Ключове

Ключове

Богата палитра от цветове, изчистени и опростени форми.

  • Обикновен ключ 10А
  • Девиаторен с индикация 10/16А
  • Кръстат ключ 10А
  • Сериен 10А
  • Бутон, ключ/бутон двоен за управление на щори 10А
  • Ключ бутон с индикация
  • Ключ бутон със символ „Звънец"
Филтър по производители - виж всички
Продукти
Продуктов номер Наименование Производител
19032_FAMATEL Ключ еднополюсен 10A 250V IP55, FAMATEL
21003.01.04 Ключ ПКОМ еднополюсен сх.1 "Стандарт" , бял
1011-0-0816 Механизъм , ключ триполюсен, Switch Insert , с винтови клеми за вграждане 16A 250V; Time ABB ABB
3294E-A00123_03 Лицев панел - бял/бял за ротационен димер, Time ABB ABB
3294E-A00123_08 Лицев панел - титан за ротационен димер, Time ABB ABB
3294E-A00123_33 Лицев панел - шампанско за ротационен димер, Time ABB ABB
3294G-A00123B1 Лицев панел - бял за ротационен димер, Swing ABB ABB
3294G-A00123C2 Лицев панел - слонова кост за ротационен димер, Swing ABB ABB
3294M-A00123_42 Лицев панел, за ротационен димер/ротационен димер с възможност за индикация, бял/леденозелен, Neo ABB ABB
3294M-A00123_43 Лицев панел, за ротационен димер/ротационен димер с възможност за индикация, бял/леденооранжев, Neo ABB ABB
3294M-A00123_44 Лицев панел, за ротационен димер/ротационен димер с възможност за индикация, бял/леденосив, Neo ABB ABB
3299A-A100 S Лицев панел за сензорен димер, сив, Tango, ABB ABB
3557-A01440 Механизъм , ключ еднополюсен, с винтови клеми за вграждане 10A 250V; Swing ABB ABB
3557-A05440 Механизъм , ключ сериен, с винтови клеми за вграждане 10A 250V; Swing ABB ABB
3557-A06440 Механизъм , ключ девиаторен, с винтови клеми за вграждане 10A 250V; Swing ABB ABB
3557-A07440 Механизъм , ключ кръстат, с винтови клеми за вграждане 10A 250V; Swing ABB ABB
3557-A52440 Механизъм , ключ девиаторен двоен, с винтови клеми за вграждане 10A 250V; Swing ABB ABB
3557-A80440 Механизъм , ключ - бутон, с винтови клеми за вграждане 10A 250V; Swing ABB ABB
3557-A89440 Механизъм , ключ - бутон двоен за щори, с винтови клеми за вграждане 10A 250V; Swing ABB ABB
3557G-A00651B1 Лицев панел - бял за ключ еднополюсен/девиаторен/бутон, Swing ABB ABB
3557G-A00651C1 Лицев панел - кремав за ключ еднополюсен/деиаторен/бутон, Swing ABB ABB
3557G-A00651C2 Лицев панел - слонова кост за ключ еднополюсен/девиаторен/бутон, Swing ABB ABB
3557G-A00651S1 Лицев панел - сив за ключ еднополюсен/девиаторен/бутон, Swing ABB ABB
3557G-A00652B1 Лицев панел - бял за ключ сериен/девиаторен двоен , Swing ABB ABB
3557G-A00652C1 Лицев панел - кремав за ключ сериен/девиаторен двоен, Swing ABB ABB
3557G-A00652C2 Лицев панел - слонова кост за ключ сериен/девиаторен двоен, Swing ABB ABB
3557G-A00652S1 Лицев панел - сив за ключ сериен/девиаторен двоен , Swing ABB ABB
3557G-A00653B1 Лицев панел - бял за ключ еднополюсен/девиаторен/бутон със индикация, Swing ABB ABB
3557G-A00653C1 Лицев панел - кремав за ключ еднополюсен/девиаторен/бутон със индикация, Swing ABB ABB
3557G-A00653C2 Лицев панел - слонова кост за ключ еднополюсен/девиаторен/бутон със индикация, Swing ABB ABB
3557G-A00690B1 Лицев панел - бял за ключ еднополюсен/девиаторен/бутон със символ, Swing ABB ABB
3557G-A00690C2 Лицев панел - слонова кост за ключ еднополюсен/девиаторен/бутон със символ, Swing ABB ABB
3558-A00652_03 Лицев панел - бял за ключ сериен , Time ABB ABB
3558-A01440 Основа за ключ еднополюсен, скрит монтаж 10A 250V; Tango ABB ABB
3558-A05440 Основа за ключ сериен, скрит монтаж 10А 250V, Tango ABB ABB
3558-A05440_Time Механизъм , ключ сериен , с винтови клеми за вграждане 10A 250V; Time ABB ABB
3558-A06440 Основа за ключ девиаторен, скрит монтаж 10A 250V; Tango ABB ABB
3558-A06440_Time Механизъм , ключ девиаторен , с винтови клеми за вграждане , 10A 250V Time ABB ABB
3558-A07440 Основа за ключ 2Р, скрит монтаж 10A 250V; Tango ABB ABB
3558-A52440 Механизъм за ключ девиаторен, двоен, скрит монтаж 10A 250V; Tango ABB ABB
3558-A91442 Основа за ключ-бутон, скрит монтаж 10A 250V; Tango ABB ABB
3558A-A01440 BX Ключ еднополюсен, скрит монтаж 10A 250V, бял; Tango ABB ABB
3558A-A01440 NX Ключ еднополюсен, скрит монтаж 10A 250V, черен; Tango ABB ABB
3558A-A05440 BX Ключ сериен, скрит монтаж 10А 250V, бял, Tango ABB ABB
3558A-A05440 NX Ключ сериен, скрит монтаж 10А 250V, черен, Tango ABB ABB
3558A-A651 B Капачка за ключ 1Р, бяла; Tango ABB ABB
3558A-A651 S Лицев панел за за ключ еднополюсен/деваторен/кръстат/бутон сив ; Tango ABB ABB
3558A-A652 B Капачка за ключ сериен, бяла; Tango ABB ABB
3558A-A652 S Лицев панел за за ключ сериен/деваторен двоен , сив ; Tango ABB ABB
3558A-A653 B Капачка за ключ 1Р с неонова сигнализация, бяла; Tango ABB ABB
3558A-A80440 BX Ключ бутонен, скрит монтаж, 1нок 10A 250V, бял; Tango ABB ABB
3558A-A80440 NX Ключ бутонен, скрит монтаж, 1нок 10A 250V, черен; Tango ABB ABB
3558E-00651_31 Лицев панел - черен металик за ключ еднополюсен/девиаторен , арктик металик , Time ABB ABB
3558E-00651_34 Лицев панел - черен металик за ключ еднополюсен/девиаторен , черен металик , Time ABB ABB
3558E-A00651_01 Лицев панел - бял/ледено бял за ключ еднополюсен/девиаторен , Time ABB ABB
3558E-A00651_03 Лицев панел - бял за ключ еднополюсен/девиаторен , Time ABB ABB
3558E-A00651_08 Лицев панел - титан за ключ еднополюсен/девиаторен , Time ABB ABB
3558E-A00651_32 Лицев панел - сребро за ключ еднополюсен/девиаторен , Time ABB ABB
3558E-A00651_33 Лицев панел - шампанско за ключ еднополюсен/девиаторен , шампанско , Time ABB ABB
3558E-A00651_34 Лицев панел - черен металик за ключ еднополюсен/девиаторен , шампанско , Time ABB ABB
3558E-A00652_03 Лицев панел - бял за ключ сериен , Time ABB ABB
3558E-A00652_08 Лицев панел - титан за ключ сериен , Time ABB ABB
3558E-A00652_31 Лицев панел - арктик за ключ сериен , Time ABB ABB
3558E-A00652_32 Лицев панел - сребро за ключ сериен , Time ABB ABB
3558E-A00652_33 Лицев панел - за ключ сериен/девиаторен двоен/ бутон двоен, шампанско, Time ABB ABB
3558E-A00652_34 Лицев панел - черен за ключ сериен , Time ABB ABB
3558E-A0093303 Лицев панел за ключ триполюсен с възможност за индикация, бял,Time ABB ABB
3559M-A00651_42 Лицев панел за ключ сериен , девиаторен , кръстат, бутон , с възможност за индикация, бял/леденозелен , NEO ABB ABB
3559M-A00651_43 Лицев панел за ключ сериен , девиаторен , кръстат, бутон , с възможност за индикация, бял/леденооранжев , NEO ABB ABB
3559M-A00651_44 Лицев панел за ключ сериен , девиаторен , кръстат, бутон , с възможност за индикация, бял/леденосив , NEO ABB ABB
3559M-A00652_42 Лицев панел за ключ сериен , девиаторен , бутон , бял/леденозелен , NEO ABB ABB
3559M-A00652_43 Лицев панел, за ключ сериен/девиаторен двоен//бутон двоен с възможност за индикация, бял/леденооранжев, Neo ABB
3559M-A00652_44 Лицев панел, за ключ сериен/девиаторен двоен//бутон двоен с възможност за индикация, бял/леденосив, Neo ABB
3900J-C00001B Кутия,единична за открит монтаж,бяла,Swing ABB ABB
3901A-B10 B Рамка фасадна 1-на, за ключове и контакти Tango, бяла; ABB ABB
3901A-B10 N Рамка фасадна 1-на, за ключове и контакти Tango, черна; ABB ABB
3901A-B10 S Рамка единична сива ,Tango, ABB ABB
3901A-B40 S Рамка четворна хоризонтална, сива , ABB ABB
3901F_A00110_08 Рамка единична, титан ,Time ABB ABB
3901F-A00110_01 Рамка единична, бяла/ледено бяла ,Time ABB ABB
3901F-A00110_03 Рамка единична, бяла ,Time ABB ABB
3901F-A00110_08 Рамка единична, титан ,Time ABB ABB
3901F-A00110_31 Рамка единична , арктик металик , Time ABB ABB
3901F-A00110_32 Рамка единична , сребрист метал , Time ABB ABB
3901F-A00110_33 Рамка единична , шампанско металик , Time ABB ABB
3901F-A00110_34 Рамка единична ,черен металик , Time ABB ABB
3901F-A00120_01 Рамка двойна, бяла/ледено бяла ,Time ABB ABB
3901F-A00120_03 Рамка двойна хоризонтална , бяла ,Time ABB ABB
3901F-A00120_08 Рамка двойна, хоризонтална, титан ,Time ABB ABB
3901F-A00120_32 Рамка двойна , сребрист металик , Time ABB ABB
3901f-a00120_33 Рамка двойна, хоризонтална, шампанско,Time ABB ABB
3901F-A00120_34 Рамка двойна ,черен металик , Time ABB ABB
3901F-A00130_01 Рамка тройна хоризонтална , бяла/ледено бяла ,Time ABB ABB
3901F-A00130_03 Рамка тройна хоризонтална , бяла ,Time ABB ABB
3901F-A00130_08 Рамка тройна хоризонтална , титан ,Time ABB ABB
3901F-A00130_31 Рамка тройна хоризонтална , арктик металик ,Time ABB ABB
3901f-a00130_33 Рамка тройна хоризонтална , шампанско, Time ABB ABB
3901F-A00130_34 Рамка тройна хоризонтална , черен металик ,Time ABB ABB
3901F-A00140_01 Рамка четворна хоризонтална, бяла/ледено бяла ,Time ABB ABB
3901F-A00140_03 Рамка четворна хоризонтална, бял/бял ,Time ABB ABB
3901F-A00140_08 Рамка четворна хоризонтална, титан ,Time ABB ABB
3901F-A00140_33 Рамка четворна хоризонтална, шампанско ,Time ABB ABB
3901F-A00150_03 Рамка петорна хоризонтална, бял/бял ,Time ABB ABB
3901F-A00150_08 Рамка петорна хоризонтална , титан ,Time ABB ABB
3901F-A00941B Рамка единична, бяла IP44,Time ABB ABB
3901J-A0001008 Рамка единична, титан металик ,Swing ABB ABB
3901J-A0001031 Рамка единична, арктик металик ,Swing ABB ABB
3901J-A0001032 Рамка единична, сребрист металик ,Swing ABB ABB
3901J-A0001033 Рамка единична, шампанско металик ,Swing ABB ABB
3901J-A0001034 Рамка единична, антрацит металик ,Swing ABB ABB
3901J-A00010B1 Рамка единична, бяла ,Swing ABB ABB
3901J-A00010C1 Рамка единична, кремава ,Swing ABB ABB
3901J-A00010C2 Рамка единична, слонова кост ,Swing ABB ABB
3901J-A00010D1 Рамка единична, бежова ,Swing ABB ABB
3901J-A00010H1 Рамка единична, кафява ,Swing ABB ABB
3901J-A00010S1 Рамка единична, сива ,Swing ABB ABB
3901J-A0002008 Рамка двойна, титан металик ,Swing ABB ABB
3901J-A0002031 Рамка двойна, арктик металик ,Swing ABB ABB
3901J-A0002032 Рамка двойна, сребрист металик ,Swing ABB ABB
3901J-A0002033 Рамка двойна, шампанско металик ,Swing ABB ABB
3901J-A0002034 Рамка двойна, антрацит металик ,Swing ABB ABB
3901J-A00020B1 Рамка двойна, бяла ,Swing ABB ABB
3901J-A00020C1 Рамка двойна, кремава ,Swing ABB ABB
3901J-A00020C2 Рамка двойна, слонова кост ,Swing ABB ABB
3901J-A0003008 Рамка тройна, титан металик ,Swing ABB ABB
3901J-A0003033 Рамка тройна, шампанско металик ,Swing ABB ABB
3901J-A00030B1 Рамка тройна, бяла ,Swing ABB ABB
3901J-A00030C1 Рамка тройна, кремава ,Swing ABB ABB
3901J-A00030C2 Рамка тройна, слонова кост ,Swing ABB ABB
3901J-A0004008 Рамка четворна, титан металик ,Swing ABB ABB
3901J-A0004032 Рамка четворна, сребрист металик ,Swing ABB ABB
3901J-A00040B1 Рамка четворна, бяла ,Swing ABB ABB
3901J-A00040C1 Рамка четворна,кремава ,Swing ABB ABB
3901J-A00040C2 Рамка четворна, слонова кост ,Swing ABB ABB
3901M-A00110_42 Рамка единична, бял/леденозелен , NEO ABB ABB
3901M-A00110_43 Рамка единична бяла/леденооранжева, NEO ABB ABB
3901M-A00110_44 Рамка единична бяла/леденосива, NEO ABB ABB
3901M-A00120_42 Рамка двойна, бял/леденозелен, NEO ABB ABB
3901M-A00120_43 Рамка двойна, бял/леденооранжев, NEO ABB ABB
3901M-A00120_44 Рамка двойна, бял/леденосив, NEO ABB ABB
3901M-A00130_42 Рамка тройна, бял/леденозелен, NEO ABB ABB
3901M-A00130_43 Рамка тройна, бял/леденооранжев, NEO ABB ABB
3901M-A00130_44 Рамка тройна, бял/леденосив, NEO ABB ABB
3901M-A00140_42 Рамка четворна, бял/леденозелен, NEO ABB ABB
3901M-A00140_43 Рамка четворна, бял/леденооранжев, NEO ABB ABB
3901M-A00140_44 Рамка четворна, бял/леденосив, NEO ABB ABB
3902M-A00001_03 Декоративна капачка, със супорт, бял/бял, NEO ABB ABB
3916-12220 Лампа неонова 250 VAC за ключ ABB Tango ABB
3916-12221 Неонова лампа,за светлинна индикация - за ориентация,0.5А,230V AC,Swing ABB ABB
5011-A3614 Механизъм, TV+FM розетка проходна-14dB, за вграден монтаж, NEO ABB ABB
5011A-A200 B Капачка за TV+Radio, бяла; Tango ABB ABB
5011E-A00300_01 Лицев панел комбиниран , за TV + FM/TV + FM + SAT розетка , Бял Лед , Time ABB ABB
5011E-A00300_08 Лицев панел комбиниран , за TV + FM/TV + FM + SAT розетка , титан , Time ABB ABB
5011e-a00300_33 Лицев панел комбиниран , за TV + FM/TV + FM + SAT розетка , шампанско, Time ABB ABB
5011E-A00300_34 Лицев панел комбиниран , за TV + FM/TV + FM + SAT розетка ,Черен , Time ABB ABB
5014E-A00100_01 Лицев панел за комуникациона розетка , Бял Лед , Time ABB ABB
5014E-A00100_33 Лицев панел за комуникациона розетка , с надписано поле, шампанско металик, Time ABB ABB
5014E-A00100_34 Лицев панел за комуникациона розетка , с надписано поле, черен металик, Time ABB ABB
5014M-A00100_03 Лицев панел, за комуникационна розетка, с надписно поле, бял/бял, Neo ABB ABB
5511E-A00300_32 Лицев панел комбиниран , за TV + FM/TV + FM + SAT розетка , сребрист металик , Time ABB ABB
6514-0-0111 Механизъм,димер ротационен за ЛНЖ и ХНЛ с винтови клеми за вграждане,Swing ABB ABB
6560-0-1205 Механизъм , сензорен димер 6560 U-101, Tango, ABB ABB
6599-0-2282 Неонова лампа,за светлинна индикация - за ориентация,0.8mА,230V AC,Time ABB ABB
FA231101 Ключ еднополюсен , GUNSAN Gunsan
FA231102 Ключ еднополюсен със сигнализация, GUNSAN Gunsan
FA231103 Ключ сериен , GUNSAN Gunsan
FA231104 Ключ сериен със сигнализация, GUNSAN Gunsan
FA231105 Ключ стълбищен, GUNSAN Gunsan
FA231107 Ключ девиаторен, GUNSAN Gunsan
FA231108 Ключ девиаторен със сигнализация, GUNSAN Gunsan
FA60 Панел злато, GUNSAN Gunsan
FA61 Панел сребро, GUNSAN Gunsan
FA62 Панел светъл махагон, GUNSAN Gunsan
FA63 Панел тъмен махагон, GUNSAN Gunsan
FA64 Панел бяло, GUNSAN Gunsan
FA65 Панел сиво, GUNSAN Gunsan
FA74 Панел шампанско, GUNSAN Gunsan
FA75 Панел бежево, GUNSAN Gunsan
2002_NATUR_1401_00 Ключ еднополюсен 10A 250V, скрит монтаж; 2002 NATURE 1401.00 Kaleporselen elektroteknik sanayi a. s.
2002_NATUR_1403_00 Ключ сериен 10A 250V, скрит монтаж; 2002 NATURE 1403.00 Kaleporselen elektroteknik sanayi a. s.
2002_NATUR_1404_00 Бутон за осветление 10A 250V, скрит монтаж; 2002 NATURE 1404.00 Kaleporselen elektroteknik sanayi a. s.
2002_NATUR_1405_00 Ключ девиаторен 10A 250V, скрит монтаж; 2002 NATURE 1405.00 Kaleporselen elektroteknik sanayi a. s.
2002_NATUR_1410_00 Ключ Dimmer 10A 250V, скрит монтаж; 2002 NATURE 1410.00 Kaleporselen elektroteknik sanayi a. s.
2002_NATUR_1411_00 Ключ еднополюсен 10A 250V със съгнализация, скрит монтаж; 2002 NATURE 1411.00 Kaleporselen elektroteknik sanayi a. s.
2002_NATUR_1433_00 Ключ сериен 10A 250V със съгнализация, скрит монтаж; 2002 NATURE 1433.00 Kaleporselen elektroteknik sanayi a. s.
2002_NATUR_1444_00 Бутон за осветление 10A 250V със сигнализация, скрит монтаж; 2002 NATURE 1444.00 Kaleporselen elektroteknik sanayi a. s.
2002_NATUR_1455_00 Ключ девиаторен 10A 250V със сигнализация, скрит монтаж; 2002 NATURE 1455.00 Kaleporselen elektroteknik sanayi a. s.
GALAXY_0901_00 Ключ еднополюсен 10A 250V, скрит монтаж; бяло/бяло GALAXY LX 0901.00 Kaleporselen elektroteknik sanayi a. s.
GALAXY_0901_01 Ключ еднополюсен 10A 250V, скрит монтаж; бяло/сиво GALAXY LX 0901.01 Kaleporselen elektroteknik sanayi a. s.
GALAXY_0903_00 Ключ сериен 10A 250V, скрит монтаж; бяло/бяло GALAXY LX 0903.00 Kaleporselen elektroteknik sanayi a. s.
GALAXY_0903_01 Ключ сериен 10A 250V, скрит монтаж; бяло/сиво GALAXY LX 0903.01 Kaleporselen elektroteknik sanayi a. s.
GALAXY_0904_00 Бутон за осветление 10A 250V, скрит монтаж; бяло/бяло GALAXY LX 0904.00 Kaleporselen elektroteknik sanayi a. s.
GALAXY_0904_01 Бутон за осветление 10A 250V, скрит монтаж; бяло/сиво GALAXY LX 0904.01 Kaleporselen elektroteknik sanayi a. s.
GALAXY_0905_00 Ключ девиаторен 10A 250V, скрит монтаж; бяло/бяло GALAXY LX 0905.00 Kaleporselen elektroteknik sanayi a. s.
GALAXY_0905_01 Ключ девиаторен 10A 250V, скрит монтаж; бяло/сиво GALAXY LX 0905.01 Kaleporselen elektroteknik sanayi a. s.
GALAXY_0910_00 Ключ Dimmer 10A 250V, скрит монтаж; бяло/бяло GALAXY LX 0910.00 Kaleporselen elektroteknik sanayi a. s.
GALAXY_0910_01 Ключ Dimmer 10A 250V, скрит монтаж; бяло/сиво GALAXY LX 0910.01 Kaleporselen elektroteknik sanayi a. s.
GALAXY_0911_00 Ключ еднополюсен 10A 250V със сигнализация, скрит монтаж; бяло/бяло GALAXY LX 0911.00 Kaleporselen elektroteknik sanayi a. s.
GALAXY_0911_01 Ключ еднополюсен 10A 250V със сигнализация, скрит монтаж; бяло/сиво GALAXY LX 0911.01 Kaleporselen elektroteknik sanayi a. s.
GALAXY_0933_00 Ключ сериен 10A 250V със сигнализация, скрит монтаж; бяло/бяло GALAXY LX 0933.00 Kaleporselen elektroteknik sanayi a. s.
GALAXY_0933_01 Ключ сериен 10A 250V със сигнализация, скрит монтаж; бяло/сиво GALAXY LX 0933.01 Kaleporselen elektroteknik sanayi a. s.
GALAXY_0944_00 Бутон за осветление 10A 250V със сигнализация, скрит монтаж; бяло/бяло GALAXY LX 0904.00 Kaleporselen elektroteknik sanayi a. s.
GALAXY_0944_01 Бутон за осветление 10A 250V със сигнализация, скрит монтаж; бяло/сиво GALAXY LX 0904.01 Kaleporselen elektroteknik sanayi a. s.
GALAXY_0955_00 Ключ девиаторен 10A 250V със сигнализация, скрит монтаж; бяло/бяло GALAXY LX 0955.00 Kaleporselen elektroteknik sanayi a. s.
GALAXY_0955_01 Ключ девиаторен 10A 250V със сигнализация, скрит монтаж; бяло/сиво GALAXY LX 0955.01 Kaleporselen elektroteknik sanayi a. s.
281_41_2011_00 Ключ 1х1Р 10A 250V, монтаж на открито IP44, сив; Kaleporselen 41.2511.00 Kaleporselen elektroteknik sanayi a. s.
281_41_2012_00 Ключ 1х2Р 10A 250V, монтаж на открито IP44, сив; Kaleporselen 281.41.2512.00 Kaleporselen elektroteknik sanayi a. s.
281_41_2013_00 Ключ 2х1Р 10A 250V, монтаж на открито IP44, сив; Kaleporselen 41.2513.00 Kaleporselen elektroteknik sanayi a. s.
281_41_2014_00 Бутон за осветление 10A 250V, монтаж на открито IP44, сив; Kaleporselen 41.2514.10 Kaleporselen elektroteknik sanayi a. s.
281_41_3001_00 Ключ 1х1Р 10A 250V, скрит монтаж; Kaleporselen 41.3001.00 Kaleporselen elektroteknik sanayi a. s.
281_41_3003_00 Ключ 2х1Р 10A 250V, скрит монтаж; Kaleporselen 41.3003.00 Kaleporselen elektroteknik sanayi a. s.
281_41_3004_00 Бутон за осветление 1P/ 10A 250V, скрит монтаж; Kaleporselen Kaleporselen elektroteknik sanayi a. s.
050710701 Ринг златен , GOKKU Ozgunsan
050710702 Ринг сив , GOKKU Ozgunsan
050710703 Ринг бял, GOKKU Ozgunsan
050710704 Ринг крем, GOKKU Ozgunsan
050710706 Ринг жълт, GOKKU Ozgunsan
050710707 Ринг син, GOKKU Ozgunsan
050710710 Ринг зелен , GOKKU Ozgunsan
050710712 Ринг махагон, GOKKU Ozgunsan
050710713 Ринг сребърен, GOKKU Ozgunsan
050710714 Ринг дъб, GOKKU Ozgunsan
0507107003 Ринг бял двоен, GOKKU Ozgunsan
0507107212 Ринг крем двоен, GOKKU Ozgunsan
05071072125 Ринг външен двоен крем, GOKKU Ozgunsan
05071072126 Ринг външен крем троен, GOKKU Ozgunsan
05071079898 Ключ сх.5, сериен, светещ, орех, GOKKU Ozgunsan
050710720301 Ключ еднополюсен бял, GOKKU Ozgunsan
050710720302 Ключ сериен бял, GOKKU Ozgunsan
050710720304 Ключ стълбищен бял, GOKKU Ozgunsan
050710720307 Ключ девиатор бял, GOKKU Ozgunsan
050710720314 Ключ еднополюсен със сигнализация бял, GOKKU Ozgunsan
050710720315 Ключ сериен със сигнализация бял, GOKKU Ozgunsan
050710720316 Ключ стълбищен със сигнализация бял, GOKKU Ozgunsan
050710720320 Ключ девиаторен със сигнализация бял, GOKKU Ozgunsan
050710722101 Ключ еднополюсен крем, GOKKU Ozgunsan
050710722102 Ключ сериен крем, GOKKU Ozgunsan
050710722104 Ключ стълбищен крем, GOKKU Ozgunsan
050710722107 Ключ девиаторен крем, GOKKU Ozgunsan
050710722114 Ключ еднополюсен със сигнализация крем, GOKKU Ozgunsan
050710722115 Ключ сериен със сигнализация крем, GOKKU Ozgunsan
050710722116 Ключ стълбищен със сигнализация крем, GOKKU Ozgunsan
050710722120 Ключ девиаторен със сигнализация крем, GOKKU Ozgunsan
050710730327 Ключ димер 800W бял, GOKKU Ozgunsan
050710730328 Ключ димер 800W със сигнализация бял, GOKKU Ozgunsan
050710730340 Ключ централно прекъсване с карта бял, GOKKU Ozgunsan
050710732127 Ключ димер 800W крем, GOKKU Ozgunsan
050710732128 Ключ димер 800W със сигнализация крем, GOKKU Ozgunsan
050710732140 Ключ централно прекъсване с карта крем, GOKKU Ozgunsan
0507107031342 Ключ троен бял, GOKKU Ozgunsan
050710797971201 Ключ еднополюсен дъб, GOKKU Ozgunsan
050710797971202 Ключ сх.5, сериен, дъб, GOKKU Ozgunsan
050710797971207 Ключ сх.6, девиаторен, дъб, GOKKU Ozgunsan
050710798981201 Ключ сх.1, еднополюсен, орех, GOKKU Ozgunsan
050710798981207 Ключ сх.6, девиаторен, орех, GOKKU Ozgunsan
AYA0100121 Ключ еднополюсен, скрит монтаж, бял , Anya-Schneider Schneider Electric
AYA0100123 Ключ еднополюсен, скрит монтаж, крем , Anya-Schneider Schneider Electric
AYA0300121 Ключ сериен, скрит монтаж, бял , Anya-Schneider Schneider Electric
AYA0300123 Ключ сериен, скрит монтаж, крем , Anya-Schneider Schneider Electric
AYA0400121 Ключ девиаторен, скрит монтаж, бял , Anya-Schneider Schneider Electric
AYA0400123 Ключ девиаторен, скрит монтаж, крем , Anya-Schneider Schneider Electric
AYA0800121 Ключ Бутон, скрит монтаж със сигнализация, Anya-Schneider Electric Schneider Electric
AYA0800123 Бутон звънец крема, Anya-Schneider Electric Schneider Electric
AYA0800221 Ключ Бутон, бял, AYA0800221, Anya-Schneider Electric Schneider Electric
AYA14001 Ключ еднополюсен, с индик. лампа, бял , Anya-Schneider Schneider Electric
AYA15001 Ключ девиаторен, с индик. лампа, бял , Anya-Schneider Schneider Electric
AYA2200121 Ключ ротативен димер бял , Anya-Schneider Electric Schneider Electric
AYA2200123 Ключ ротативен димер крема , Anya-Schneider Electric Schneider Electric
AYA56001 Декоративен капак, бял, AYA5600121, Anya-Schneider Electric Schneider Electric
AYA5802221 Рамка - двойна, бяла Anya-Schneider Electric Schneider Electric
AYA5802223 Рамка - двойна, крема, Anya-Schneider Electric Schneider Electric
AYA5802321 Рамка тройна, бяла, Anya-Schneider Electric Schneider Electric
AYA5802421 Рамка четворна, бяла, Anya-Schneider Electric Schneider Electric
AYA5802423 Рамка четворна, крема, Anya-Schneider Electric Schneider Electric
AYA58025 Рамка петорна, бяла, хориз. AYA5802521, Anya-Schneider Electric Schneider Electric
AYA5802523 Рамка петорна, крема, Anya-Schneider Electric Schneider Electric
AYA5802721 Рамка - двойна вертикална, бяла Anya-Schneider Electric Schneider Electric
AYA9000143 Декоративен елемент кафяв, Anya-Schneider Electric Schneider Electric
MGU10.20 Ключ еднополюсен, скрит монтаж, сл. кост MGU10.201.25D, Unica-Schneider Schneider Electric
MGU10.201.858D Ключ еднополюсен, скрит монтаж, крема технич. сиво , Unica-Schneider Schneider Electric
MGU10.203.858D Ключ девиаторен, технич. сиво, сглобен, Unica-Schneider Schneider Electric
MGU10.206.858D Бутон, техн. сиво, сглобен 10А 250V, MGU10.206.858D Unica-Schneider BG Schneider Electric
MGU10.211.858D Ключ сериен, технич. сиво, сглобен, Unica-Schneider Schneider Electric
MGU2.002.18 Рамка единична Unica Plus бяла MGU2.002.18 Unica-Schneider Schneider Electric
MGU2.002.25 Рамка единична Unica Basic сл.кост MGU2.002.25 Unica-Schneider Schneider Electric
MGU2.002.559 Рамка единична Unica Basic крема MGU2.002.559 Unica-Schneider Schneider Electric
MGU2.002.858 Рамка декоративна единична Unica Basic техн. сиво MGU2.002.858 Unica-Schneider Schneider Electric
MGU2.004.18 Рамка двойна Unica Basic бял MGU2.004.18 Unica-Schneider Schneider Electric
MGU2.004.25 Рамка двойна Unica Basic сл.кост MGU2.004.25 Unica-Schneider Schneider Electric
MGU2.004.559 Рамка двойна Unica Basic крема MGU2.004.559 Unica-Schneider Schneider Electric
MGU2.004.858 Рамка двойна Unica Basic техн. сиво MGU2.004.858 Unica-Schneider Schneider Electric
MGU2.006.18 Рамка тройна Unica Basic бяла MGU2.006.18 Unica-Schneider Schneider Electric
MGU2.006.25 Рамка тройна Unica Basic сл.кост MGU2.006.25 Unica-Schneider Schneider Electric
MGU2.006.559 Рамка тройна Unica Basic крема MGU2.006.559 Unica-Schneider Schneider Electric
MGU2.006.858 Рамка тройна Unica Basic техн. сиво MGU2.006.858 Unica-Schneider Schneider Electric
MGU2.008.559 Рамка четворна Unica Basic крема MGU2.008.559 Unica-Schneider Schneider Electric
MGU2.010.18 Рамка петорна Unica Basic бял MGU2.010.18 Unica-Schneider Schneider Electric
MGU3.101.18 Ключ еднополюсен , 1 модул, MGU3.101.18, бял, Unica-Schneider Schneider Electric
MGU3.101.25 Ключ еднополюсен , 1 модул, MGU3.101.25, сл. кост, Unica-Schneider Schneider Electric
MGU3.103 Ключ девиаторен 1м, скрит монтаж, техн. сиво MGU3.103.12, Unica-Schneider Schneider Electric
MGU3.103.18 Ключ девиаторен 1м, скрит монтаж, MGU3.103.18, бял, Unica-Schneider Schneider Electric
MGU3.103.25 Ключ девиаторен 1м, скрит монтаж, MGU3.103.25, сл. кост , Unica-Schneider Schneider Electric
MGU3.103.25N Ключ девиаторен 1м с инд. лампа, скрит монтаж, MGU3.103.25N, сл. кост , Unica-Schneider Schneider Electric
MGU3.105.18 Ключ кръстат 1 модул, скрит монтаж, MGU3.105.18, бял, Unica-Schneider Schneider Electric
MGU3.201.18 Ключ еднополюсен , 2 модула, MGU3.201.18, бял, Unica-Schneider Schneider Electric
MGU3.201.25 Ключ еднополюсен , 2 модула, MGU3.201.25, сл. кост, Unica-Schneider Schneider Electric
MGU3.203 Ключ девиаторен 2м, скрит монтаж, техн. сиво , Unica-Schneider Schneider Electric
MGU3.203.18 Ключ девиаторен , 2 модула, MGU3.203.18, бял, Unica-Schneider Schneider Electric
MGU3.203.25N Ключ девиаторен 2м с инд. лампа, скрит монтаж, MGU3.203.25N, сл. кост , Unica-Schneider Schneider Electric
MGU3.205.18 Ключ кръстат 2 мод., скрит монтаж, MGU3.205.18, бял, Unica-Schneider Schneider Electric
MGU3.211.18 Ключ сериен, модул, бял, MGU3.211.18, Unica-Schneider Schneider Electric
MGU3.211.25 Ключ сериен, модул, сл. кост, MGU3.211.25, Unica-Schneider Schneider Electric
MGU3.232.18S Ключ двуполюсен, 32А, MGU3.203.18, с инд. лампа, бял, Unica-Schneider Schneider Electric
MGU3.511 Ключ девиаторен 40-400W, скрит монтаж, бял, Unica-Schneider Schneider Electric
MGU3.511.18 Димер девиатор 40-400W, MGU3.511.18, бял, Unica-Schneider Schneider Electric
MGU4.103.59 Рамка декоративна 3 елемента Unica Allegro крема MGU4.103.59 Unica-Schneider Schneider Electric
MGU4.104.59 Рамка декоративна 4 елемента Unica Allegro крема MGU4.104.59 Unica-Schneider Schneider Electric
MGU4.106.59 Рамка декоративна 6 елемента Unica Allegro крема MGU4.106.59 Unica-Schneider Schneider Electric
MGU4.704.29 Рамка декоративна двойна Unica Quadro цитрус MGU4.704.29 Unica-Schneider Schneider Electric
MGU50.201.18Z Ключ еднополюсен бял, механизъм MGU50.201.18Z, Unica-Schneider Schneider Electric
MGU50.203.18Z Ключ девиаторен бял, механизъм MGU50.203.18Z, Unica-Schneider Schneider Electric
MGU50.211.18Z Ключ сериен бял, механизъм MGU50.211.18Z, Unica-Schneider Schneider Electric
MGU6.002.18 Рамка единична Unica Plus бяла MGU6.002.18 Unica-Schneider Schneider Electric
MGU6.002.865 Рамка единична Unica Plus светло сиво/бяло MGU6.002.865 Unica-Schneider Schneider Electric
MGU6.002.866 Рамка единична Unica Plus ярко зелено/бяло MGU6.002.866 Unica-Schneider Schneider Electric
MGU6.002.867 Рамка единична Unica Plus светло бежов/бял MGU6.002.867 Unica-Schneider Schneider Electric
MGU6.002.869 Рамка единична Unica Plus оранж./бяло MGU6.002.869 Unica-Schneider Schneider Electric
MGU6.004.18 Рамка двойна Unica Plus бяла MGU6.004.18 Unica-Schneider Schneider Electric
MGU6.004.866 Рамка двойна Unica Plus ярко зелено/бяло MGU6.004.866 Unica-Schneider Schneider Electric
MGU6.004.869 Рамка двойна Unica Plus оранж./бяло MGU6.004.869 Unica-Schneider Schneider Electric
MGU6.006.18 Рамка тройна Unica Plus бяла MGU6.006.18 Unica-Schneider Schneider Electric
MGU6.006.867 Рамка тройна Unica Plus светло бежов/бял MGU6.006.867 Unica-Schneider Schneider Electric
MGU6.006.869 Рамка тройна Unica Plus оранж./бяло MGU6.006.869 Unica-Schneider Schneider Electric
MGU6.008.18 Рамка тройна Unica Plus бяла MGU6.008.18 Unica-Schneider Schneider Electric
MGU6.008.867 Рамка четворна Unica Plus светло бежов/бял MGU6.008.867 Unica-Schneider Schneider Electric
MGU9.865.18 Декоративен капак за 1 своб. модул, бял UNICA-Schneider Electric Schneider Electric
MGU9.866.18 Декоративен капак за 2 своб. модула, бял, UNICA-Schneider Electric Schneider Electric
MGU9.866.25 Декоративен капак за 2 своб. модула, сл. кост UNICA-Schneider Electric Schneider Electric
U1.201.18.G Ключ еднополюсен, скрит монтаж, 10А 250V, бял, MGU10.201.18d Unica-Schneider BG Schneider Electric
U1.201.25.G Ключ еднополюсен, скрит монтаж, 10А 250V, сл. кост, MGU10.201.25d Unica-Schneider BG Schneider Electric
U1.201.559.G Ключ еднополюсен, скрит монтаж, 10А 250V, крема, MGU10.201.559d Unica-Schneider BG Schneider Electric
U1.201.858.G Ключ еднополюсен, скрит монтаж, 10А 250V, техн. сиво, MGU10.201.858d Unica-Schneider BG Schneider Electric
U1.203.18.G Ключ девиаторен, скрит монтаж, 10А 250V, бял, MGU10.203.18D Unica-Schneider BG Schneider Electric
U1.203.25.G Ключ девиаторен, скрит монтаж, 10А 250V, сл. кост, MGU10.203.25D Unica-Schneider BG Schneider Electric
U1.203.559.G Ключ девиаторен, скрит монтаж, 10А 250V, крема,MGU10.203.559D Unica-Schneider BG Schneider Electric
U1.203.858.G Ключ девиаторен, скрит монтаж, 10А 250V, техн. сиво, MGU10.203.858D Unica-Schneider BG Schneider Electric
U1.206.18.G Бутон, скрит монтаж, 10А 250V, бял, MGU10.206.18D Unica-Schneider BG Schneider Electric
U1.206.25.G Бутон, скрит монтаж, 10А 250V, сл. кост, MGU10.206.25D Unica-Schneider BG Schneider Electric
U1.206.559.G Бутон, скрит монтаж, 10А 250V, крема, MGU10.206.559D Unica-Schneider BG Schneider Electric
U1.206.858.G Бутон, скрит монтаж, 10А 250V, техн. сиво, MGU10.206.858D Unica-Schneider BG Schneider Electric
U1.221.18.G Ключ сериен, скрит монтаж, 10А 250V, бял, MGU10.211.18D Unica-Schneider BG Schneider Electric
U1.221.25.G Ключ сериен, скрит монтаж, 10А 250V, сл. кост, MGU10.206.25D Unica-Schneider BG Schneider Electric
U1.221.559.G Ключ сериен, скрит монтаж, 10А 250V, крема, Unica-Schneider BG Schneider Electric
U1.221.858.G Ключ сериен, скрит монтаж, 10А 250V, техн.сиво, Unica-Schneider BG Schneider Electric
U1.552.18.G Ключ Dimmer скрит монтаж, 10А 250V, бял, Unica-Schneider BG Schneider Electric
U1.552.25.G Ключ Dimmer скрит монтаж, 10А 250V, сл. кост, Unica-Schneider BG Schneider Electric
U1.552.559.G Ключ Dimmer скрит монтаж, 10А 250V, крема, Unica-Schneider BG Schneider Electric
U1.552.858.G Ключ Dimmer скрит монтаж, 10А 250V, техн. сиво, Unica-Schneider BG Schneider Electric
U2.002.18 Рамка за бял мех., бяла, MGU2.002.18 UnicaPlus-Schneider Schneider Electric
U2.002.25 Рамка за бял мех., сл. кост, MGU2.002.25 UnicaPlus-Schneider Schneider Electric
U2.002.559 Рамка за бял мех., крем, MGU2.002.559 UnicaPlus-Schneider Schneider Electric
U2.002.858 Рамка за бял мех., техн сиво, MGU2.002.858 UnicaPlus-Schneider Schneider Electric
U2.004.18 Рамка за бял мех., двойна, бяла, MGU2.004.18 UnicaPlus-Schneider Schneider Electric
U2.004.25 Рамка за бял мех., двойна, сл. кост, MGU2.004.25 UnicaPlus-Schneider Schneider Electric
U2.004.559 Рамка за бял мех., двойна, крем, MGU2.004.559 UnicaPlus-Schneider Schneider Electric
U2.004.858 Рамка за бял мех., двойна, техн. сиво, MGU2.004.858 UnicaPlus-Schneider Schneider Electric
U2.006.18 Рамка за бял мех., тройна, бяла, MGU2.006.18 UnicaPlus-Schneider Schneider Electric
U2.006.25 Рамка за бял мех., тройна, сл. кост, MGU2.006.25 UnicaPlus-Schneider Schneider Electric
U2.006.559 Рамка за бял мех., тройна, крем, MGU2.006.559 UnicaPlus-Schneider Schneider Electric
U2.006.858 Рамка за бял мех., тройна, техн. сиво, MGU2.006.858 UnicaPlus-Schneider Schneider Electric
U2.008.18 Рамка за бял мех., четворна, бяла, MGU2.008.18 UnicaPlus-Schneider Schneider Electric
U2.008.25 Рамка за бял мех., четворна, сл. кост, MGU2.008.25 UnicaPlus-Schneider Schneider Electric
U2.008.559 Рамка за бял мех., четворна, крем, MGU2.008.559 UnicaPlus-Schneider Schneider Electric
U2.008.858 Рамка за бял мех., четворна, техн. сиво, MGU2.008.858 UnicaPlus-Schneider Schneider Electric
U3.232.18S Ключ бойлерен 32А светещ бял, MGU3.232.18S Scneider Electric Schneider Electric
U5.036.18.G Механизъм контакт Schuko, скр. м., 2P+T 16A 250V,MGU50.036.18Z UnicaPlus-Schneider Schneider Electric
U5.201.18.G Механизъм ключ еднополюсен, скрит монтаж, 10А 250V, MGU50.201.18Z, UnicaPlus-Schneider Schneider Electric
U5.203.18.G Механизъм ключ девиаторен, скрит монтаж, 10А 250V, MGU50.203.18Z UnicaPlus-Schneider Schneider Electric
U5.206.18.G Механизъм бутон, скрит монтаж, 10А 250V, MGU50.206.18Z, UnicaPlus-Schneider Schneider Electric
U5.221.18.G Механизъм ключ сериен, скрит монтаж, 10А 250V,MGU50.211.18Z, UnicaPlus-Schneider Schneider Electric
U5.512.25 Ключ Dimmer скрит монтаж, 1000VA, сл. кост, MGU5.512.25ZD Unica-Schneider Schneider Electric
U6.002.18 Рамка за бял мех., White, MGU6.002.18 UnicaPlus-Schneider Schneider Electric
U6.002.25 Рамка за мех. сл. кост, Ivory, MGU6.002.25 UnicaPlus-Schneider Schneider Electric
U6.002.524 Рамка за мех. сл. кост, Champagne, MGU6.002.524 UnicaPlus-Schneider Schneider Electric
U6.002.551 Рамка за мех. сл. кост, Bordo, MGU6.002.551 UnicaPlus-Schneider Schneider Electric
U6.002.569 Рамка за мех. сл. кост, Orange, MGU6.002.569 UnicaPlus-Schneider Schneider Electric
U6.002.571 Рамка за мех. сл. кост, Cacao, MGU6.002.571 UnicaPlus-Schneider Schneider Electric
U6.002.574 Рамка за мех. сл. кост, Vison, MGU6.002.574 UnicaPlus-Schneider Schneider Electric
U6.002.576 Рамка за мех. сл. кост, Mauve, MGU6.002.576 UnicaPlus-Schneider Schneider Electric
U6.002.842 Рамка за бял мех., Indigo Blue, MGU6.002.842 UnicaPlus-Schneider Schneider Electric
U6.002.854 Рамка за бял мех., Glacier Blue, MGU6.002.854 UnicaPlus-Schneider Schneider Electric
U6.002.870 Рамка за бял мех., Water Green, MGU6.002.870 UnicaPlus-Schneider Schneider Electric
U6.002.872 Рамка за бял мех., Titan, MGU6.002.872 UnicaPlus-Schneider Schneider Electric
U6.002.873 Рамка за бял мех., Manganese Blue, MGU6.002.873 UnicaPlus-Schneider Schneider Electric
U7.002.P Рамка за 1 елемент (2модулна) технополимерна за унив.конзола,MGU7.002.P, Unica Top-Schneider Schneider Electric
3558A-A06440 BX Ключ девиаторен, скрит монтаж 10A 250V, бял; Tango ABB Schneider Electric
3901J-A0005008 Рамка петорна, титан металик ,Swing ABB Schneider Electric
1131.01_ATRA Ел. ключ сх.1, IP 44, за открит монтаж, ATRA
1135.01_ATRA Ел. ключ сх.5, IP 44, за открит монтаж, ATRA
1136_ATRA Ел. ключ сх.6, IP 44, за открит монтаж, ATRA
19033_FAMATEL Модул с един ключ 10A+ един контакт 16А 250V IP55, FAMATEL
19044_FAMATEL Ключ двоен 10A 250V IP55, FAMATEL
20004.01_MEL Ключ еднополюсен 250V бял, MEL
20005.01_MEL Ключ сериен 250V бял, MEL
20006.01_MEL Ключ девиаторен 250V бял, MEL
21003.01.04_MEL Ключ влагозащитен еднополюсен, стандарт, откр. м-ж, бял, MEL
21003.01.05_MEL Ключ влагозащитен сериен, стандарт, откр. м-ж, бял, MEL
21003.01.06 Ключ влагозащитен девиаторен, стандарт, откр. м-ж, бял, MEL
21004.01_MEL Ключ еднополюсен, стандарт, 250V бял, MEL
21005.01_MEL Ключ сериен, стандарт, 250V бял, MEL
21006.01_MEL Ключ девиаторен, стандарт, 250V бял, MEL
911596000 Ключ девиаторен 10А/250V водозащитен за открита инсталация, сив, IP44 Найден Киров АД
911596003 Ключ девиаторен 10А/250V водозащитен за открита инсталация, бял, IP44 Найден Киров АД
911597000 Ключ сериен 10А/250V водозащитен за открита инсталация, сив, IP44 Найден Киров АД
911597003 Ключ сериен 10А/250V водозащитен за открита инсталация, бял, IP44 Найден Киров АД
9115100000 Ключ еднополюсен "Бюти" 10А/250V за скрита инсталация Найден Киров АД
9115110000 Ключ девиаторен "Бюти" 10А/250V за скрита инсталация Найден Киров АД
9115130000 Ключ сериен "Бюти" 10А/250V за скрита инсталация Найден Киров АД
9115160006 Ключ димер "Бюти" 600W/250V за скрита инсталация Найден Киров АД
9115170000 Ключ еднополюсен "Роял" 10А/250V за скрита инсталация Найден Киров АД
9115180000 Ключ девиаторен "Роял" 10А/250V за скрита инсталация Найден Киров АД
9115200000 Ключ сериен "Роял" 10А/250V за скрита инсталация Найден Киров АД
9115720000 Ключ еднополюсен "Хоризонт" 10А/250V за скрита инсталация Найден Киров АД
9115730000 Ключ девиаторен "Хоризонт" 10А/250V за скрита инсталация Найден Киров АД
9115740000 Ключ сериен "Хоризонт" 10А/250V за скрита инсталация Найден Киров АД
9115780000 Ключ девиаторен "Хоризонт" 10А/250V за скрита инсталация със сигнализация Найден Киров АД
9115950000 Ключ еднополюсен 10А/250V за открита инсталация, сив, IP44 Найден Киров АД
9116000000 Ключ двуполюсен 10А/250V за открита инсталация, сив, IP44 Найден Киров АД
9116300000 Ключ еднополюсен "ЕВРО" 10А/250V за скрита инсталация Найден Киров АД
9116310000 Ключ девиаторен "ЕВРО" 10А/250V за скрита инсталация Найден Киров АД
9116320000 Ключ сериен "ЕВРО" 10А/250V за скрита инсталация Найден Киров АД
9116340000 Ключ девиаторен "ЕВРО" 10А/250V за скрита инсталация със сигнализация Найден Киров АД
9116380006 Ключ еднополюсен сх.1 "Приста", 10А/250V, скрит монтаж Найден Киров АД
9116400006 Ключ еднополюсен сх.5 "Приста", 10А/250V, скрит монтаж Найден Киров АД
9116460000 Ключ девиаторен "Стар" 10А/250V IP 44 за открита инсталация Найден Киров АД
9116480000 Ключ сериен "Стар" 10А/250V IP 44 за открита инсталация Найден Киров АД
9116500000 Ключ димер "ЕВРО" 10А/250V за скрита инсталация Найден Киров АД
9116750006 Ключ еднополюсен "Приста" сх.1, открит монтаж Найден Киров АД
9116770006 Ключ еднополюсен "Приста" сх.5, открит монтаж Найден Киров АД
9117100000 Ключ еднополюсен "Мираж" сх.1, вътрешен монтаж Найден Киров АД
9117110000 Ключ девиаторен "Мираж" сх.6, вътрешен монтаж Найден Киров АД
9117120000 Ключ сериен "Мираж" сх.5, вътрешен монтаж Найден Киров АД
9117130000 Ключ димер "Мираж" бял 10А/250V за скрита инсталация Найден Киров АД
9117140007 Ключ табло за бойлер "Мираж" крем 20А/250V скрит монтаж Найден Киров АД
9117400006 Ключ девиаторен "Мираж" сх.6, открит монтаж Найден Киров АД
9117410006 Ключ еднополюсен "Мираж" сх.1, открит монтаж Найден Киров АД
9117420006 Ключ сериен "Мираж" сх.5, открит монтаж Найден Киров АД
9117480006 Ключ табло за бойлер "Мираж" бял 20А/250V открит монтаж Найден Киров АД
9120030001 Табло бойлерно-комбинация 2 ключа със сигналиация + контакт 16А/250V полускрит Найден Киров АД
9120410000 Комбинация ключ девиаторен + контакт "Стар" IP 44 за открита инсталация Найден Киров АД
9120580000 Комбинация от контакт+ключ /вертик/ "Водозащитена IP 44" 10А/250V за открита инсталация Найден Киров АД
9120750000 Комбинация ключ девиаторен + контакт "Роял" Найден Киров АД
9321190006 Рамка тройна бяла "Мираж" Н. Киров Найден Киров АД
9366200006 Ключ табло за бойлер със сигнализация 16А/250V скрит монтаж Найден Киров АД
9366219800 Ключ табло за бойлер със сигнализация 20А/250V скрит монтаж Найден Киров АД
9380190000 Бутон за осветление "Хоризонт" 10А/250V скрита инсталация Найден Киров АД
9380320000 Ключ бутон водозащитен 10А/250V IP 44 за открита инсталация Найден Киров АД
9385160000 Ключ бутон "Стар" 10А/250V IP 44 за открита инсталация Найден Киров АД
9385230000 Ключ бутон за осветление "Хоризонт" 10А/250V скрита инсталация със сигнализация Найден Киров АД
9385280006 Бутон за осветление "Приста-Е", скрита инсталация Найден Киров АД
9385310000 Ключ бутон "ЕВРО" 10А/250V за скрита инсталация cъс сигнализация Найден Киров АД
9385320000 Ключ бутон "ЕВРО" 10А/250V за скрита инсталация Найден Киров АД
9385330000 Ключ бутон "Бюти" 10А/250V за скрита инсталация Найден Киров АД
9385340000 Ключ бутон "Бюти" 10А/250V за скрита инсталация със сигнализация Найден Киров АД
9385350000 Ключ бутон за осветление "Роял" 10А/250V скрита инсталация Найден Киров АД
9386040006 Ключ бутон "Мираж" 10А/250V за скрита инсталация, бял Найден Киров АД
2_OTKRIT Ключ сериен сх.5 монтаж на открито IP44 Найден Киров АД
2_SKRIT Ключ сериен сх.5 скрит монтаж Найден Киров АД
Pdk2.4-105 Ключ сериен, открит монтаж, 10А 250V, бял, IP44, Hydra - Prodax Найден Киров АД
PRISTA_1_Z Ключ еднополюсен "Приста" сх.1, скрит монтаж Найден Киров АД
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems