СМС 356

СМС 356

Приложение:

Тестване на максимално токови релета и релета за защита от претоварване по ток. Тестване на диференциални релета за електропроводи/трансформатори включително с ТТ с първично "инжектиране" (Primary Injection). Проверка на поляритет при наладка и пуск. Защити и тест на прекъсвачи свързани към дистанционна защита. Защита на шини, тестване на системата и др.
- Токове - 6 x 32 A @430VA
- Напрежения - L-N - 4 x 300 V

Предимства:

  • Усилвател на ток 6*32A.
  • Разширено ел. захранване (включително <140V захранващо напрежение).
  • Висока устойчивост и надеждност (>3000 анализирани устройства).
  • Безшумен вентилатор.
  • Изключване при претоварване.
Каталози и техническа документация
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems