Основи с вентилен отводител

Основи с вентилен отводител

Основи комбинирани за високоволтови предпазители с вентилен отводител тип СКО (Стойка с Катоден Отводител)

Предназначение: Основите за високоволтови предпазители за открит и вътрешен монтаж с вентилни отводители са предназначени за защита на мрежи и уредби средно напрежение от комутационни и атмосферни напрежения, монтиране на предпазителите в електрическата верига, осигурявайки надежден контакт и по този начин безотказната им работа. Произвеждат се за вътрешен или за външен монтаж.

Конструкция: Хибридната стойка се различава от обикновената стойка само по това, че на мястото на единия подпорен изолатор (порцеланов, силиконов или от лята смола) се монтира вентилен отводител. Начинът на изработка е съобразен с всички изисквания, на които трябва да отговаря стандартната стойка, както и с изискванията за монтаж на вентилния отводител.

За осъществяване на добър електрически контакт, контактната система е галванично покрита със сребро, а механичните изисквания надеждно се удовлетворяват от подобрената конструкция.

Предимства:

  • Вентилният отводител защитава съоръженията от пренапрежения;
  • Осуетява се възможността за кражба на ВО,тъй като стойката се монтира вътре в трафопоста и веригата е вече токова, като прекъсването й предизвиква електрическа дъга;
  • Приближава се защитата максимално близо до охраняваното съоръжение;
  • Поевтиняване на стойката, поради отсъствие на единия изолатор и отпадане на необходимостта от допълнителна закрепваща арматура за ВО;
  • Бърз и лесен монтаж, без необходимост от допълнителна механизация;
  • Лесен достъп от упълномощени лица за ревизия и поддръжка;
  • Допълнителна шина - специално за заземяване на вентилния отводител.

Специалистите в търговските ни отдели са на ваше разположение за консултация,  допълнителна информация и запитване за цени и наличности! 

Как да се свържете с нас? Вижте тук!

© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems