Измервателни напреженови трансформатори открит монтаж

Измервателни напреженови трансформатори открит монтаж

Напреженови трансформатори, които преобразуват високи напрежения в измерими и стандартни напрежения, пропорционални и във фаза с първичния сигнал, с цел подаване към измервателен или защитен уред.

Предназначени са за монтаж в открити уредби.

Трансформаторите са одобрен тип средство за измерване.

Измервателните трансформатори Ср.Н, предлагани от “Контрагент 35” ЕООД, са разработени и се произвеждат от световния лидер в производството на измервателни трансформатори RITZ Instrument Transformers GmbH.

Филтър по производители - виж всички
Технически Характеристики

Измервателните трансформатори Ср.Н, предлагани от “Контрагент 35” ЕООД, са разработени и се произвеждат от световния лидер в производството на измервателни трансформатори RITZ Instrument Transformers GmbH, която е наследник на над 100 годишния опит и традиции на фирмите “Кох и Щерцел” и TuR – Германия.

Фирма RITZ Instrument Transformers GmbH произвежда измервателни трансформатори от 1904 година. Първият в света измервателен трансформатор с корпус от лята епоксидна смола е изобретен, патентован и произведен от RITZ. Повечето от моделите, проектирани и произвеждани в RITZ са световни новости. Производителят работи в тясно сътрудничество с Техническия университет в Дрезден като финансира и след това използва техническите и научни разработки в областта на измервателните трансформатори.

Принцип на работа и технически характеристики- свали pdf (284Kb)

Напреженовите трансформатори имат само едно магнитно желязно ядро и могат да бъдат изпълнени с една или няколко вторични намотки. Напреженовите трансформатори могат да бъдат доставени в еднополюсна или двуполюсна конструкция.

За еднополюсно изолираните трансформатори може да има допълнителна намотка (da-dn) ако е необходима за схема отворен триъгълник.

Изключително опасно е късото съединение на вторичните намотки при напреженови трансформатори.

 

 

Продукти
Продуктов номер Наименование Производител
52_42A00L2 Трансформатор GEF 24 Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3, 60VA-kl.0.5,GSWF24 RITZ RITZ
52515A01D1__K6 Трансформатор напреженов GEF 24 - 501 Um=7.2kV 7,2/20/40kV 6000:V3/100:V3/100:3, 15VA- kl.0.2/50VA-kl.6P,RITZ RITZ
53_45E00Y_ Трансфoрматор GEF36 30/70/170kV Um=35kV 25000/253,242,231,220,209 V; 1500VA; Ith=7.2A;еднополюсен; RITZ RITZ
53_46A00L2 Трансформатор напреженов за открит монтаж GEF 36 Um=52kV 52/95/250kV 30000/100, 60VA- kl.0.5, RITZ RITZ
53_48A10R2U6 Трансформатор GEF 36 Um=40,5kV 40,5/95/190kV 35000:V3/100:V3/100:3, 150VA- kl.0.5/300VA-kl.6P,RITZ RITZ
53_48A10R2U6__M Трансформатор GEF 36 Um=40,5kV 40,5/95/190kV 35000:V3/100:V3/100:3, 150VA- kl.0.5/300VA-kl.6P,RITZ RITZ
53_52AA0G2G3 Трансформатор открит монтаж GEF 36 Um=52kV 52/95/250kV 36000:V3/100:V3/100:V3 V, 30VA- kl.0.5/30VA-kl.1,RITZ RITZ
53045E00Y01 Трансфoрматор GEF36 36/95/250kV Um=35kV 25000/253,242,231,220,209 V; 1500VA; Ith=7.2A;еднополюсен; RITZ RITZ
53052AA0K2K3 Трансформатор напреженов за открит монтаж GEF 36 Um=52kV 52/95/250kV 27000/100/100 V,50VA- kl.0.5/50VA-kl.1,RITZ RITZ
72_42E00W Трансформатор GZF 24 Um=24kV 24/50/125kV 20kV/230V, 500VA,RITZ RITZ
72_42E00W_____M Трансформатор GZF 24 Um=24kV 24/50/125kV 20kV/230V, 500VA,RITZ RITZ
72_42E00Z Трансформатор GZF 24 Um=24kV 24/50/125kV 20kV/230V, 1000VA,RITZ RITZ
AJB45A__K2_ Трансформатор напреженов FGE 25B Um=30kV 30/60/145 kV 25000/100V, 50 VA, кл.0.5,(max 500VA)еднофазен, локомотиви, RITZ, ч.427002 RITZ
AJB45A__K2_C Трансформатор напреженов FGE 25B Um=30kV 30/60/145 kV 25000/100V, 50 (max500)VA, кл.0.5,еднофазен с кабел, локом. RITZ, ч.427004 RITZ
B2142CC3C2C5C5 Трансформатор напреженов VEN 24-14 Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/120:V3/120:V3/120:3, 10VA- kl.0.5/10VA-kl.3P/10VA-kl.3P,RITZ RITZ
© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems