Омметри и мегаомметри

Омметри и мегаомметри

Мултифункционални измервателни устройства за пълно тестване и ефективно откриване на повреди в електрически системи.

  • Стандарти: DIN VDE 0100 и IEC 60364.
  • Измерване на изолационно съпротивление с тестови напрежения от 250V, 500V и 1000V.
  • Измерване на ниско съпротивление с тестов ток от 200mA за прозвъняване на защитени проводници и еквипотенциални свързващи проводници.
  • Пълно тестване на дефектно токова защита (ДТЗ). Измерване на фазова последователност в трифазни мрежи. Графичен дисплей и помощна функция с диаграма на връзките.

Предлагаме мегаомметри произведени от "Benning" Германия и „Уман" Украйна.

Филтър по производители - виж всички
Технически Характеристики

BENNING IT 100 Уред за измерване съпротивлението на изолацията

 

 

 

 

BENNING 100

обхват на показване

2000 цифри (осветени)

Съпротивление с нисък импеданс

0.01Ω-20Ω

 

Изолационно съпротивление

10kΩ-2000M Ω

AC/DC напрежение

1 V -1000 V

съпротивление

1 Q - 2000 Q

прозвъняване

зумер/30 Q

капацитет вътр. батерия

0-100%

измерв. категория

CAT III 600 V

Артикул №

44032

 

 

 

 

Измервателни устройства

BENNING IT 110

 

 

 

 

BENNING IT 110

Дисплей

графичен дисплей (осветен)

Съпротивление с нисък импеданс

0.01 Q - 2000 Q

Изолационно съпротивление

1 kQ-1000MQ

Импеданс на контур фаза-нула1фаза (L-k/L)

0.01 Q - 2000 Q

Импеданс на контур фаза-защитен проводник [L-Plj

0.01 Q - 2000 Q

Ток на късо съединение

0.01 A - 24.4 kA

Проверка на ДТЗ

време на изключване, ток на изключване, допирно напрежение

Въртящо се поле

да

Напрежение, честота

1 V - 500 V, 45 Hz - 65 Hz

Артикул №

44100

 

 

 

 

BENNING IT 120 Измервателни устройства

 

 

 

 

 

 

BENNING 120

Дисплей

графичен дисплей (осветен)

Съпротивление с ниськ импеданс

0.01 Q - 2000 Q

Изолационно съпротивление

1 kQ-1000MQ

Импеданс на контур фаза-нула/фаза L-NIL

0.01 Q - 2000 Q

Инпеданс на контур фаза-защиген проводник L-PE

0.01 Q - 2000 Q

Ток на късо съединение

0.01 A - 24.4 кА

Проверка т ДТЗ

време на изключване, ток на изключване, допирно напрежение

Въртящо се поле

да

Напрежение, честота

1 V - 500 V, 45 Hz - 65 Hz

Съпротивление на заземителен контур

0.01 Q - 2000 Q (c помощта на заземление)

Toк(TRUE RMS)

0.1 mA - 20 A (c помощта на допълнителен клемов адаптер)

Степен на осветеност

0.01 lux - 20 klux (c помощта на сензор)

Памет за измерените стойности

500 резултата от измервания

Интерфейс

USB, RS 232

Вкл. софтуер

BENNING PC-Win IT 120

Артикул№

44101

 

 

 

 

Допълнителни аксесоари (по желание) за BENNING IT 120

 

Клемов адаптер за мултиметър BENNING CC 2 0.5 A - 20 A AC (200 A AC)                            

 Артикул № 044110

 

Сензор за измерване интензитет на светшна SEWW/WG луксиметър тип В Точност:5%                                           

 Артикул № 044111

 

Сензор за измерване интензитет на светлина SEWW/WG луксиметър тип С Точност: 10%                                           Артикул № 044112

 

Комплект заземление състоящо се от 2 заземителни кола и 3 тестови кабела

Артикул № 044113

 

Каталози и техническа документация
Продукти
Продуктов номер Наименование Производител
APS300_PU186 Зарядно APS300 за мегаомметър PU 186, Metra Blansko
KEW_3125 Мегаомметър КEW-3125 ,500V,1000V,2500V и 5000V, KYORITSU
M_CSО202_1 Мегаомметър ЦС 0202 - 1
PU_186 Мегаомметър PU 186 с зарядно APS 300,1000 и 2500V 1000VDC/AC 50- 2000MOhm, Metra Blansko
PU_186_MC Мегаомметър PU 186, 21 500,1000 и 2500V 1000VDC/AC 50- 2000MOhm, Metra Blansko
PU_296 Мегаомметър PU 296 250V,500V,1000V,2500V и 5000V, Metra Blansko
044113_BENNING Комплект заземление състоящо се от 2 заземителни кола и 3 тестови кабели, 044113 Benning Benning GmbH
Benning_ IT110 Тестер Benning IT110 за изолация с Utest=100/250V/500V/1000V;Iк.с. =24.4kA, проверка на ДТЗ, напрежение до 500V; верига.044100 Benning GmbH
Benning_ IT120 Тестер Benning IT120 B за изолация с Utest=100/250V/500V/1000V;Iк.с. =24.4kA, проверка на ДТЗ, напрежение до 500V;съпрот.на зазем.контур 0.01-2000Ohm,0.1mA-20A,USB, верига.044102 Benning GmbH
BENNING_IT100 /НЕ СЕ ПРЕДЛАГА/Тестер Benning IT100 за изолация с Utest=250V/500V/1000V; съпротивление с Itest=200mA; напрежение до 1000V; верига. Benning GmbH
BENNING_IT101 Тестер Benning IT101 за изолация с Utest=50/100/250V/500V/1000V; съпротивление с Itest=200mA; напрежение до 600V; верига.044033 Benning GmbH
0_500K Килоомметър щитов 0-500 kOhm 90/90mm CHINT
17050_CHINT Омметър ZC25-3 500 V, CHINT 17050 CHINT
17053_CHINT Омметър ZC11D-10 2500 V, CHINT 17053 CHINT
17054_CHINT Омметър ZC25-4 1000 V, CHINT 17054 CHINT
M_0202_NA_SA Мегаомметър 0202 - 1 NA-SA
M_2500_ЭСО202/2Г Мегаомметър ЭС 0202/2 - Г, 500/1000/2500 V
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems