Измервателни токови трансформатори закрит монтаж

Измервателни токови трансформатори закрит монтаж

Трансформатори на ток, преобразуващи протичащия в мрежата ток пропорционално и без фазово отместване в ток със стандартизирана големина (5А или 1А), подходяща за измерване или за подаване към защитна апаратура.

Предназначени са за монтаж в закрити уредби.

Трансформаторите са одобрен тип средство за измерване.

Измервателните трансформатори Ср.Н, предлагани от “Контрагент 35” ЕООД, са разработени и се произвеждат от световния лидер в производството на измервателни трансформатори RITZ Instrument Transformers GmbH. Трансформаторите са преминали през процедура за одобрение като средство за измерване в Институт по метрология и имат съответните удостоверения. Преди пускане на пазара преминават през първоначална проверка, която се удостоверява по надлежния начин.

Изборът на измервателен трансформатор се определя от системата, в която ще се монтира, и зависи от много фактори:

 • Място на монтаж - открит/закрит
 • Изолационни нива
 • Номинален ток
 • Ток на късо съединение
 • Динамичен ток
 • Брой вторични ядра и техните параметри и предназначение:
  • за мерене/ защита
  • номинален вторичен ток
  • номинален товар
  • Клас на точност
  • Номинални коефициенти на безопасност
 • размери и т.н.

Специалистите в търговските ни отдели са на ваше разположение за консултация,  допълнителна информация и запитване за цени и наличности! 

Как да се свържете с нас? Вижте тук!

Филтър по производители - виж всички
Технически Характеристики

Измервателните трансформатори Ср.Н, предлагани от “Контрагент 35” ЕООД, са разработени и се произвеждат от световния лидер в производството на измервателни трансформатори RITZ Instrument Transformers GmbH, която е наследник на над 100 годишния опит и традиции на фирмите “Кох и Щерцел” и TuR – Германия.

Фирма RITZ Instrument Transformers GmbH произвежда измервателни трансформатори от 1904 година. Първият в света измервателен трансформатор с корпус от лята епоксидна смола е изобретен, патентован и произведен от RITZ. Повечето от моделите, проектирани и произвеждани в RITZ са световни новости. Производителят работи в тясно сътрудничество с Техническия университет в Дрезден като финансира и след това използва техническите и научни разработки в областта на измервателните трансформатори.

Принцип на действие и технически характеристики на токов трансформатор- изтегли pdf (185Kb)

Трансформаторите на ток имат едно или няколко независими феромагнитни ядра, изготвени от силициева или никелова стомана.

Върху магнитопровода е намотана вторичната намотка равномернo по целия обем. Това осигурява ефективно магнитно взаимодействие на първичната и вторичната намотки. Броят на навивките на вторичната намотка се определя от отношението между първичния и вторичния номинален ток. Магнитопроводът и вторичната намотка(и) трябва да бъдат заземени.

В зависимост от номиналния първичен ток и тока на късо съединение (Ith) първичната намотка (W1) се състои от една навивка (първичен проводник) или от няколко навивики.

Първичната намотка е проектирана за пълния номинален ток и има същия потенциал като сборната шина.

Напрежението между първичната и вторичната намотки е равно на пълното номинално фазово напрежение на системата. Изолацията между първичната и вторичната намотка трябва да бъде съобразена с максималното номинално напрежение в системата.

Първичните намотки и магнитното ядро са изолирани изцяло от епоксидната смола, която е отлята в едноетапен производствен процес на леене под налягане във вакуум.

Продукти
Продуктов номер Наименование Производител
3731094 Трансформатор токов ARM3/N2F 20А-40А/5А/5А
AS24_400_5_1 Трансформатор AS24/180B/4S 400/5 A, 15VA-kl.1
GAE3_120_02 Трансформатор токов с отваряемо ядро GAE3/120 0.72kV 2VA-kl.3FS5, Ith=15kA, Zelisko GmbH
24C_1000_5_5_05 Трансформатор GS24c 24/55/125kV 1000/5/5, 30VA-kl.0,5/ 15VA-kl.5P, АВВ ABB
11B10ED2ECQ0A0A Трансформатор токов GS12b Um=12kV 12/28/75kV 20/5/5 А, 10VA - kl.0.5FS5/ 3VA - kl.10P10, RITZ RITZ
11C10PB2F0A0A0A Трансформатор токов GS12c Um=12kV 12/28/75kV 150/5 А, 10VA - kl.0.5FS10, RITZ RITZ
11C10SD2F4Q____M Трансформатор токов GS12c Um=12kV 12/28/75kV 300/5/5 А, 10VA - kl.0.5/ 30VA - kl.10P10, RITZ RITZ
11C10VD2E3Q0A0A Трансформатор токов GS12c Um=12kV 12/28/75kV 600/5/5 А, 10VA - kl.0.5FS5/ 15VA - kl.10P10, RITZ RITZ
11C10VD3E0A3L0A1 Трансформатор токов GS12c Um=12kV 12/28/75kV 600/5/5 А, 15VA - kl.0.5FS5/ 15VA - kl.5P10,Ith=50kA/1s RITZ RITZ
11C10VDDFCQ0A0A Трансформатор токов GS12c Um=12kV 12/35/75kV 600/5/5 А, 7.5VA - kl.0.5FS10/ 3VA - kl.10P10, RITZ RITZ
11C11ACDJ0ACL0A Трансформатор токов GS12c Um=12kV 12/28/75kV 1000/1/1 А, 7.5VA - kl.1/ 3VA - kl.5P10,Ith=31.5kA/1s RITZ RITZ
12C0SD3E4Q Трансформатор токов GS24c Um=24kV 24/50/125kV 300/5/5А, 15VA - kl.0.5 FS5/ 30VA - kl.10P10, RITZ RITZ
12C20BD2F0A2Q0A Трансформатор токов GS24c Um=24kV 24/55/125kV 10/5/5 А, 10VA - kl.0.5 FS10/ 10VA - kl.10P10, Ith=1kA/1s, RITZ RITZ
12C20BD3X3X Трансформатор токов GS24c Um=24kV 24/55/125kV 10/5/5 А, 15VA - kl.0.5s FS10/ 15VA - kl.0.5sFS10, Ith=1kA/1s, RITZ RITZ
12C20BD3X4Q Трансформатор токов GS24c Um=24kV 24/55/125kV 10/5/5 А, 15VA - kl.0.5s FS10/ 30VA - kl.10P10,Ith=1kA/1s, RITZ RITZ
12C20DD2F2Q Трансформатор токов GS24c Um=24kV 24/55/125kV 15/5/5 А, 10VA - kl.0.5 FS10/ 10VA - kl.10P10, Ith=1.5kA/1s, RITZ RITZ
12C20DD2F3Q Трансформатор токов GS24c Um=24kV 24/55/125kV 15/5/5 А, 10VA - kl.0.5 FS10/ 15VA - kl.10P10, Ith=1.5kA/1s, RITZ RITZ
12C20DD3X4Q Трансформатор токов GS24c Um=24kV 24/55/125kV 15/5/5 А, 15VA - kl.0.5s FS10/ 30VA - kl.10P10,Ith=1.5kA/1s, RITZ RITZ
12C20ED2F2Q Трансформатор токов GS24c Um=24kV 24/55/125kV 20/5/5 А, 10VA - kl.0.5 FS10/ 10VA - kl.10P10, Ith=1.5kA/1s, RITZ RITZ
12C20ED2F3Q Трансформатор токов GS24c Um=24kV 24/55/125kV 20/5/5 А, 10VA - kl.0.5 FS10/ 15VA - kl.10P10, Ith=1.5kA/1s, RITZ RITZ
12C20ED3X3X Трансформатор токов GS24c Um=24kV 24/55/125kV 20/5/5 А, 15VA - kl.0.5s FS10/ 15VA - kl.0.5sFS10, Ith=2kA/1s, RITZ RITZ
12C20ED3X4Q Трансформатор токов GS24c Um=24kV 24/55/125kV 20/5/5 А, 15VA - kl.0.5s FS10/ 30VA - kl.10P10,Ith=2kA/1s, RITZ RITZ
12C20FD3X4Q Трансформатор токов GS24c Um=24kV 24/55/125kV 25/5/5 А, 15VA - kl.0.5s FS10/ 30VA - kl.10P10,Ith=2kA/1s, RITZ RITZ
12C20GD2F0A2Q0A Трансформатор токов GS24c Um=24kV 24/55/125kV 30/5/5 А, 10VA - kl.0.5 FS10/ 10VA - kl.10P10, RITZ RITZ
12C20GD3F0A4Q0A Трансформатор токов GS24c Um=24kV 24/55/125kV 30/5/5 А, 15VA - kl.0.5 FS10/ 30VA - kl.10P10, RITZ RITZ
12C20GD4C0A4N0A Трансформатор токов GS24c Um=24kV 24/55/125kV 30/5/5 А, 30VA - kl.0.2 FS10/ 30VA - kl.5P20, RITZ RITZ
12C20JD3E0A3Q0A Трансформатор токов GS24c Um=24kV 24/55/125kV 50/5/5 А, 15VA - kl.0.5 FS5/ 15VA - kl.10P10, RITZ RITZ
12C20JD3W0A3Q0A Трансформатор токов GS24c Um=24kV 24/55/125kV 50/5/5 А, 15VA - kl.0.5s FS5/ 15VA - kl.10P10, RITZ RITZ
12C20LD2F3Q Трансформатор токов GS24c Um=24kV 24/55/125kV 75/5/5 А, 10VA - kl.0.5 FS10/ 15VA - kl.10P10, Ith=1.5kA/1s, RITZ RITZ
12C20LD2F3Q____1 Трансформатор токов GS24c Um=24kV 24/55/125kV 75/5/5 А, 10VA - kl.0.5 FS10/ 15VA - kl.10P10, Ith=7.5kA/1s, RITZ RITZ
12C20MD2F3Q Трансформатор токов GS24c Um=24kV 24/55/125kV 100/5/5 А, 10VA - kl.0.5 FS10/ 15VA - kl.10P10, Ith=10kA/1s, RITZ RITZ
12C20MD3E0A3Q0A Трансформатор токов GS24c Um=24kV 24/55/125kV 100/5/5 А, 15VA - kl.0.5 FS5/ 15VA - kl.10P10, Ith=10kA/1s, RITZ RITZ
12C20ND3E0A3Q0A Трансформатор токов GS24c Um=24kV 24/50/125kV 125/5/5 А, 15VA - kl.0.5 FS5/ 15VA - kl.10P10, Ith=20kA/1s, RITZ RITZ
12C20PB1E0A0A0A Трансформатор токов GS24c Um=24kV 24/55/125kV 150/5 А, 5VA - kl.0.5FS5, RITZ RITZ
12C20PD2F3Q Трансформатор токов GS24c Um=24kV 24/55/125kV 150/5/5 А, 10VA - kl.0.5 FS10/ 15VA - kl.10P10, Ith=1.5kA/1s, RITZ RITZ
12C20SD2F4Q Трансформатор токов GS24c Um=24kV 24/50/125kV 300/5/5А, 10VA - kl.0.5 FS10/ 30VA - kl.10P10, RITZ RITZ
12C20SD2F4Q____M Трансформатор токов GS24c Um=24kV 24/50/125kV 300/5/5А, 10VA - kl.0.5 FS10/ 30VA - kl.10P10, RITZ RITZ
13C30GD2F2L____M Трансформатор токов GS36c Um=36kV 36/70/170kV 30/5/5А, 10VA - kl.0.5/10VA - kl.5P10, RITZ RITZ
21D0WC4L0A4L0A Трансформатор токов GIS12d Um=12kV 12/28/75kV 750/1/1А, 30VA - kl.5P10/30VA - kl.5P10,Ith=20kA/1s,Idyn=50kA, RITZ RITZ
21D10EA2L0A0A0A Трансформатор токов GIS12d Um=6.3kV 12/28/75kV 20/1А, 10VA - kl.5P10, Ith=12.5kA/1s, RITZ RITZ
21D10MD3T0A3T0A Трансформатор токов GIS12d Um=12kV 12/28/75kV 100/5/5А, 15VA - kl.0.2sFS5/15VA - kl.0.2sFS5, Ith=10kA/1s RITZ RITZ
21D10MD3W0A4Q0A Трансформатор токов GIS12d Um=12kV 12/28/75kV 100/5/5А, 15VA - kl.0.5sFS5/30VA - kl.10P10, Ith=20kA/1s RITZ RITZ
21D10TD2B0A3Q0A Трансформатор токов GIS12d Um=12kV 12/28/75kV 400/5/5А, 10VA - kl.0.2FS5/15VA - kl.10P10, RITZ RITZ
21D10TD2FAL____M Трансформатор токов GIS12d Um=12kV 12/28/75kV 400/5/5А, 10VA - kl.0.5/25VA - kl.5P, RITZ RITZ
21D10TD3W0A4Q0A Трансформатор токов GIS12d Um=12kV 12/28/75kV 400/5/5А, 15VA - kl.0.5sFS5/30VA - kl.10P10, RITZ RITZ
21D10VD3E0A3L0A1B Трансформатор токов GIS12d с бариера Um=12kV 12/28/75kV 600/5/5А, 15VA - kl.0.5FS5/15VA - kl.5P10, Ith=50kA/1s RITZ RITZ
21D10XA1C0A0A0A Трансформатор токов GIS12d Um=12kV 12/28/75kV 800/1А, 5VA - kl.0.5, RITZ RITZ
21E0JM3E3E4N0A Трансформатор токов GIS12f Um=12kV 12/28/75kV 50/5/5/5А, 15VA - kl.0.5FS5/15VA - 0.5FS5/30VA - kl.5P20,Ith=7,5kA, RITZ RITZ
21E0JM3W3E4N0A Трансформатор токов GIS12f Um=12kV 12/28/75kV 50/5/5/5А, 15VA - kl.0.5FS5/15VA - 0.5FS5/30VA - kl.5P20,Ith=7,5kA, RITZ RITZ
21E0SH3B3B4E4L Трансформатор токов GIS12f Um=12kV 12/28/75kV 300/5/5/5/5А,15VA - kl.0.2FS5/15VA - 0.2FS5/30VA-kl.0.5FS5/30VA - kl.5P10, RITZ RITZ
21E10SD3E0A4N0A Трансформатор токов GIS12e Um=12kV 12/28/75kV 300/5/5А, 15VA - kl.0.5FS5/30VA - kl.5P20, RITZ RITZ
21E10TD3E0A4N0A Трансформатор токов GIS12e Um=12kV 12/28/75kV 400/5/5А, 15VA - kl.0.5FS5/30VA - kl.5P20,Ith=25kA/1s RITZ RITZ
21E10TM2T2T2N0A Трансформатор токов GIS12e Um=12kV 12/28/75kV 400/5/5/5А, 10VA - kl.0.2sFS5/10VA - kl.0.2sFS5/10VA - kl.5P20, RITZ RITZ
21E10UD3E0A4N0A Трансформатор токов GIS12e Um=12kV 12/28/75kV 500/5/5А, 15VA - kl.0.5FS5/30VA - kl.5P20, RITZ RITZ
21E10VH3T3T3T4N Трансформатор токов GIS12f Um=12kV 12/28/75kV 400/5/5/5/5А, 15VA - kl.0.2sFS5/15VA - kl.0.2sFS5/15VA - kl.0.2sFS5/30VA - kl.5P20, RITZ RITZ
21E10VM3T3T4N0A Трансформатор токов GIS12e Um=12kV 12/28/75kV 600/5/5/5А, 15VA - kl.0.2sFS5/15VA - kl.0.2sFS5/30VA - kl.5P20, RITZ RITZ
21F0MM3E3E4N0A Трансформатор токов GIS12f Um=12kV 12/28/75kV 100/5/5/5А, 15VA-kl.0.5 FS5/15VA-kl.0.5s FS5/30VA-kl.5P20,Ith=7,5kA RITZ RITZ
21F0MM3W3E4N0A Трансформатор токов GIS12f Um=12kV 12/28/75kV 100/5/5/5А, 15VA - kl.0.5sFS5/15VA - 0.5FS5/30VA - kl.5P20,Ith=7,5kA, RITZ RITZ
21F0SH3T3T3E4N Трансформатор токов GIS12f Um=12kV 12/28/75kV 300/5/5/5/5А,15VA - kl.0.2sFS5/15VA - 0.2sFS5/15VA-kl.0.5FS5/30VA - kl.5P20, RITZ RITZ
21F0TH3T3T3E4N Трансформатор токов GIS12f Um=12kV 12/28/75kV 400/5/5/5/5А,15VA - kl.0.2sFS5/15VA - 0.2sFS5/15VA-kl.0.5FS5/30VA - kl.5P20, RITZ RITZ
21F10PD3E0A4N0A Трансформатор токов GIS12f Um=12kV 12/28/75kV 150/5/5А 15VA-kl.0.5 FS5/30VA-kl.5P20,Ith=25kA/1s RITZ RITZ
21F11AH3T3T4N4N Трансформатор токов GIS12f Um=12kV 12/28/75kV 1000/5/5/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P20/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
21F11CH3T3T4N4N Трансформатор токов GIS12f Um=12kV 12/28/75kV 1250/5/5/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P20/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
21F11FH3T3T4N4N Трансформатор токов GIS12f Um=12kV 12/28/75kV 2000/5/5/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P20/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
21F40XH3T3T4N4N Трансформатор токов GIS12f Um=7.2kV 7.2/20/60kV 800/5/5/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P20/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
21F41AH3T3T4N4N Трансформатор токов GIS12f Um=7.2kV 7.2/20/60kV 1000/5/5/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P20/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
21F41FH3T3T4N4N Трансформатор токов GIS12f Um=7.2kV 7.2/20/60kV 2000/5/5/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P20/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
22D20AD2F0A2Q0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 5/5/5А, 10VA-kl.0.5 FS10/10VA-kl.10P10, RITZ RITZ
22D20AD3X0A3Q0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 5/5/5А, 15VA-kl.0.5s FS10/15VA-kl.10P10, RITZ RITZ
22D20DM4F4F4L0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 15/5/5/5А, 30VA-kl.0.5 FS10/30VA-kl.0.5 FS10/30VA-kl.5P10, RITZ RITZ
22D20GD3T3T0A0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 30/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5,Ith=3kA/1s RITZ RITZ
22D20GD3X0A4L0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 30/5/5А, 15VA-kl.0.5s FS10/30VA-kl.5P10, RITZ RITZ
22D20GM4F4F4L0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 30/5/5/5А, 30VA-kl.0.5 FS10/30VA-kl.0.5P10/30VA-kl.5P10, RITZ RITZ
22D20JD2B0A4L0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 50/5/5А, 10VA-kl.0.2 FS5/30VA-kl.5P10,Ith=100In,Idyn=2.5Ith RITZ RITZ
22D20JD3J0A3L0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 50/5/5А, 15VA-kl.1FS10/15VA-kl.5P10, RITZ RITZ
22D20JD3T0A3T0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 50/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2sFS5,Ith=5kA/1s RITZ RITZ
22D20JM3T3T3N0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 50/5/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2sFS5/15VA-kl.5P20, RITZ RITZ
22D20LB2C0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 75/5А, 10VA-kl.0.2FS10 Ith=7.5kA/1s, RITZ RITZ
22D20LB4C0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 75/5А, 30VA-kl.0.2 Ith=7.5kA/1s, RITZ RITZ
22D20LD3B3B0A0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 75/5/5А, 15VA-kl.0.2FS5/15VA-kl.0.2FS5, Ith=7.5kA/1s, RITZ RITZ
22D20MB4C0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 100/5А, 30VA-kl.0.2 Ith=10kA/1s, RITZ RITZ
22D20MD2T0A4L0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 100/5/5А, 10VA-kl.0.2sFS5/30VA-kl.5P10, Ith=16кА/1s, RITZ RITZ
22D20MD3W0A4Q0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 100/5/5А, 15VA-kl.0.5sFS5/30VA-kl.10P10, Ith=20kA/1s, RITZ RITZ
22D20PA3W0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 150/1А, 15VA-kl.0.5sFS5 Ith=15/1kA, RITZ RITZ
22D20PB2C0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 150/5А, 10VA-kl.0.2FS10 Ith=15kA/1s, RITZ RITZ
22D20PC3W0A3W0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 150/1/1А, 15VA-kl.0.5sFS5/15VA-kl.0.5sFS5 Ith=15/1kA, RITZ RITZ
22D20PD1C0A0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 150/5/5А, 5VA-kl.0.2/5VA-kl.0.2, Ith =15kA/1s, RITZ RITZ
22D20PD3E0A4N0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 150/5/5А, 15VA-kl.0.5 FS5/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
22D20PD4E0A4L0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 150/5/5А, 30VA-kl.0.5/30VA-kl.5P10, RITZ RITZ
22D20QC2B0A3N0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 200/1/1А, 10VA-kl.0.2FS5/15VA-kl.5P20 Ith=20/1kA, RITZ RITZ
22D20QD3E0A4N0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 200/5/5А, 15VA-kl.0.5 FS5/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
22D20QD3F0A3Q0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 200/5/5А, 15VA-kl.0.5 FS10/15VA-kl.10P10, RITZ RITZ
22D20QL1U1U3N0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 200/1/1/1А, 5VA-kl.0.2s /5VA-kl.0.2s/15VA-kl.5P20 Ith=20kA/1s, RITZ RITZ
22D20SD3E0A4N0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 300/5/5А, 15VA-kl.0.5 FS5/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
22D20SD3F0A3Q0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 300/5/5А, 15VA-kl.0.5 FS10/15VA-kl.10P10, RITZ RITZ
22D20SD3T3T0A0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 300/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2sFS5,Ith=30kA/1s, RITZ RITZ
22D20SD3W0A4Q0A Трансформатор токов GIS12d Um=12kV 24/50/125kV 300/5/5А, 15VA-kl.0.5sFS5/30VA-kl.10P10, Ith=200In, RITZ RITZ
22D20SM3T3T3T4L Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 300/5/5/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/5VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P10 Ith=31.5kA/1s, RITZ RITZ
22D20SM3T3T4L0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 300/5/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P10 Ith=30kA/1s, RITZ RITZ
22D20TD3E0A4N0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 400/5/5А, 15VA-kl.0.5 FS5/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
22D20TD3W0A4Q0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 400/5/5А, 15VA-kl.0.5s FS5/30VA-kl.10P10, RITZ RITZ
22D20VD3E0A4N0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 600/5/5А, 15VA-kl.0.5 FS5/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
22D20VM2T3T3N0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 600/5/5/5А, 10VA-kl.0.2s FS5 /15VA-kl.0.2s FS5/15VA-5P20, RITZ RITZ
22D20WD3E0A4N0AI Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 750/5/5А, 15VA-kl.0.5 FS5/30VA-kl.5P20,Ith=25kA/1s RITZ RITZ
22D20XD3E0A4N0AI Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 800/5/5А, 15VA-kl.0.5 FS5/30VA-kl.5P20,Ith=25kA/1s RITZ RITZ
22D21DD2E0A2N0AI Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 1500/5/5А, 10VA-kl.0.5 FS5/10VA-kl.5P20,Ith=25kA/3s RITZ RITZ
22D23EB2W0A0A0A1 Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 2X20/5А, 10VA-kl.0.5s FS5, Ith=2x16kA/1s, RITZ RITZ
22D23EB3X0A0A0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 2X20/5А, 15VA-kl.0.5s FS10, Ith=2x16kA/1s, RITZ RITZ
22D23ED2X0A3L0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 2X20/5/5А, 10VA-kl.0.5s FS10/15VA-kl.5P10, RITZ RITZ
22D23ED3X0A3L0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 2X20/5/5А, 15VA-kl.0.5s FS10/15VA-kl.5P10, RITZ RITZ
22D23FD2X0A3L0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 2X25/5/5А, 10VA-kl.0.5s FS10/15VA-kl.5P10, RITZ RITZ
22D23FD3X0A3L0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 2X25/5/5А, 15VA-kl.0.5s FS10/15VA-kl.5P10, RITZ RITZ
22D23GD2X0A3L0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 2X30/5/5А, 10VA-kl.0.5s FS10/15VA-kl.5P10, RITZ RITZ
22D23JD2X0A3L0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 2X50/5/5А, 10VA-kl.0.5s FS10/15VA-kl.5P10, RITZ RITZ
22D23LB3W0A0A0A1 Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 2X75/5А, 15VA-kl.0.5s FS5, Ith=2x16kA/1s, RITZ RITZ
22D23LD2X0A3L0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 2X75/5/5А, 10VA-kl.0.5s FS10/15VA-kl.5P10, RITZ RITZ
22D23LD3W0A3L0A1 Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 2X75/5/5А, 15VA-kl.0.5s FS5/15VA-kl.5P10, Ith=2x16kA/1s, RITZ RITZ
22D23LD3X0A3L0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 2X75/5/5А, 15VA-kl.0.5s FS10/15VA-kl.5P10, RITZ RITZ
22D23MB3W0A0A0A1 Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 2X100/5А, 15VA-kl.0.5s FS5, Ith=2x16kA/1s, RITZ RITZ
22D23MD3W0A3L0A1 Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 2X100/5/5А, 15VA-kl.0.5s FS5/15VA-kl.5P10,Ith=2x16kA/1s, RITZ RITZ
22D23MD3X0A3L0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 2X100/5/5А, 15VA-kl.0.5s FS10/15VA-kl.5P10, Ith=2x16kA/1s, RITZ RITZ
22D23PD3W0A3L0A Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 2X150/5/5А, 15VA-kl.0.5s FS5/15VA-kl.5P10, RITZ RITZ
22D23SD3W0A3L0A1 Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 2X300/5/5А, 15VA-kl.0.5s FS5/15VA-kl.5P10,Ith=2x16kA/1s, RITZ RITZ
22D23WD3W0A3L0A1 Трансформатор токов GIS24d Um=24kV 24/50/125kV 2X750/5/5А, 15VA-kl.0.5s FS5/15VA-kl.5P10, Ith=2x16kA/1s, RITZ RITZ
22E0JM3W3E4N0A Трансформатор токов GIS24e Um=24kV 24/50/125kV 50/5/5/5А, 15VA-kl.0.5s FS5/15VA-kl.0.5 FS5/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
22E0PM3W3E4N0A Трансформатор токов GIS24e Um=24kV 24/50/125kV 150/5/5/5А, 15VA-kl.0.5s FS5/15VA-kl.0.5s FS5/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
22E11GH3T3T4N4N Трансформатор токов GIS24e Um=12kV 12/28/75kV 2500/5/5/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P20/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
22E20GD3J0A3L Трансформатор токов GIS24e Um=24kV 24/50/125kV 30/5/5А, 15VA-kl.1 FS10/15VA-kl.5P10, RITZ RITZ
22E20MD3E0A4N0A Трансформатор токов GIS24e Um=24kV 24/50/125kV 100/5/5А, 15VA-kl.0.5 FS5/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
22E20PD3E0A4N0AI Трансформатор токов GIS24e Um=24kV 24/50/125kV 150/5/5А, 15VA-kl.0.5 FS5/30VA-kl.5P20, Ith=25kA/1s RITZ RITZ
22E20PM2W2W9N0A Трансформатор токов GIS24e Um=24kV 24/50/125kV 150/5/5/5А, 10VA-kl.0.5s FS5/10VA-kl.0.5s FS5/20VA-kl.5P20, RITZ RITZ
22E20QD3E0A4N0A Трансформатор токов GIS24e Um=24kV 24/50/125kV 200/5/5А, 15VA-kl.0.5 FS5/30VA-kl.5P20,Ith=25kA/1s RITZ RITZ
22E20QM3F4F4N0A Трансформатор токов GIS24e Um=24kV 24/50/125kV 200/5/5/5А, 15VA-kl.0.5 FS10/30VA-kl.0.5 FS10/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
22E20SH3T3T3T4L Трансформатор токов GIS24e Um=24kV 24/50/125kV 300/5/5/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P10, RITZ RITZ
22E20SM2W2W9N0A Трансформатор токов GIS24e Um=24kV 24/50/125kV 300/5/5/5А, 10VA-kl.0.5s FS5/10VA-kl.0.5s FS5/20VA-kl.5P20, RITZ RITZ
22E20SM3T3T4N0A Трансформатор токов GIS24e Um=24kV 24/50/125kV 300/5/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P20 Ith=30kA/1s, RITZ RITZ
22E20SM3U3U4N0A Трансформатор токов GIS24e Um=24kV 24/50/125kV 300/5/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS10/15VA-kl.0.2s FS10/30VA-kl.5P20/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
22E21AH3T3T4L4L Трансформатор токов GIS24e Um=24kV 24/50/125kV 1000/5/5/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P10/30VA-kl.5P10, RITZ RITZ
22E21AH3T3T4N4N Трансформатор токов GIS24e Um=24kV 24/50/125kV 1000/5/5/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P20/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
22E21CH3T3T4N4N Трансформатор токов GIS24e Um=24kV 24/50/125kV 1250/5/5/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P20/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
22E21DH3T3T4N4N Трансформатор токов GIS24e Um=24kV 24/50/125kV 1500/5/5/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P20/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
22F0EM3W3E9N0A Трансформатор токов GIS24f Um=24kV 24/50/125kV 20/5/5/5А, 15VA-kl.0.5s FS5/15VA-kl.0.5 FS5/20VA-kl.5P20, RITZ RITZ
22F0EM3W3W4N0A Трансформатор токов GIS24f Um=24kV 24/50/125kV 20/5/5/5А, 15VA-kl.0.5s FS5/15VA-kl.0.5s FS5/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
22F20JH3T3T3N3N Трансформатор токов GIS24f Um=24kV 24/50/125kV 50/5/5/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.5P20/15VA-kl.5P20, RITZ RITZ
22F20JH3T3T4N4N Трансформатор токов GIS24f Um=24kV 24/50/125kV 50/5/5/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P20/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
22F20MH3T3T4N4N Трансформатор токов GIS24f Um=24kV 24/50/125kV 100/5/5/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P20/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
22F20PH3T3T4N4N Трансформатор токов GIS24f Um=24kV 24/50/125kV 150/5/5/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P20/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
22F20QD3E3L0A0A Трансформатор токов GIS24f Um=24kV 24/50/125kV 200/5/5А, 15VA-kl.0.5 FS5/15VA-kl.5P10, RITZ RITZ
22F20QH3T3T4N4N Трансформатор токов GIS24f Um=24kV 24/50/125kV 200/5/5/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P20/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
22F20QM3T3T4N0A Трансформатор токов GIS24f Um=24kV 24/50/125kV 200/5/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
22F20QM3W4N4N0A Трансформатор токов GIS24f Um=24kV 24/50/125kV 200/5/5/5А, 15VA-kl.0.5s FS5/30VA-kl.5P20/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
22F20RH3T3T4N4N Трансформатор токов GIS24f Um=24kV 24/50/125kV 250/5/5/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P20/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
22F20SH3T3T4N4N Трансформатор токов GIS24f Um=24kV 24/50/125kV 300/5/5/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P20/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
22F20SH3T4T4N4N Трансформатор токов GIS24f Um=24kV 24/50/125kV 300/5/5/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P20/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
22F20SM2T2T3N0A Трансформатор токов GIS24f Um=24kV 24/50/125kV 300/5/5/5А, 10VA-kl.0.2s FS5/10VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.5P20, RITZ RITZ
22F20SM3T3T4N0A Трансформатор токов GIS24f Um=24kV 24/50/125kV 300/5/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
22F20TH3B3B4N4N Трансформатор токов GIS24f Um=24kV 24/50/125kV 400/5/5/5/5А, 15VA-kl.0.2 FS5/15VA-kl.0.2 FS5/30VA-kl.5P20/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
22F20TH3T3T4N4N Трансформатор токов GIS24f Um=24kV 24/50/125kV 400/5/5/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P20/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
22F20TM2T2T4N0A Трансформатор токов GIS24f Um=24kV 24/50/125kV 400/5/5/5А, 10VA-kl.0.2s FS5/10VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
22F20TM3T3T4N0A Трансформатор токов GIS24f Um=24kV 24/50/125kV 400/5/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
22F20UH3T3T4N4N Трансформатор токов GIS24f Um=24kV 24/50/125kV 500/5/5/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P20/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
22F20VH3T3T4L4L Трансформатор токов GIS24f Um=24kV 24/50/125kV 600/5/5/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P10/30VA-kl.5P10, RITZ RITZ
22F20VH3T3T4N4N Трансформатор токов GIS24f Um=24kV 24/50/125kV 600/5/5/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P20/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
22F20WH3T3T4N4N Трансформатор токов GIS24f Um=24kV 24/50/125kV 750/5/5/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P20/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
22F20XH3T3T4N4N Трансформатор токов GIS24f Um=24kV 24/50/125kV 800/5/5/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P20/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
22F21AH3T3T4N4N Трансформатор токов GIS24f Um=24kV 24/50/125kV 1000/5/5/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P20/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
22F21AH3T4T4N4N Трансформатор токов GIS24f Um=24kV 24/50/125kV 1000/5/5/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P20/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
22F23SH3T3T4N4NI Трансформатор токов GIS24f Um=24kV 24/50/125kV 2X300/5/5/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P20/30VA-kl.5P20,Ith=2x20kA/1s, RITZ RITZ
22F3ED2W0A2L0A1 Трансформатор токов GIS24f Um=24kV 24/50/125kV 2X20/5/5А, 10VA-kl.0.5s FS5/10VA-kl.5P10,Ith=2x16kA/1s, RITZ RITZ
22F40RH3T3T4N4N Трансформатор токов GIS24f Um=7.2kV 7.2/20/60kV 250/5/5/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P20/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
22F40VH3T3T4N4N Трансформатор токов GIS24f Um=7.2kV 7.2/20/60kV 600/5/5/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P20/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
3GC30TH3T3T4N4N Трансформатор токов GI 30c Um=36kV 36/70/170kV 400/5/5/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P20/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
3GC30VH3T3T4N4N Трансформатор токов GI 30c Um=36kV 36/70/170kV 600/5/5/5/5А, 15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P20/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
3GC31AD4E0A4Q Трансформатор токов GI 30c Um=36kV 36/70/170kV 1000/5/5А, 30VA-kl.0.5 FS5/30VA-kl.10P10, RITZ RITZ
51012HH4W4Q4Q4Q Трансформатор токов GDS12 Um=12kV 12/28/75kV 3000/5/5/5/5А,30VA-kl.0.5s FS5/30VA-kl.10P10/30VA-kl.10P10/30VA-kl.10P10, RITZ RITZ
51641HH3T3T4N4N Трансформатор токов GDS 12/21 Um=7,2kV 7,2/20/60kV 3000/5/5/5/5А,15VA-kl.0.2sFS5/15VA-kl.0.2sFS5/30VA-kl.5P20/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
51641HM3T3T4L Трансформатор токов GDS 12/21 Um=7,2kV 7,2/20/60kV 3000/5/5/5А,15VA-kl.0.2sFS5/15VA-kl.0.2sFS5/30VA-kl.5P10, RITZ RITZ
5E_10SB4L______M Трансформатор токов GDS 10 Um=12kV 12/28/75kV 300/5А, 30VA -kl.5P10, RITZ RITZ
5E010VDDFCQ0A0A Трансформатор токов GDS 10 Um=12kV 12/35/75kV 600/5/5А, 7.5VA-kl.0.5 FS10/3VA-kl.10P10, RITZ RITZ
5E111DM2C0A3L3L Трансформатор токов GDS 10/1 Um=12kV 12/28/75kV 1500/5/5/5А,10VA-kl.0.2 FS10/15VA-kl.5P10/15VA-kl.5P10, RITZ RITZ
5E311FH3T3T4N4N Трансформатор токов GDS 10/3 Um=12kV 12/28/75kV 2000/5/5/5/5А,15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P20/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
5E311GH3T3T4N4N Трансформатор токов GDS 10/3 Um=12kV 12/28/75kV 2500/5/5/5/5А,15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P20/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
5E340UH3T3T4N4N Трансформатор токов GDS 10/3 Um=7,2kV 7,2/20/40kV 500/5/5/5/5А,15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P20/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
5E341AH3T3T4N4N Трансформатор токов GDS 10/3 Um=7,2kV 7,2/20/60kV 1000/5/5/5/5А,15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2sFS5/30VA-kl.5P20/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
5E341DH3T3T4N4N Трансформатор токов GDS 10/3 Um=7,2kV 7,2/20/60kV 1500/5/5/5/5А,15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2sFS5/30VA-kl.5P20/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
5E341FH3T3T4N4N Трансформатор токов GDS 10/3 Um=7,2kV 7,2/20/60kV 2000/5/5/5/5А,15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2sFS5/30VA-kl.5P20/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
5F221AH3T3T4N4N Трансформатор токов GDS 20/2 Um=24kV 24/50/125kV 1000/5/5/5/5А,15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P20/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
5F221CH3T3T4N4N Трансформатор токов GDS 20/2 Um=24kV 24/50/125kV 1250/5/5/5/5А,15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P20/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
5F221DH2T2T3N2N Трансформатор токов GDS 20/2 Um=24kV 24/50/125kV 1500/5/5/5/5А,10VA-kl.0.2s FS5/10VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.5P20/10VA-kl.5P20, RITZ RITZ
5F221DH3T3T4N4N Трансформатор токов GDS 20/2 Um=24kV 24/50/125kV 1500/5/5/5/5А,15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P20/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
5F221FH3T3T4N4N Трансформатор токов GDS 20/2 Um=24kV 24/50/125kV 2000/5/5/5/5А,15VA-kl.0.2s FS5/15VA-kl.0.2s FS5/30VA-kl.5P20/30VA-kl.5P20, RITZ RITZ
71B11DD3C0A4Q0A Трансформатор токов IGE Um=12kV 12/28/75kV 1500/5/5А,15VA-kl.0.2 FS10/30VA-kl.10P10, RITZ RITZ
71B41DD3C0A4Q0A Трансформатор токов IGE Um=7.2kV 7.2/20/60kV 1500/5/5А,15VA-kl.0.2 FS10/30VA-kl.10P10, RITZ RITZ
7C0RCFF0AFM0A Трансформатор токов IGE 0.5c Um=0.75kV 160mm 250/1/1A,1VA-kl.0.5FS10,1VA-kl.5P15,IP54,40kA/1s, RITZ RITZ
7JC0JABQ Трансформатор токов IGE 0.5c Um=0.72kV 0.72/3/-kV 160mm 50/1A,2.5VA-kl.10P10, RITZ RITZ
7JC0KAEJ Трансформатор токов IGE 0.5co Um=0.72kV 0.72/3/-kV 270mm 60/1A,1.25VA-kl.1FS10, RITZ RITZ
7JC0MAEJ Трансформатор токов IGE 0.5co Um=0.72kV 0.72/3/-kV 200mm 100/1A,1.25VA-kl.1FS10, RITZ RITZ
7JC50JB0A0ABQ0AO Трансформатор токов IGE 0.5co Um=0.75kV 200mm 50/5A, kl.10P10, 2,5 VA, RITZ RITZ
7JC50XB2C Трансформатор токов IGE Um=0.72kV 0.72/3/-kV 800/5A,10VA-kl.0.2, RITZ RITZ
8FD21DD3Z0A3L0A Трансформатор токов GSSO20D Um=24kV 24/55/125kV 1500/5/5А, 15VA-kl.0.2/15VA-5P10, RITZ RITZ
8FD21HD3Z0A3L0A Трансформатор токов GSSO20D Um=24kV 24/55/125kV 3000/5/5А, 15VA-kl.0.2/15VA-5P10, RITZ RITZ
B2D23UL3C9L9L__M Трансформатор токов EGSWS 24D Um=24kV 24/50/125kV, 2X500/1/1/1А, 15VA-kl.0,2/20VA-kl.5P/20VA-kl.5P 50-60 Hz, RITZ RITZ
B4840JBBF0A0A0A Трансформатор токов KSOH Um=0.72kV 0.72/3kV 50/5 А, 2.5VA - kl.0.5 FS10, RITZ RITZ
B4G40PD1C1L0A0A Трансформатор токов KSOH1911 Um=0.72kV 0.72/3kV 150/5 /5А, 5VA - kl.0.2 FS10, 5VA - kl.5P10 RITZ RITZ
C1010VA0A0A9L Трансформатор токов GSWS 12W-10 Um=12kV 12/28/75kV, 600/1А, 20VA-kl.5P10, RITZ RITZ
GS24C_0050_5_5_75 Трансформатор GS24с 24/55/125kV 50/5/5 А 7.5VA-kl.0,5/ 30VA-10P5, RITZ RITZ
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems