Измервателни напреженови трансформатори закрит монтаж

Измервателни напреженови трансформатори закрит монтаж

Напреженови трансформатори, които преобразуват високи напрежения в измерими и стандартни напрежения, пропорционални и във фаза с първичния сигнал, с цел подаване към измервателен или защитен уред.

Предназначени са за монтаж в закрити уредби.

Трансформаторите са одобрен тип средство за измерване.
Измервателните трансформатори Ср.Н, предлагани от “Контрагент 35” ЕООД, са разработени и се произвеждат от световния лидер в производството на измервателни трансформатори RITZ Instrument Transformers GmbH.

Филтър по производители - виж всички
Технически Характеристики

Измервателните трансформатори Ср.Н, предлагани от “Контрагент 35” ЕООД, са разработени и се произвеждат от световния лидер в производството на измервателни трансформатори RITZ Instrument Transformers GmbH, която е наследник на над 100 годишния опит и традиции на фирмите “Кох и Щерцел” и TuR – Германия.

Фирма RITZ Instrument Transformers GmbH произвежда измервателни трансформатори от 1904 година. Първият в света измервателен трансформатор с корпус от лята епоксидна смола е изобретен, патентован и произведен от RITZ. Повечето от моделите, проектирани и произвеждани в RITZ са световни новости. Производителят работи в тясно сътрудничество с Техническия университет в Дрезден като финансира и след това използва техническите и научни разработки в областта на измервателните трансформатори.

Принцип на работа и технически характеристики на напреженов трансформатор- изтегли pdf

Напреженовите трансформатори имат само едно магнитно желязно ядро и могат да бъдат изпълнени с една или няколко вторични намотки. Напреженовите трансформатори могат да бъдат доставени в еднополюсна или двуполюсна конструкция.

За еднополюсно изолираните трансформатори може да има допълнителна намотка (da-dn) ако е необходима за схема отворен триъгълник.

Изключително опасно е късото съединение на вторичните намотки при напреженови трансформатори

Продукти
Продуктов номер Наименование Производител
991499997 ВВП тип DIV 14 за напреженов трансформатор VEN 24-14, 2A
DE6_0100_2890 Демпфериращо съпротивление MB3.3806 DE6 100V 25Hz 2890W, RITZ RITZ
11_15A00C2 Трансформатор GE 12 Um=12kV 12/28/75kV 6000:V3/100:V3, 10VA - kl.0.5, RITZ RITZ
11_15A00C2____M Трансформатор GE 12 Um=12kV 12/28/75kV 6000:V3/100:V3, 10VA - kl.0.5, RITZ RITZ
11_16001G6 Трансформатор GE 12 Um=12kV 12/28/75kV 6300:V3/100:3, 30VA - kl.6P, RITZ RITZ
11_16F00G6 Трансформатор GE 12 Um=12kV 12/28/75kV 6300:V3/100, 30VA - kl.6P, RITZ RITZ
11_27A01F2__K6 Трансформатор GE 12 Um=12kV 12/28/75kV 10000:V3/100:V3/100:3, 25VA - kl.0.5/50VA - kl.6P, RITZ RITZ
11_27A01K2__K6 Трансформатор GE 12 Um=12kV 12/28/75kV 10000:V3/100:V3/100:3, 50VA - kl.0.5/50VA - kl.6P, RITZ RITZ
11_38A00C1 Трансформатор GE 12 Um=12kV 12/28/75kV 1500:V3/100:V3, 10VA - kl.0.2, RITZ RITZ
11_38A10C2K5 Трансформатор GE 24 Um=24kV 24/50/125kV 15000:V3/100:V3/100:3, 10VA- kl.0.5/50VA-kl.3P,RITZ RITZ
11_38A10C2K5__M Трансформатор GE 24 Um=24kV 24/50/125kV 15000:V3/100:V3/100:3, 10VA- kl.0.5/50VA-kl.3P,RITZ RITZ
12_42A01D1__G5 Трансформатор GE 24 Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:3, 15VA- kl.0.2/30VA-kl.3P,RITZ RITZ
12_42A01G2__K6 Трансформатор GE 24 Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:3, 30VA- kl.0.5/50VA-kl.6P,RITZ RITZ
12_42A01G2__P6 Трансформатор GE 24 Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:3, 30VA- kl.0.5/100VA-kl.6P,RITZ RITZ
12_42A01J2__L5 Трансформатор GE 24 Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:3, 45VA- kl.0.5/60VA-kl.3P,RITZ RITZ
12_42A01K2__K6 Трансформатор GE 24 Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:3, 50VA- kl.0.5/50VA-kl.6P,RITZ RITZ
12_42A0AD2__D2 Трансформатор GE 24 Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3, 15VA- kl.0.5/15VA-kl.0.5,RITZ RITZ
12_42AA0G2G2 Трансформатор GE 24 Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3, 30VA- kl.0.5/30VA-kl.0.5,RITZ RITZ
12_42AA0G2G6 Трансформатор GE 24 Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3, 30VA- kl.0.5/30VA-kl.6P,RITZ RITZ
12_42AO1G2__K5 Трансформатор GE 24 Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:3, 30VA- kl.0.5/50VA-kl.3P,RITZ RITZ
12_42А01К2__К5 Трансформатор GE 24 Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:3, 50VA- kl.0.5/50VA-kl.3P,RITZ RITZ
12S38A01L2__P6 Трансформатор GE 24 Um=24kV 24/50/125kV 15000:V3/100:V3/100:3, 60VA- kl.0.5/100VA-kl.6P,RITZ RITZ
13_46A10K2G5 Трансформатор GE 36 Um=36kV 36/70/170kV 30000:V3/100:V3/100:3, 50VA- kl.0.5/30VA-kl.3P,RITZ RITZ
13_46A10K2G5__M Трансформатор GE 36 Um=36kV 36/70/170kV 30000:V3/100:V3/100:3, 50VA- kl.0.5/30VA-kl.3P,RITZ RITZ
13_48A01K2__K6 Трансформатор GE 36 Um=36kV 36/70/170kV 35000:V3/100:V3/100:3, 50VA- kl.0.5/50VA-kl.6P,RITZ RITZ
13048A0AA100C3 Трансформатор GE 36 Um=36kV 36/70/170kV 35000:V3/100:V3/100:V3, 5VA- kl.0.2/10VA-kl.1, RITZ RITZ
21D15A10D1G5 Трансформатор GSES 12D Um=7.2kV 7.2/20/60kV 6000:V3/100:V3/100:3, 15VA- kl.0.2/30VA-kl.3P,RITZ RITZ
21D15AA0G2G3 Трансформатор GSES 12D Um=7.2kV 7.2/20/60kV 6000:V3/100:V3/100:V3, 30VA- kl.0.5/30VA-kl.1,RITZ RITZ
21D15AA1D1G5G5 Трансформатор напреженов GSES 12D Um=7.2kV 7.2/20/60kV 6000:V3/100:V3/100:V3/100:3, 15VA- kl.0.2/30VA-kl.3P/30VA-kl.3P,RITZ RITZ
21D15AA1D1G6G6 Трансформатор напреженов GSES 12D Um=7.2kV 7.2/20/60kV 6000:V3/100:V3/100:V3/100:3, 15VA- kl.0.2/30VA-kl.6P/30VA-kl.6P,RITZ RITZ
21D27A00G2 Трансформатор напреженов GSES 12D Um=12kV 12/28/75kV 10000:V3/100:V3, 30VA- kl.0.5,RITZ RITZ
21D27A10G2P6 Трансформатор GSES 12D Um=12kV 12/28/75kV 10000:V3/100:V3/100:3, 30VA- kl.0.5/100VA-kl.6P,RITZ RITZ
21D27A10G2P6__M Трансформатор GSES 12D Um=12kV 12/28/75kV 10000:V3/100:V3/100:3, 30VA- kl.0.5/100VA-kl.6P,RITZ RITZ
21D27AA0D2 Трансформатор напреженов GSES 12D Um=12kV 12/28/75kV 10000:V3/100:V3/100:V3, 15VA- kl.0.2/15VA-kl.0.5,RITZ RITZ
21D27AA0G2G3 Трансформатор напреженов GSES 12D Um=12kV 12/28/75kV 10000:V3/100:V3/100:V3, 30VA- kl.0.5/30VA-kl.1,RITZ RITZ
21D27AA1D1D5G5 Трансформатор напреженов GSES 12D Um=12kV 12/28/75kV 10000:V3/100:V3/100:V3/100:3, 15VA- kl.0.2/15VA-kl.3P/30VA-kl.3P,RITZ RITZ
21D27AA1D1G5G5 Трансформатор напреженов GSES 12D Um=12kV 12/28/75kV 10000:V3/100:V3/100:V3/100:3, 15VA- kl.0.2/30VA-kl.3P/30VA-kl.3P,RITZ RITZ
21D27AA1D1G6G6 Трансформатор напреженов GSES 12D Um=12kV 12/28/75kV 10000:V3/100:V3/100:V3/100:3, 15VA- kl.0.2/30VA-kl.6P/30VA-kl.6P,RITZ RITZ
22042AA0G2G1 Трансформатор напреженов GSES 24 Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3, 30VA- kl.0.5/30VA-kl.1,RITZ RITZ
22D42A00G2 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3, 30VA- kl.0.5,RITZ RITZ
22D42A00G3 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/130kV 20000:V3/100:V3, 30VA- kl.1,RITZ RITZ
22D42A01AG2__K6 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:3, 30VA- kl.0.5/50VA-kl.6P,RITZ RITZ
22D42A01AK2__K5 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:3, 50VA- kl.0.5/50VA-kl.3P,RITZ RITZ
22D42A01D2__G5 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:3, 15VA- kl.0.5/30VA-kl.3P,RITZ RITZ
22D42A01G1__G5 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:3, 30VA- kl.0.2/30VA-kl.3P,RITZ RITZ
22D42A01G2__G5 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:3, 30VA- kl.0.5/30VA-kl.3P,RITZ RITZ
22D42A0AG2__G5 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3, 30VA- kl.0.5/30VA-kl.3P,RITZ RITZ
22D42A0AJ1__K5 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3, 45VA- kl.0.2/50VA-kl.3P,RITZ RITZ
22D42AA0D1D1 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3,15VA- kl.0.2/15VA-kl.0.2,RITZ RITZ
22D42AA0D1G6 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3,15VA- kl.0.2/30VA-kl.6P,RITZ RITZ
22D42AA0G2G3 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3, 30VA- kl.0.5/30VA-kl.1, RITZ RITZ
22D42AA1C1C5C5 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3/100:3, 10VA- kl.0.2/10VA-kl.3P/10VA-kl.3P,RITZ RITZ
22D42AA1C1E5E5 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3/100:3, 10VA- kl.0.2/20VA-kl.3P/20VA-kl.3P,RITZ RITZ
22D42AA1C1G5G5 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3/100:3, 10VA- kl.0.2/30VA-kl.3P/30VA-kl.3P,RITZ RITZ
22D42AA1C2C5C5 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3/100:3, 10VA- kl.0.5/10VA-kl.3P/10VA-kl.3P,RITZ RITZ
22D42AA1D1D1G5 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3/100:3, 15VA- kl.0.2/15VA-kl.0.2/30VA-kl.3P,RITZ RITZ
22D42AA1D1D1G6 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3/100:3, 15VA- kl.0.2/15VA-kl.0.2/30VA-kl.6P,RITZ RITZ
22D42AA1D1E5E5 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3/100:3, 15VA- kl.0.2/20VA-kl.3P/20VA-kl.3P,RITZ RITZ
22D42AA1D1G5G5 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3/100:3, 15VA- kl.0.2/30VA-kl.3P/30VA-kl.3P,RITZ RITZ
22D42AA1D1G6G6 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3/100:3, 15VA- kl.0.2/30VA-kl.6P/30VA-kl.6P,RITZ RITZ
22D42AA1D2D2K5 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3/100:3, 15VA- kl.0.5/15VA-kl.0.5/50VA-kl.3P,RITZ RITZ
22D42AA1D2G2G6 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3/100:3, 15VA- kl.0.5/30VA-kl.0.5/30VA-kl.6P,RITZ RITZ
22D42AA1D2G5G5 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3/100:3, 15VA- kl.0.5/30VA-kl.3P/30VA-kl.3P,RITZ RITZ
22D42AA1K2K2K5 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3/100:3, 50VA- kl.0.5/50VA-kl.0.5/50VA-kl.3P,RITZ RITZ
22D42AA1K2K3K5 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3/100:3, 50VA- kl.0.5/50VA-kl.1/50VA-kl.3P,RITZ RITZ
22D42F00V Трансформатор GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/220, 400VA,RITZ RITZ
31_16A00K2 Трансформатор напреженов GZ 12 Um=12kV 12/28/75kV 6300V/100V, 50VA-kl.0.5, RITZ RITZ
31_16B00C2 Трансформатор напреженов GZ 12 Um=12kV 12/28/75kV 6300V/110V, 10VA-kl.0.5, RITZ RITZ
31_27A00D2 Трансформатор напреженов GZ 12 Um=12kV 12/28/75kV 10000V/100V, 15VA-kl.0.5, Ith=4A, RITZ RITZ
31_27A00K2 Трансформатор напреженов GZ 12 Um=12kV 12/28/75kV 10000V/100V, 50VA-kl.0.5, RITZ RITZ
32_42A00K2 Трансформатор GZ 24 Um=24kV 24/50/125kV 20kV/100V, 50VA-kl.0.5, RITZ RITZ
32_42A00K2____M Трансформатор GZ 24 Um=24kV 24/50/125kV 20kV/100V, 50VA-kl.0.5, RITZ RITZ
41_15D00X0 Трансформатор GSZS12 Um=12kV 12/28/75kV 6kV/230V, 600VA, RITZ RITZ
42_42A00G2 Трансформатор GSZS24 Um=24kV 24/50/125kV 20kV/100V, 30VA-kl.0.5, RITZ RITZ
9G_49A01G1__K6 Трансформатор напреженов GSE30 Um=36kV 36/70/170kV 31500:V3/100:V3/100:3, 30VA- kl.0.2/50VA-kl.6P,RITZ RITZ
9G_49A01K2__P6 Трансформатор GSE 30 Um=36kV 36/70/170kV 31500:V3/100:V3/100:3, 50VA- kl.0.5/100VA-kl.6P,RITZ RITZ
9G044A01D100T6 Трансформатор GSE 30 Un=24kV 29/70/170kV 24000:V3/100:V3/100:3, 15VA- kl.0.2/200VA-kl.6P,RITZ RITZ
9G044A02I3__T6 Трансформатор GSE 30 Un=24kV 29/70/170kV 24000:V3/100:V3/100:3, 70VA- kl.1/200VA-kl.6P,RITZ RITZ
9G044A0AI300I3 Трансформатор GSE 30 Un=24kV 29/70/170kV 24000:V3/100:V3/100:V3, 70VA- kl.1/70VA-kl.1,RITZ RITZ
9G044A0GI300I3 Трансформатор GSE 30 Un=24kV 29/70/170kV 24000:V3/100:V3/100, 70VA- kl.1/70VA-kl.1,RITZ RITZ
CF_42D001 Трансформатор напреженов GSZ 20 Um=24kV 20000/230, 2000VA, RITZ RITZ
CF_42D00Y Трансформатор напреженов GSZ 20 Um=24kV 20000/230, 1500VA, RITZ RITZ
R_1_025 Резистор 1 kOhm, 0,25 W
R_11_1 Резистор 1 kOhm, 1 W
R_133_025 Резистор 330 Ohm, 0,25 W
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems