Апаратура за тестване на фотоволтаични системи

Апаратура за тестване на фотоволтаични системи

Тестер за фотоволтаични системи BENNING PV 3

Проверка на поляритет, измерване на напрежение при отворена верига и ток на късо съединение на паралелно свързани PV -стрингове се извършва, съхранява и документира безопасно и ефективно до 1500 V / 40 A в процеса на изпитванията при въвеждане в експлоатация и периодичната проверка на свързаните към мрежата фотоволтаични системи в съответствие с БДС EN 62446-1 (VDE 0126-23).

Уред за измерване на слънчева радиация и температура BENNING SUN 2

 • измерване на слънчева радиация в W/m² или BTU/h/ft²
 • двуканален температурен сензор за измерване на температурата на модула и температурата на околната среда
 • цифров компас за определяне на общата посока
 • инклинометър за определяне на наклона на модула/ покрива
Технически Характеристики

Тестер за фотоволтаични системи BENNING PV 3

Възможности на уреда:
 • напрежение при отворена верига на PV-панел, PV-стринг и PV-поле - до 1500 V DC
 • измерване на тока на късо съединение на PV-стрингове, свързани паралелно, до 40 A
 • безжична връзка с измервателен уред BENNING SUN 2 - за измерване на слънчева радиация (W / m2), температурата на PV-панел и околната температура (° C)
 • памет на измерени стойности - 999 теста на PV-стринг
 • тест за полярност на фотоволтаичен генератор / PV-кабели
 • автоматична процедура за изпитване (+/-, Vo / c, Is / c, W / m2, ° C) със защита от обърнат поляритет
 • намалено време за изпитване и усилия за разглобяване, тъй като отделните PV-стрингове не трябва да се разделят и тестват последователно
 • намалява риска от повреда поради претоварване по време на тестване на PV-стрингове с неизвестна мощност
 • USB интерфейс и софтуер за download (CSV формат)
 • голям LC дисплей с осветление
 • оптимална защита при транспорт и съхранение (IP 64)

 

Проверка на поляритет, измерване на напрежение при отворена верига и ток на късо съединение на паралелно свързани PV -стрингове се извършва, съхранява и документира безопасно и ефективно до 1500 V / 40 A в процеса на изпитванията при въвеждане в експлоатация и периодичната проверка на свързаните към мрежата фотоволтаични системи в съответствие с БДС EN 62446-1 (VDE 0126-23).

 

Уред за мерене на радиация и температура BENNING SUN 2

 • Измерване на радиация (W/m²) за фотоволтаични системи съгласно БДС EN 62446-1 (VDE 0126-23) и слънчеви топлинни системи
 • двуканален температурен сензор за температура на фотоволтаичния модул и околната температура
 • вграден компас за измерване на ориентацията на покрива и ъгъла на наклона
 • регистратор на данни за 5.000 индикации на дисплея
 • часовник в реално време с печат на дата / час
 • USB интерфейс със софтуер за изтегляне
Приложение:

Идеален за планиране, пускане в експлоатация и периодична проверка на свързани към мрежата фотоволтаични системи съгласно БДС EN 62446-1, както и за тестване на слънчеви топлинни системи. Безжична свързаност (обхват 30 м на открито) към тестер за PV инсталации.

Характеристики:
 • универсален измервателен уред 4 в 1 за всички дейности по тестване и поддръжка, както и за анализ на икономическата ефективност на фотоволтаични системи и слънчеви топлинни системи
 • калибрирана PV референтна клетка за прецизно измерване на слънчева радиация прецизно и възпроизводимо измерване на температурата с помощта на прецизни сензори функция за регистриране на данни с регулируема честота на дискретизация (от 1 минута до 60 минути) за съхранение на 5000 записа на данни, включително стойностите за инсолация (слънчева радиация), температурата на модула и температурата на околната среда, както и печат за дата / час вграден часовник в реално време
 • USB интерфейс и софтуер за изтегляне за подготовка на тестови сертификати в MS Excel® HOLD функция за съхранение на дисплея автоматично изключване след 2 минути енергоспестяващ режим на готовност при работа с регистратора на данни
 • удобен и здрав тип корпус
Измервателни функции:
 • измерване на слънчева радиация в W/m² или BTU/h/ft²
 • двуканален температурен сензор за измерване на температурата на модула и температурата на околната среда
 • цифров компас за определяне на общата посока
 • инклинометър за определяне на наклона на модула/ покрива
Каталози и техническа документация
Видео
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems