СМС 256

СМС 256

Приложение:

Може да осигури едновременно пълна мощност на всички изходи при 115V захранващо напрежение. Усъвършенствано управление на вентилаторите. Стандартно разширен честотен обхват до 3kHz. Клас на точност 0.05% за обхвата. Защита на шини, тестване на системата и др.
- Токове - 6 x 12.5 A @ 70VA
- Напрежения - L-N - 4 x 300 V

 Предимства :

  • Усилвател на ток 6*32A.
  • Разширено ел. захранване (включително <140V захранващо напрежение).
  • Висока устойчивост и надеждност (>3000 анализирани устройства).
  • Безшумен вентилатор.
  • Шест допълнителни изходи с ниско ниво - опция.
  • Генератор на 3kHz хармоници/интерхармоници за изследване на качетвото на електрическата мрежа (PQ - harmonics/ interharmonics generation).
  • NET-1 е стандартен интерфейс, IRIG-B синхронизация.
  • Изключване при претоварване.
Каталози и техническа документация
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems