Табла апартаментни Moeller

Табла апартаментни Moeller

Жилищни модулни табла - подхождат оптимално за електроразпределение при строителство на нови и реконструкцията на стари жилищни сгради.

Компактни разпределителни табла за открит и вграден монтаж BC-O-...(-TW)-ECO / BC-U-...(-TW)-ECO

  • За открит/вграден монтаж: 1 клеморед, 5, 8, 12 и 18 модулни единици
  • За открит/вграден монтаж: 2 клемореда, 24 и 36 модулни единици
  • За открит/вграден монтаж: 3 клемореда, 36 модулни единици
  • За открит монтаж: 3 клемореда, 54 модулни единици
  • Защита клас II
  • Степен на защита: IP40
  • Отговарят на изискванията на EN62208/03
  • Клемите за нулата и заземяването, както и DIN шината са включени в обхвата на доставката

 

Филтър по производители - виж всички
Продукти
Продуктов номер Наименование Производител
280350 Табло City Line 36M, бяло, Global, BC-O-2/36-ECO, Moeller EATON
276012 Табло открит монтаж 12М, Moeller EATON
280345 Табло апарт. с прозрачна врата, 5Р, откр. монтаж, ВС-0-1/5-ЕСО,Moeller EATON
280346 Табло апарт. с прозрачна врата, 8Р, откр. монтаж, ВС-0-1/8-ЕСО,Moeller EATON
280347 Табло апарт. с прозрачна врата, 12Р, откр. монтаж, ВС-0-1/12-ЕСО,Moeller EATON
280348 Табло апарт. с прозрачна врата, 18Р, откр. монтаж, ВС-0-1/18-ЕСО,Moeller EATON
280349 Табло апарт. с прозрачна врата, 24Р, откр. монтаж, ВС-0-2/24-ЕСО,Moeller EATON
280352 Табло апарт. с прозрачна врата, 5Р, вгр. монтаж, ВС-U-1/5-ЕСО,Moeller EATON
280353 Табло апарт. с прозрачна врата, 8Р, вгр. монтаж, ВС-U-1/8-ЕСО,Moeller EATON
280354 Табло апарт. с прозрачна врата, 12Р, вгр. монтаж, ВС-U-1/12-ЕСО,Moeller EATON
280355 Табло апарт. с прозрачна врата, 18Р, вгр. монтаж, ВС-U-1/18-ЕСО,Moeller EATON
280356 Табло апарт. с прозрачна врата, 24Р, вгр. монтаж, ВС-U-2/24-ЕСО,Moeller EATON
280357 Табло апарт. с прозрачна врата, 36Р, вгр. монтаж, ВС-U-2/36-ЕСО,Moeller EATON
281690 Табло апарт. с прозрачна врата, 8Р, откр. монтаж, ВС-O-1/8-TW-ЕСО,Moeller EATON
281694 Табло апарт. с непрозрачна врата, 36Р, вгр. монтаж, ВС-O-2/36-TW-ЕСО,Moeller EATON
281696 Табло апарт. с непрозрачна врата, 5Р, вгр. монтаж, ВС-U-1/5-TW-ЕСО,Moeller EATON
281697 Табло апарт. с непрозрачна врата, 8Р, вгр. монтаж, ВС-U-1/8-TW-ЕСО,Moeller EATON
281698 Табло апарт. с непрозрачна врата, 12Р, вгр. монтаж, ВС-U-1/12-TW-ЕСО,Moeller EATON
281699 Табло апарт. с непрозрачна врата, 18Р, вгр. монтаж, ВС-U-1/18-TW-ЕСО,Moeller EATON
285234 Щит предпазен за табло 24М, Moeller EATON
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems