DR01_K_06_70 Щанга изолационна, разрядна 1 kV, дълж. 660 mm, МГВ 25 mm2 - 7000 mm Контрагент 35
RAZR_DR10_K Щанга изолационна, разрядна 10 kV, дълж. 1100 mm, МГВ 25 mm2 - 1500 mm Контрагент 35
RAZR_DR110_K_21_40 Щанга изолационна, разрядна 110 kV, дълж. 2100 mm, МГВ 25 mm2 - 4000 mm Контрагент 35
RAZR_DR110_K Щанга изолационна, разрядна 110kV, дълж. 2100 mm, МГВ 25 mm2 - 2000 mm Контрагент 35
RAZR_DR20_K_1200 Щанга изолационна, разрядна 20 kV, дълж. 1200 mm, МГВ 25 mm2 - 1500 mm Контрагент 35
RAZR_DR20_K Щанга изолационна, разрядна 20kV, дълж. 1100 mm, МГВ 25 mm2 - 1500 mm Контрагент 35
RAZR_DR35_K_11_20 Щанга изолационна, разрядна 35kV, дълж. 1100 mm, МГВ 25 mm2 - 2000 mm Контрагент 35
RAZR_DR35_K_11_30 Щанга изолационна, разрядна 35kV, дълж. 1100 mm, МГВ 25 mm2 - 3000 mm Контрагент 35
RAZR_DR35_K Щанга изолационна, разрядна 35kV, дълж. 1100 mm, МГВ 25mm2 - 1500 mm Контрагент 35
RAZR_DR35_K_1200 Щанга изолационна, разрядна 35kV, дълж. 1200 mm, МГВ 25 mm2 - 2000 mm Контрагент 35
SPAS_RR001_K Щанга изолационна, спасителна 1kV- 1100mm Контрагент 35
SPAS_RR020_K Щанга изолационна, спасителна 20 kV- 1500mm Контрагент 35
SPAS_RR040_K Щанга изолационна, спасителна 40 kV- 1800mm Контрагент 35
MANIP_110 Щанга изолационна манипулационна 110kV
MANIP_020 Щанга изолационна манипулационна 20kV
MANIP_220 Щанга изолационна манипулационна 220kV
MANIP_060 Щанга изолационна манипулационна 60kV
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems