Волтметри

Волтметри

Волтметър (аналогов или цифров) за измерване на еднофазни АС напрежения.

Според начина на свързване биват директни и индиректни.

  • Аналоговия волтметър има обхват за директно измерване до определени нива на напрежението, сменяема скала за работа с преобразуватели, подвижен метален измерителен блок.
  • Цифровия волтметър е с дисплей и светодиоди, светодиодна индикация за претоварване и обхват за директно измерване до определени нива на напрежението.
Филтър по производители - виж всички
Продукти
Продуктов номер Наименование Производител
G0007562_96LV КилоВолтметър 96LV 0-20/24kV, vt20/0, 1kV 20% прет.
G0052626_96LA Скала за волтметър 96LV 20kV НТ20/0.1kV
2CSG112220R4001 Аналогов волтметър VLM-1-500/72, ABB ABB
2CSM110220R1001 Модулен волтметър VLM-1-500, 2CSM110220R1001, ABB ABB
1SCA022533R5500 Превключвател за волтметър ONV30PB 1Pol 25A 0,L1-L2, L2-L3, L3-L1, L1-N, L2-N, L3-N ABB ABB
1SCA022533R55170 Превключвател за волтметър OMV30PB 1Pol 10A 0,L1-L2, L2-L3, L3-L1, L1-N, L2-N, L3-N ABB ABB
1SCA022533R55250 Превключвател за волтметър OMV3PB 1Pol 10A 0,L1-L2, L2-L3, L3-L1 ABB ABB
1SCA022533R5680 Превключвател за волтметър ONV3PB 1Pol 25A 0,L1-L2, L2-L3, L3-L1 ABB ABB
1SCA022533R5760 Превключвател за волтметър ONV30PB 1Pol 10A L1-L2, L2-L3, L3-L1, L1-N, L2-N, L3-N ABB ABB
1SCA022533R5840 Превключвател за амперметър ONAU31PB, 1SCA022533R5840, ABB ABB
1SCA022549R9100 Превключвател за волтметър (модулен) ONV30M 1Pol 25A 0,L1-L2, L2-L3, L3-L1, L1-N, L2-N, L3-N ABB ABB
125000_15_0120_Ch Киловолтмер, 0 - 125kV, за ТН 11000/100, cl 1.5,120x120mm, Chint CHINT
17103_CHINT Волтметър за табло NP48 450V CHINT CHINT
17122_CHINT Волтметър за табло NP42 L6 400V CHINT CHINT
17176_CHINT Волтметър за табло NP72 , 72X72 15AC500 V директен CHINT, 17176 CHINT
17180_CHINT Волтметър за табло 65T666, 72X72 15AC600 V директен CHINT CHINT
7500_15_0120_Ch Киловолтмер, 0 - 7.5kV, за ТН 6000/100, cl 1.5,120x120mm, Chint CHINT
00300 AC 15_072_G Волтметър 72LV 0-300VAC cl.1,5 72x72 mm, Ganz GANZ
00300=15_096_G Волтметър 96DV 0-300V= cl.1,5 96x96 mm, Ganz GANZ
00500 AC 15_072_G Волтметър 72LV 0-500VAC cl.1,5 72x72 mm, Ganz GANZ
00500 AC 15_072_PR_G Волтметър с превключвател 72LV, L1-L2, L2-L3, L3-L1, L1-N, L2-N, L3-N, 0-500VAC cl.1,5 72x72 mm, Ganz GANZ
00500 AC 15_096_G Волтметър 96LV 0-500VAC cl.1,5 96x96 mm, Ganz GANZ
0300=96_DV Волтметър 96DV 0-300V DC , Ganz GANZ
07200 AC 15_096_G Волтметър 96LV 0-7200VACза НТ 6000/100V cl.1,5 96x96 mm, Ganz GANZ
12000 AC 15_096_G Волтметър 96LV 0-12000VACза НТ 10000/100V cl.1,5 96x96 mm, Ganz GANZ
24000 AC 15_096_G Волтметър 96LV 0-24000VACза НТ 20000/100V cl.1,5 96x96 mm, Ganz GANZ
25000 AC 15_144_G Волтметър 144LV 0-25000VACза НТ 20000/100V cl.1,5 144x144 mm, Ganz GANZ
00500 AC 15_072_R Волтметър с превключвател ERI72C, L1-L2, L2-L3, L3-L1, L1-N, L2-N, L3-N, 0-500VAC cl.1,5 72x72 mm, Revalco Revalco
16005_VLT Волтметър 72x72 0-500V= ,Schneider Electric Schneider Electric
00100=15_135_P Волтметър M12 0-100V= к.т.1.5 135/135mm,LUMEL
00100=15_155_G Волтметър M13 0-100V= к.т.1.5 135/65/155mm
00150 AC 05_135_D Волтметър Д-7000 0-150VACк.т.0.5 96/96/135mm, LED 4 разряден, IP30
00250 AC 15_090_G Волтметър EMR77/3 0-250VAC к.т.1.5 90/90mm
00250 AC 15_090_GE19 Волтметър E19 0-250VAC к.т.1.5 90/90mm
00250 AC 15_155_G Волтметър E13 0-250VAC к.т.1.5 135/65/155mm
00250=15_155_G Волтметър M13 250-0-250V= к.т.1.5 135/65/155mm хор.
00400 AC 15_135_G Волтметър E13 0-400VAC к.т.1.5 135/65/155mm
00450 AC 25_135_B Волтметър 1E52 0-450VAC к.т.2.5 135/135mm
00500 AC 15_090_G Волтметър E19N 0-500VAC к.т.1.5 90/90mm
00500 AC 15_135_B Волтметър ET144 0-500VAC к.т.1.5 135/135mm BG
00500 AC 15_144 Волтметър ET144 0-500VAC к.т.1.5 144/144mm
00500 AC 25_135_B Волтметър 1E52 0-500VAC к.т.2.5 135/135mm
00500 AC 25_135_BXX Волтметър 1E52 0-500VAC к.т.2.5 135/135mmXX
00500=15_80_BG Волтметър M23 500 -0-500V= к.т.1.5 80x80
00600 AC 15_070 Волтметър 0 - 600 VAC 7/7 cm
00600 AC 15_155 Волтметър EVD77 0-600VAC к.т.1.5 65/135/155mm хор.
07000 AC 15_135_GVT06 КилоВолтметър TGL16529 0-7000VACНТ6000/100 к.т.1.5 135/135mm
08000 AC 15_135_GVT06 Волтметър E12 0-8000VACНТ6000/100 к.т.1.5 135/135mm
08000 AC 15_155_GVT06 Волтметър E13 0-8kVACHT6000/100 к.т.1.5 65/135/155mm
10000 AC 15_135_BVT10 КилоВолтметър ЕТ144 0-10kVACHT10000/100 к.т.1.5 135/135mm
12000 AC 15_065_GVT10 КилоВолтметър 0-12000VACНТ10000/100 к.т.1.5 65/65mm
15000 AC 15_155_GVT10 Волтметър E13 0-15kVACHT10000/100 к.т.1.5 65/130/155mm
25000 AC XX_080_GVT20 Волтметър 0 - 25k V НТр 20000/100 V 8/8 см.
35000 AC 15_135_BVT35 КилоВолтметър E144 0-35kVACHT35000/100 к.т.1.5 135/135mm
40000 AC 15_090_G КилоВолтметър EMR 0-40kV= к.т.1.5 90/90mm
EVM_3S_72 Волтметър трифазен EVM-3S-72, 0 - 600 V 72/72 мм, EMTES
EVM3S_ENTES Дигитален волтметър EVM-3S 72x72, ENTES
XXXXX AC XX_130_GVT Волтметър TGL16529 0 - *VACHT*/100 130/130mm
PEP_016_118 Превключвател пакетен за волтметър 16A *
FA120C_110_100 Волтметър за табло Fa120c 110kV/100V ,0.1kV,120X120mm скала 0-135kV,Metra Blansko Metra Blansko a.s.
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems