Прекъсвачи автоматични Schneider

Прекъсвачи автоматични Schneider

Автоматичните прекъсвачи съчетават следните функции:

  • Защита на електрическите вериги срещу токове на късо съединение;
  • Защита на електрическите вериги срещу претоварване;
  • Управление
  • Разединяване на веригата
  • Защитата на персонала срещу непряк контакт при системи на заземяване TN и IT.

Защитна характеристика на автоматичния прекъсвач

  • Крива на изключване C - стандартна
  • Крива на изключване B - когато се касае за генератор, който може да създаде относително малък ток на късо съединение
  • Крива на изключване D - когато пусковите токове са значителни
Филтър по производители - виж всички
Продукти
Продуктов номер Наименование Производител
31631A Прекъсвач автоматичен NS250N, 3p3т,TM200A, 36кА, Schneider Electric Schneider Electric
18642 Прекъсвач автоматичен NG125N, 3P,100A, Schneider Electric Schneider Electric
19666 Прекъсвач с дефектнотокова защита DPN N,VIGI,6kA, 20А C 30MA, Schneider Electric Schneider Electric
19667 Прекъсвач с дефектнотокова защита DPN N,VIGI,6kA, 25А C 30MA, Schneider Electric Schneider Electric
21202 Автоматичен прекъсвач NM8-125S/3300, 80A,electrical type 50кА,400V, 3P,CHINT Schneider Electric
21210 Автоматичен прекъсвач NM8-250S/3300, 160A,electrical type 50кА,400V, 3P,CHINT Schneider Electric
23014 Прекъсвач с дефектнотокова защита ID,2p,40A, 30mА,230V, Schneider Electric Schneider Electric
23016 Прекъсвач с дефектнотокова защита ID 40А 2P 300MA, Schneider Electric Schneider Electric
23042 Прекъсвач с дефектнотокова защита ID, 4P, 40А C 32mA, Schneider Electric Schneider Electric
29008 Прекъсвач автоматичен NS100N, 4P,TM100A, 25кА, Schneider Electric Schneider Electric
29321 Клемен капак за авт. прекъсвач NS 100/160/250A Schneider Electric
29338 Въртяща ръкохватка със стандартен удължител за NS 100N Schneider Electric
29352 Допълнителни контакти 2OF+2SDE за NS400-630/NS100-630,Schneider Electric Schneider Electric
29364 Апаратура за управление ACP модул 380/415V AC 50/60Hz,Schneider Electric Schneider Electric
29380 Контролер UA 380/415V AC 50/60Hz,Schneider Electric Schneider Electric
29452 Контакт помощен SDE 1C/O за NSX, Schneider Electric Schneider Electric
31403 Прекъсвач автоматичен NS250N, 3p,250A, 36кА, Schneider Electric Schneider Electric
31430 Защита TM250D 3P3T за прекъсвач NS250 Schneider Electric
31599 Прекъсвач автоматичен NB250N, 3p3т,TM250A, 18кА, Schneider Electric Schneider Electric
32420 Електронна защита STR23SE (U=525V) за NS400/630,Schneider Electric Schneider Electric
32562 Клемен капак за авт. прекъсвач NS 400/630A Schneider Electric
32598 Въртяща ръкохватка със стандартен удължител за NS400 и NS630,Schneider Electric Schneider Electric
32609 Плоча за NS400-630/NS100-630 24-250V DC,Schneider Elektric Schneider Electric
32676 Прекъсвач автоматичен NB400N, 3p3т,TM400A, 18кА, Schneider Electric Schneider Electric
32677 Прекъсвач автоматичен NB400N, 3p3т,TM350A, 18кА, Schneider Electric Schneider Electric
32678 Прекъсвач автоматичен NB400N, 3p3т,TM300A, 18кА, Schneider Electric Schneider Electric
32679 Прекъсвач автоматичен NB400N, 3p3т,TM250A, 18кА, Schneider Electric Schneider Electric
32803 Прекъсвач автоматичен NS630 състоящ се от отделни модули, 3p,630A, 50кА, Schneider Electric Schneider Electric
32842 Моторен механизъм T630 380-415V AC за NS630,Schneider Electric Schneider Electric
32877 Прекъсвач автоматичен NB600N, 3p3т,TM500A, 18кА, Schneider Electric Schneider Electric
33466 Прекъсвач автоматичен NS800N, 3p,UI800A, 50кА, Schneider Electric Schneider Electric
33472 Прекъсвач автоматичен NS1000,3P Micrologic 2.0, 50кА, Schneider Electric Schneider Electric
33751 Контакт за куплирано положение CPC, Schneider Electric Schneider Electric
33752 Контакт за позиция TEST POSITION CONTACT, Schneider Electric Schneider Electric
33753 Контакт за декуплирщо положение DPC, Schneider Electric Schneider Electric
34630 Прекъсвач автоматичен NS125E, 3P3T,TM125A, 36кА, Schneider Electric Schneider Electric
48074 Прекъсвач автоматичен NW25- HA, 3P,2500A, Schneider Electric Schneider Electric
48129 Клеми свързващи за прекъсвач автоматичен NW25- горни, 3P, Schneider Electric Schneider Electric
48131 Клеми свързващи за прекъсвач автоматичен NW25-долни, 3P,2500/3200А, Schneider Electric Schneider Electric
48230 Прекъсвач автоматичен MASTERPACT NW08- N1, 3P, Schneider Electric Schneider Electric
48391 Прекъсвач автоматичен NW CHASSIS 3p 800/1600 A CH, Schneider Electric Schneider Electric
48415 Аксесоар за свързване -горни връзки 3p за 800/1600 A CH, Schneider Electric Schneider Electric
48418 Аксесоар за свързване -долни връзки 3p за 800/1600 A CH, Schneider Electric Schneider Electric
48484 Бобина XF 200/250 VAC/VDC за изважд. прекъсвач, Schneider Electric Schneider Electric
48494 Бобина MX 200/250 VAC/VDC за изважд. прекъсвач, Schneider Electric Schneider Electric
48524 Моторен механизъм GEAR MOTOR 200/250 VDC CH, Schneider Electric Schneider Electric
48595 Допълнителен клемен капак за NW800/4000, Schneider Electric Schneider Electric
65302 Защита MICROLOGIC 2.0 за изважд. прекъсвач, Schneider Electric Schneider Electric
23009_Schneider Прекъсвач с дефектнотокова защита ID,2p,25A, 30mА,230V, Schneider Electric Schneider Electric
29630A Автоматичен прекъсвач NSNS100N TM100D 400A 3P/3T, 380/415V, 25кА,Schneider Electric Schneider Electric
29630AVR Авт. включване на резерва АВР 100А с мех. и електр. блокировка, Schneider Schneider Electric
29631A Прекъсвач автоматичен NS100, 3P3T,TM80A, 25кА, Schneider Electric Schneider Electric
29632A Прекъсвач автоматичен NS100, 3p,TM63A, 25кА, Schneider Electric Schneider Electric
29633A Прекъсвач автоматичен NS100, 3P3T,TM40A, 25кА, Schneider Electric Schneider Electric
29634A Прекъсвач автоматичен NS100N, 3P3T,TM25A, 25кА, Schneider Electric Schneider Electric
29636A Прекъсвач автоматичен NS100N, 3P3T,TM50D, 25кА, Schneider Electric Schneider Electric
30630A Прекъсвач автоматичен NS160N, 3p3т,TM160A, 36кА, Schneider Electric Schneider Electric
30630AVR Авт. включване на резерва АВР 160А с мех. и електр. блокировка, Schneider Schneider Electric
30631A Прекъсвач автоматичен NS160, 3p,TM125A, 36кА, Schneider Electric Schneider Electric
30632A Прекъсвач автоматичен NS160, 3p,TM100A, 36кА, Schneider Electric Schneider Electric
30633A Прекъсвач автоматичен NS160N, 3p,TM80D, 36кА, Schneider Electric Schneider Electric
31630A Прекъсвач автоматичен NS250N, 3p 3T,TM250A, 36кА, Schneider Electric Schneider Electric
31630AVR Авт. включване на резерва АВР 250А с мех. и електр. блокировка, Schneider Schneider Electric
31631А Прекъсвач автоматичен NS250N, 3p 3T,TM200A, 36кА, Schneider Electric Schneider Electric
31632A Прекъсвач автоматичен NS250N, 3p,TM160A, 36кА, Schneider Electric Schneider Electric
31672A Прекъсвач автоматичен NS250H, 3p 3T,TM160D, 70кА, Schneider Electric Schneider Electric
31770A Автоматичен прекъсвач NS250N STR23SE 250A 3P/3T, 380/415V, 45кА,Schneider Electric Schneider Electric
32693A Автоматичен прекъсвач NS400N STR23SE 400A 3P/3T, 380/415V, 45кА,Schneider Electric Schneider Electric
32693AVR Прекъсвач автоматичен AVR 400A с механична и електронна блокировка, Schneider Electric Schneider Electric
32893A Прекъсвач автоматичен NS630, 3p,TM630A, 45кА, Schneider Electric Schneider Electric
32893AVR Прекъсвач автоматичен AVR 630A с механична и електронна блокировка, Schneider Electric Schneider Electric
EZC100N3040 Прекъсвач EasyPact 3p,40А, 15кА, Schneider Electric Schneider Electric
EZC100N3050 Прекъсвач EasyPact 3p,50А, 15кА, Schneider Electric Schneider Electric
EZC100N3060 Прекъсвач EasyPact 3p,60А, 15кА, Schneider Electric Schneider Electric
EZC100N3075 Прекъсвач EasyPact 3p, 75А, 15кА, Schneider Electric Schneider Electric
EZC100N3100 Прекъсвач EasyPact 3p,100А, 15кА, Schneider Electric Schneider Electric
EZC100N3380 Прекъсвач EasyPact 3p,80А, 15кА, EZC100N3080, Schneider Electric Schneider Electric
EZC250N3125 Прекъсвач EasyPact 3p,125А, 25кА, Schneider Electric Schneider Electric
EZC250N3150 Прекъсвач EasyPact 3p,250А, 150кА, Schneider Electric Schneider Electric
EZC250N3160 Прекъсвач EasyPact 3p,160А, 25кА, Schneider Electric Schneider Electric
EZC250N3175 Прекъсвач EasyPact 3p,175А, 25кА, Schneider Electric Schneider Electric
EZC250N3200 Прекъсвач EasyPact 3p, 200А, 25кА, Schneider Electric Schneider Electric
EZC250N3250 Прекъсвач EasyPact 3p, 250А, 25кА, Schneider Electric Schneider Electric
EZC400N3320 Прекъсвач EZC400N 3p, 320А, 36кА, Schneider Electric Schneider Electric
EZC400N3400 Прекъсвач EZC400N 3p, 400А, 36кА, Schneider Electric Schneider Electric
LV429003 Прекъсвач автоматичен NSX100F , 3P, 36кА, Schneider Electric Schneider Electric
LV429006 Прекъсвач автоматичен NSX100N 100A , 3P, 36кА, Schneider Electric Schneider Electric
LV429014 Прекъсвач автоматичен NSX100B , 3P,25кА, Schneider Electric Schneider Electric
LV429030 Защита 3P3D TM100 за прекъсвач NSX100F, Schneider Electric Schneider Electric
LV429031 Защита 3P3D TM80D за прекъсвач NSX100, Schneider Electric Schneider Electric
LV429032 Защита 3P3D TM63D за прекъсвач NSX100-250 Schneider Electric
LV429034 Защита 3P3D TM40D за прекъсвач NSX100-250 Schneider Electric
LV429070 Защита 3P3D MICROLOGIC 2.2 100A за прекъсвач NSX100/250 Schneider Electric
LV429090 Защита 3P3D MICROLOGIC 5.2 100A за прекъсвач NSX100/250 Schneider Electric
LV429390 Бобина изключвателна MX 24VDC NSX100-630, Schneider Electric Schneider Electric
LV429434 Моторно задвижване за прекъсвачи NSX100-250, 220VAC, MT100/160A Schneider Electric
LV429550 Прекъсвач автоматичен NSX100B 3P3D TM100D, 3P,25кА, Schneider Electric Schneider Electric
LV429630 Прекъсвач автоматичен NSX100F , 3P3D, 36кА, Schneider Electric Schneider Electric
LV429632 Прекъсвач автоматичен NSX100F TM63D , 3P3D, 36кА, Schneider Electric Schneider Electric
LV429635 Прекъсвач автоматичен NSX100F TM32D , 3P3D, 36кА, Schneider Electric Schneider Electric
LV429640 Защита 4P3D TM100D за прекъсвач NSX100F, Schneider Electric Schneider Electric
LV429642 Прекъсвач автоматичен NSX100F , 4P3D, 36кА, Schneider Electric Schneider Electric
LV429676 Прекъсвач автоматичен NSX100H , 3P3D, 70кА, Schneider Electric Schneider Electric
LV429770 Прекъсвач автоматичен NSX100F MICROLOGIC 2.2 100A, 3P3D, 36кА, Schneider Electric Schneider Electric
LV429805 Прекъсвач автоматичен NSX100N , 4P4D MICROLAGIC 2.2 , 50кА, Schneider Electric Schneider Electric
LV430390 Прекъсвач автоматичен NSX160B , 3P, 36кА, Schneider Electric Schneider Electric
LV430395 Прекъсвач автоматичен NSX160B , 4P, 36кА, Schneider Electric Schneider Electric
LV430403 Прекъсвач автоматичен NSX160F , 3P, 36кА, Schneider Electric Schneider Electric
LV430406 Прекъсвач автоматичен NSX160N , 3P, 36кА, Schneider Electric Schneider Electric
LV430430 Защита 3P3D TM160D за прекъсвач NSX160/250, Schneider Electric Schneider Electric
LV430431 Защита 3P3D TM125D за прекъсвач NSX160/250, Schneider Electric Schneider Electric
LV430451 Защита 4P4D TM100 TM125D за прекъсвач NSX160/250, Schneider Electric Schneider Electric
LV430470 Защита 3P3D MICROLOGIC 2.2 160A за прекъсвач NSX160/250 Schneider Electric
LV430490 Защита 3P3D MICROLOGIC 5.2 160A за прекъсвач NSX160/250 Schneider Electric
LV430520 Защита 3P3D MICROLOGIC 2.2 M 150A за прекъсвач NSX160/250 Schneider Electric
LV430630 Прекъсвач автоматичен NSX160F TM160D, 3P3D, 36кА, Schneider Electric Schneider Electric
LV430631 Прекъсвач автоматичен NSX160F TM125D, 3P3D, 36кА, Schneider Electric Schneider Electric
LV430640 Прекъсвач автоматичен NSX160F TM160D, 4P3D, 36кА, Schneider Electric Schneider Electric
LV430641 Защита 4P3D TM125D за прекъсвач NSX160F, Schneider Electric Schneider Electric
LV430650 Прекъсвач автоматичен NSX160F TM160D, 4P4D, 36кА, Schneider Electric Schneider Electric
LV430670 Прекъсвач автоматичен NSX160H TM160T, 3P3D, 36кА, Schneider Electric Schneider Electric
LV430770 Прекъсвач автоматичен NSX160F MICROLOGIC2.2 , 3P3D, 36кА, Schneider Electric Schneider Electric
LV431390 Прекъсвач автоматичен NSX250B, 3p, 25кА, Schneider Electric Schneider Electric
LV431403 Прекъсвач автоматичен NSX250F 250A, 3P, 36кА, Schneider Electric Schneider Electric
LV431404 Прекъсвач автоматичен NSX250H 250A, 3P, 70кА, Schneider Electric Schneider Electric
LV431430 Защита 3P3D TM250D за прекъсвач NSX250 Schneider Electric
LV431431 Защита 3P3D TM200D за прекъсвач NSX250 Schneider Electric
LV431490 Защита 3P3D MICROLOGIC 5.2 250A за прекъсвач NSX250, LV431489 Schneider Electric
LV431630 Прекъсвач автоматичен NSX250N TM250D, 3P3D, 50кА, Schneider Electric Schneider Electric
LV431631 Прекъсвач автоматичен NSX250F , 3P3D, 36кА, Schneider Electric Schneider Electric
LV431639 Прекъсвач автоматичен NSX250NA 250A, 4P,без защита Schneider Electric Schneider Electric
LV431640 Прекъсвач автоматичен NSX250F TM250D, 4P3d, 36кА, Schneider Electric Schneider Electric
LV431650 Прекъсвач автоматичен NSX250F TM250D, 4P4d, 36кА, Schneider Electric Schneider Electric
LV431670 Прекъсвач автоматичен NSX250H TM250D, 3P3d, 36кА, Schneider Electric Schneider Electric
LV431770 Прекъсвач автоматичен NSX250F,250A, 3P3D Micrologic 2.2, Schneider Electric Schneider Electric
LV431780 Прекъсвач автоматичен NSX250F,250A, 4P4D Micrologic 2.2, Schneider Electric Schneider Electric
LV431790 Прекъсвач автоматичен NSX250N,250A, 3P3D Micrologic 2.2, Schneider Electric Schneider Electric
LV431800 Прекъсвач автоматичен NSX250H,250A, 4P4D Micrologic 2.2, Schneider Electric Schneider Electric
LV432080 Защита 3P3D MICROLOGIC 2.3 630A за прекъсвач NSX630 Schneider Electric
LV432091 Защита 3P3D MICROLOGIC 5.3 400A за прекъсвач NSX400/630, Schneider Electric Schneider Electric
LV432403 Прекъсвач автоматичен NSX400N,400A, 3P 50kA, Schneider Electric Schneider Electric
LV432404 Прекъсвач автоматичен NSX400H,400A, 3P 70kA, Schneider Electric Schneider Electric
LV432413 Прекъсвач автоматичен NSX400F,400A, 3P 36kA, Schneider Electric Schneider Electric
LV432693 Защита 3P3D MICROLOGIC 2.3 400A за прекъсвач NSX400N Schneider Electric
LV432695 Защита 3P3D MICROLOGIC 2.3 400A за прекъсвач NSX400H Schneider Electric
LV432803 Прекъсвач автоматичен NSX630N, 3p, 50кА, Schneider Electric Schneider Electric
LV432893 Прекъсвач автоматичен NSX630N ,3X630STR 630A, 3P3D Micrologic 2.3 50kA, Schneider Electric Schneider Electric
LV432894 Прекъсвач автоматичен NSX630N,630A, 4P Micrologic 2.3 50kA, Schneider Electric Schneider Electric
NKF630K_630A Прекъсвач автоматичен NKF 630K, 630A , Merlin Gerin Schneider Electric
NKF800K_800A Прекъсвач автоматичен NKF 800K, 800A , Merlin Gerin Schneider Electric
S7300_392_040 Конектор с винтове SIMATIC S7-300 front connector 392 screw contacts 40PIN,Siemens Schneider Electric
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems