Токови измервателни трансформатори

Токовите трансформатори за високо напрежение се състоят от три вида глави с различни размери и една клема с Viton мембрана. Всички видове маслено напълнени глави имат метална разширителна мембрана с цел да издържат на високи термични натоварвания. Токовите трансформатори могат да бъдат произведени с плоски или кръгли първични клеми.

© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems