CT Analyzer

CT Analyzer

Приложение: 

 • Нов подход за тестване и анализ на токови трансформатори.
 • Висока точност на тестване на токова и ъглова грешка (0.02%/1 min). Позволява тестване на ТТ с клас 0.1%.
 • Тестване на ТТ по IEC 60044-6, работа при преходни процеси (клас TPS, TPX, TPY, TPZ).
 • Тестване на ТТ с високи насищащи напрежения (до 30kV) и практически неограничен първичен ток (99000A).
 • Автоматично тестване на преводно отношение, съпротивление и снемане на крива на намагнитване без повторно пресвързване.
 • Автоматично тестване на оперативния товар.
 • Автоматична оценка на измерените резултати в съответствие с избрания стандарт.
 • Методът с ниска честота позволява тестване с безопасно напрежение (изходно напр. макс. 120V).
 • Тестване на ТТ с неизвестни данни от табелката и оценка на класа на точност за ТТ, отговарящи на стандарти IEC 60044-1 и ANSI.
 • Наслагване на еталонна крива на намагнитване за сравнение.
 • Независимост от основната честота, което позволява тестване на ТТ с номинална честота между 16 и 400Hz.


Предимства на СТ Analyzer

 • Лек и преносим (8 kg, 360 x 285 x 145 mm).
 • Дистанционен достъп до CT Analyzer чрез различни методи.
 • Прилагане на пълни тестове на ТТ дистанционно, чрез Remote Excel File Loader (дистанционно зареждане на файлове на Excel).
 • Използване на CT Analyzer като измерващо устройство с вграден генератор на сигнали.
 • Настройваеми протоколи от теста чрез MS Excel.
 • Различни образци на протоколи в Excel с поддръжка на различни езици.
 • Промяна на езика на протокола по всяко време - протокол на избран от потребителя език.

 

Каталози и техническа документация
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems