Изолиращи оперативни щанги

Изолиращи оперативни щанги

Изолиращите оперативни (манипулационни) щанги се използват като помощно средство при извършване на манипулации при разединители СрН и ВН и служат за ръчно изключване и довключване на контактите на разединителите.

Изолиращите оперативни щанги са проектирани, произведени и изпитани съгласно стандарт БДС EN 61235.

Видове:

 • OR010 - за Un 10 kV
 • OR020 - за Un 20 kV
 • OR035 - за Un 35 kV
 • OR110 - за Un 110 kV

За номинални напрежения, различни от посочените в таблицата, се изработват изолиращи щанги по заявка на клиента.

Окомплектовка:

 • Изолираща оперативна щанга
 • Транспортен калъф
Технически Характеристики

Технически характеристики:

Конструкция:

 • Изолационна тръба от стъклофибър, имрегниран с епоксидни или полиестерни смоли. Тръбата е с висока механична якост и е удароустойчива
 • Накрайник от алуминиева сплав
 • Червен ограничителен пръстен, показващ безопасната изолационна дължина
 • Ограничител на ръкохватката - гумен пръстен, който ограничава движението на ръката по щангата до място където ръката ще бъде на безопасно разстояние от тоководещи части
 • Тапа на тръбата

Легенда:

Lg (mm)

Обща дължина на изолационната щанга

Li  (mm)

Минимална изолационна дължина

Lh  (mm)

Дължина на участъка, който може да се хваща с ръце

Lv  (mm)

Разстояние от червения ограничителен пръстен до манипулационния накрайник

d (mm)

Външен диаметър на изолационната тръба

Модели и технически характеристики

 

Модел

 

ОR010

ОR020

ОR035

ОR110

Предназначена за уредби с номинално работно напрежение

Un, kV

10

20

35

110

Максимално работно напрежение на уредбата

Umax, kV

12

24

36

123

Дължина на изолационната тръба на щангата

L, mm

1200

1600

1600

2100

Минимална изолационна дължина

Li, mm

575

525

525

1300

Разстояние от червения изолационен пръстен до байонетния накрайник

Lv, mm

225

495

495

165

Дължина на участъка, който може да се хваща с ръце

Lh, mm

400

580

580

635

Диаметър на изолационната тръба

d, mm

32

32

32

34

Брой на елементите (тръби) на щангата

 

1

1

1

1

Обща дължина на изолационната щанга

Lg=, mm

1240

1640

1640

2140

 

 

 

 

 

 

Работа при влажно време

 

 

 

 

да

Тегло на щангата

kg

 0,650

 0,860

 0,860

 1,300

 При поръчка на клиента е възможна изработка на щанги с по-голяма дължина след съгласуване с производителя за стандартни размери на дължините на тръбите

Условия на експлоатация:

1.1. Преглед на щангата преди употреба:

Щангата се изважда от калъфа, в който е транспортирана до обекта и внимателно се преглежда визуално като се проверява:

 • Има ли нарушение на целостта на изолационната тръба
 • Има ли замърсяване по щангата или по накрайника
 • Здраво ли е фиксиран накрайник към изолационната тръба
 • Налична ли е тапата в долния край на щангата и има ли някакви замърсявания вътре в тръбата.
 • Преминал ли е срокът, в който е било необходимо щангата да бъде повторно изпитана

Ако проверката покаже, че липсват описаните нарушения щангата може да се използва.

1.2. Оперативната щанга може да се използва само от безопасно място, като човекът който борави с нея трябва да е достатъчно отдалечен от частите, които са под напрежение, за да е сигурен, че не е изложен на опасност.

1.3. Оперативната щанга трябва да се използва така, че да остане суха и да е предпазена от замърсявания.

1.4. Оперативната щанга може да се използва само върху инсталации с такова номинално напрежение, каквото е обозначено на щангата.

1.5. Оперативната  щанга може да се използва на закрито и на открито, но само ако няма валежи (да не се използва и при мъгла).

1.6. Всеки, който работи с щангата, трябва да я хваща само за дръжката. (Никога не я докосвайте над протектора за ръката)

1.7. Изолиращата част, измерена за номинално напрежение е маркирана от протектора за ръката и от червения пръстен.

 

При използване на изолираща оперативна щанга и трябва да се спазват всички изисквания и разпоредби на "Правилник по безопасност и здраве при работа в  електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и електрически мрежи".

Съхранение и поддържане:

След приключване на работа щангата се почиства и подсушава (при необходимoст) и се прибира в транспортния калъф.

Съхранението и транспортът да се осъществяват при следните условия:

 • Околна температура на въздуха: от -25 оC до +55 оC
 • Да не се излага постоянно на директно слънцегреене

Ремонтни дейности по изолираща оперативна  щанга:

Изолиращите оперативни щанги могат да бъдат ремонтирани в случай на нужда само от производителя. Производителят не носи отговорност на ремонтни работи или промени в изолационните щанги, извършени от клиента или от други лица, които не са оторизирани от производителя.

Периодично изпитване

Изолиращите оперативни щанги подлежат на първоначално изпитване (преди въвеждане в експлоатация) и на периодични изпитвания на минимум 24 месеца при нормална експлоатация на щангата.

Гаранция

Изделието "Изолираща оперативна щанга" се предлага с гаранционен период 24 месеца от датата на доставка.

Гаранцията покрива дефекти, възникнали поради неправилно производство, дефекти на материалите, неспазване на технологията за производство.

За дефекти, възникнали поради неправилна експлоатация, фирмата производител не носи отговорност.

 

 

© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems