Диелектрични ръкавици

Диелектрични ръкавици

Диелектричните ръкавици се използват:

  • При U до 1000 V - като основно електрозащитно средство, чиято електрическа изолация издържа продължително работно напрежение на електрическата уредба и при самостоятелно използване осигурява необходимата защита при допиране до части, намиращи се под напрежение.
  • При U над 1000 V - като допълнително електрозащитно средство, използвано в допълнение на основните защитни средства, както и защита от допирно и крачно напрежение. Допълнителните електрозащитни средства не могат да осигурят защита срещу поражения от електрически ток и задължително се използват съвместно с основни електрозащитни средства: изолиращи оперативни щанги, изолиращи щанги за преносими заземители, изолиращи клещи, електроизмервателни клещи, указатели за напрежение, указатели за сфазиране, изолиращи стълби, изолиращи площадки, монтьорски инструменти с изолиращи ръкохватки.
Филтър по производители - виж всички
Технически Характеристики

Технически характеристики:

Конструкция: Това са ръкавици с пет пръста с анатомична форма, произведени от висококачествен латекс на автоматична технологична линия, което гарантира техническите параметри и високото качество.

Окомплектовка: Всеки чифт ръкавици е опакован в надежден непрозрачен полиетиленов плик на завода производител.

Технически данни:   

Модел

 

IG-2.5

IG-10

IG-20

IG-30

Клас /Категория

 

00/RC

1/RC

2/RC

3/RC

Изпитвателно променливо напрежение - ефективна стойност

kV

2.5

10

20

30

Минимално променливо напрежение, издържано - ефективна стойност

kV

5

20

30

40

Максимално  работно променливо напрежение - ефективна стойност

kV

0.5

7.5

17

26.50

Максимално  работно постоянно напрежение

kV

0.75

11.25

25.5

39.75

Допустим максимален ток на утечка

mA

12

14

16

18

Категория

 

RC

RC

RC

RC

Дължина

mm

360

360

360

360

Максимална дебелина на ръкавиците

mm

0.5

1.5

2.7

3.0

Минимална якост на опън

МРа

14

14

14

14

Размер

 

9,10,11

9,10,11

10,11

10,11

Обозначение на категорията:

A

Устойчивост на киселини

C

Устойчивост на крайно ниски температури

H

Устойчивост на масла

M

Повишена механична устойчивост

P

A + H + Z

R

A + H + M + Z

Z

Устойчивост на действието на озона

  • Тези ръкавици са предназначени само за защита срещу електрически удар

Съхранение: Ръкавиците трябва да се съхраняват в техните опаковки. Не трябва да се подлагат на натиск (да се притискат). Не трябва да се сгъват. Не трябва да се съхраняват в близост до източник на светлина и топлина, независимо дали е естествен или изкуствен източник. Температурата на съхранение трябва да бъде между 10°С и 21°С. Влажност на въздуха 60 ± 10%.

Изпитване:

Диелектричните ръкавици в експлоатация имат периодичен срок на  изпитване шест месеца.

Извънредни изпитвания се извършват след поправки от китката към отворената част на ръкавицата с пластири, съвместими с електрическите и механични свойства на материала й. Наранените ръкавици от китката към пръстите не се поправят.

След периодичното изпитване, върху всяка ръкавица трябва да се постави маркировка със срока на следващата проверка, допустимо работно напрежение, наименование на лабораторията.

Продукти
Продуктов номер Наименование Производител
AV4721 Ръкавици диелектр 1000V cl.0 No9, Intercable Intercable
AV4722 Ръкавици диелектр 1000V cl.0 No10, Intercable Intercable
AV4723 Ръкавици диелектр 1000V cl.0 No11, Intercable Intercable
RYKAW_05_P Ръкавици диелектр.BC Secura Пол. 5kV Secura
RYKAW_10_P Ръкавици диелектр.BC Secura Пол. 10kV Secura
RYKAW_2,5_P Ръкавици диелектр.BC Secura Пол. 2,5kV, No11 Secura
RYKAW_2,5_P_09 Ръкавици диелектр.BC Secura Пол. 2,5kV, No 9 Secura
RYKAW_20_P Ръкавици диелектр.BC Secura Пол. 20kV Secura
RYKAW_20_P_10 Ръкавици диелектр.BC Secura Пол. 20kV No10 Secura
RYKAW_30_P Ръкавици диелектр.BC Secura Пол. 30kV No11 Secura
RYKAW_40_11_F Ръкавици диелектр. 40kV,TG5211, No11, SFE
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems